BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Topchefer: Klimaforandringer rammer virksomhederne allerede i dag

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Klimaforandringerne og bekymringen for ændringerne fylder i stadig større grad for topchefer i hele verden. Også i danske virksomheder som Coop har klimaet bevæget sig ind i hverdag og strategi

Ikke alene er de danske chefgange i stigende grad indtaget af topchefer med bekymringer for klimaforandringer. Bekymringerne er nu også blevet så konkrete, at hovedparten af de danske virksomheder allerede i dag kan mærke dem.

Det konkluderer rådgiverkæmpen Deloitte i virksomhedens årlige såkaldte CXO-survey, der undersøger holdninger og erfaringer med blandt andet klimadagsordenen blandt 2016 direktører i virksomheder i 24 lande verden over. I Danmark har 51 ledere fra danske virksomheder af alle størrelser deltaget i undersøgelsen.

Her er det 71 pct. af de adspurgte, der det meste af tiden eller hele tiden er bekymret over klimaforandringer, mens det globalt set er ti procentpoint mindre. Og det med god grund, påpeger Anders Dons, adm. direktør for Deloitte i Danmark og Norden.

Deloitte har spurgt 2016 topledere i virksomheder i 24 lande fordelt over hele verden om deres tilgang til klimaforandringer. Fra Danmark deltager 51 topledere fra virksomheder af alle størrelser. Danske topledere peger på klimaforandringer som det tredjemest presserende problem efter problemer med forsyningskæden, globale konflikter og konkurrencen om talenter. Økonomien rangeres på niveau med klimaforandringer. Kilde: Deloitte

“Mange organisationer har allerede følt en direkte negativ påvirkning fra klimaforandringer, selv om Danmark ikke er så belastet af følgerne, som mange andre lande. Vi kan se nu, at klimaforandringer ligger helt oppe blandt geopolitik og kampen om talenter som bekymring hos virksomhederne,” konkluderer han.

En af de virksomheder, der allerede nu har mærket de første følger af klimaforandringerne, er Coop. Her peger CSR-direktør Signe Didde Frese på, at sommerens tørke har været mærkbar for virksomheden, ligesom den har for hver fjerde danske virksomhed i undersøgelsen

“Tørken i Sydeuropa var meget tydelig for os i vores leverandørkæder. Det har direkte betydning for vores sortiment og vores prissætning, og den type oplevelser har vi haft nogle gange efterhånden,” siger hun og peger på, at Coop prøver at imødegå den udfordring, blandt andet ved hjælp af et bredt udvalg af leverandører.

Hos hovedparten af de danske virksomheder i Deloitte-undersøgelsen er påvirkningen af klimaforandringer mindre konkret. Mens syv af ti adspurgte ledere forventer, at klimaforandringer i høj eller meget høj grad vil påvirke virksomhedens drift og strategi over de kommende tre år, er det de politiske følger af klimaforandringerne, der først og fremmest bliver angivet som årsag.

Optimisme på chefgangen

Trods bekymringerne er der ikke sortsyn på de danske chefgange, når det kommer til klimaforandringer. Tre fjerdedele af de adspurgte danske ledere forventer både en voksende økonomi i selskabet og når det kommer til verdensøkonomien. Hertil kommer at de forventer, at verdenssamfundet vil kunne mønstre en rettidig handling over for klimaforandringerne. Spørgsmålet er, om optimismen på chefgangen er for udtalt.

“Man er i hvert fald optimistisk. Vi er lidt ved et vendepunkt. Vi kommer fra en periode med høj vækst og møder nu sværere geopolitiske forhold og problemer med forsyningskæderne. For første gang i lang tid står vi et sted, hvor virksomhederne mærker, at de er på vej ind i en sværere periode,” konstaterer Anders Dons.

71 pct. af danske topchefer i undersøgelsen er for det meste eller hele tiden bekymrede over klimaforandringer

Han peger på, at det tvinger virksomhederne ud i en balancegang mellem de kortsigtede og de langsigtede valg.

“Både som virksomheder og forbrugere bliver budgetterne presset. I virksomhederne betyder det, at kunderne træffer andre valg samtidig med, at man skal levere vækst og lønsumvækst. Når man skal til at balancere den kapital, kan det godt blive en svær balance mellem kort og lang sigt. Måske kan man ikke altid vælge den grønne løsning,” siger han.

Tilbage hos Coop deler Signe Didde Frese ikke optimismen fra hovedparten af topcheferne.

“Vi tror på, at der er mulighed for at mitigere, men jeg er sikker på, at vi på ingen måde når Paris-aftalen. Derfor er det tilsvarende vigtigt, at vi agerer på det i virksomhederne og sikrer, at vi selv lever op til vores del,” siger hun.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
24. jan 2023