BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Taskforce for bæredygtigt byggeri: Topchefer skal udnytte digitale løsninger, data og ledelse for at nå i mål inden 2030
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Efter et års arbejde står 13 af landets største bygherrer nu med et resultat, der skal pege dem i retningen af fremtidens byggeri. Det er både grønt og digitalt, lyder budskabet fra en rapport, hvor de 13 topchefer forpligter sig til at følge 13 anbefalinger, som skal sætte skub i omstillingen af deres virksomheder.

Meldingen kommer lige op til, at forhandlingerne om regeringens nye strategi for bæredygtigt byggeri begynder tirsdag 12. januar.

En af deltagerne er adm. direktør i landets største bygherre for almene boliger, Domea, Thomas Holluf Nielsen. Han fortæller, at topchefernes samarbejde kommer på baggrund af en fælles frustration. Der er en erkendelse af, at vi skal gøre nogle ting anderledes, hvis vi skal nå i mål med målsætningerne for CO2-besparelser Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør, Domea

“Der er en erkendelse af, at vi skal gøre nogle ting anderledes, hvis vi skal nå i mål med målsætningerne for CO2-besparelser. Vores arbejde har beskæftiget sig med at finde ud af, hvordan vi bedst muligt griber det an internt i vores branche,” fortæller Domea-direktøren, der råder over en ejendomsportefølje på 11 mia. kr.

Taskforce-arbejdet kommer på baggrund af et initiativ fra Bygherreforeningen, der har stået for udviklingsarbejdet og den endelige opsamling af de konkrete løfter, deltagerne nu køber ind på.

Frivilligt løfte

De 13 topchefer forpligter sig bl.a. til at genoverveje deres produkter, ydelser og forretningsmodeller i lyset af samfunds- og markedsudviklingen, mens de skal udnytte digitalisering til at skabe interessesammenhænge mellem byg- og driftsenheder. Og på højere strategisk plan forpligter alle sig til at bruge transformationsledelse gennem hele organisationen. Er en taskforce bestående af 13 medlemmer af bygnings- og driftsherreselskaber. Herunder bl.a. Jeudan, Københavns Lufthavne, Bygningsstyrelsen, Deas og Sund & Bælt. Deltagerne kommer til at have dialog om arbejdet med digitalisering og grøn omstilling ud fra de 13 anbefalinger, de har offentliggjort i rapporten for samarbejdet. Der er ikke fastsat nogle kriterier for, hvad de deltagende virksomheder skal opnå af f.eks. CO2-besparelser gennem samarbejdet. Kilde: FRVI

Den såkaldte forpligtelse er i bund og grund frivillig, men Thomas Holluf Nielsen argumenterer for, at der ligger et klart krav fra omverden til, at virksomhederne accelererer kursen mod en klimavenlig byggesektor.

“Der er i dag nogle helt andre krav og ønsker fra vores kunder i forhold til at effektivisere og dokumentere energiforbrug og klimabelastning i vores ejendomme. Og kort sagt ved vi som branche alt for lidt om vores bygninger,” siger han med henvisning til samarbejdet.

Pensionsselskab sparer

Ifølge klimapartnerskabet mellem bygge- og anlægssektoren og regeringen står sektoren for omkring 30 pct. af den samlede CO2-udledning i landet.

Og hos Pensiondanmark Ejendomme, der ejer bygninger for 24,8 mia. kr., fortæller direktør Marius Møller, at der er betydelige CO2-besparelser at hente ved at bruge data i byggeriet.

“Konkret kan det være, at vi installerer sensorer på vores bygninger, der overvåger forbrug og eventuelle fejl, samt om bygninger bruges optimalt. Vi har bl.a. fundet ud af, at vi ofte har et overskud af energi til opvarmning eller belysning i bygninger, som vi i stedet kan bruge på at lade elbiler op på parkeringspladsen,” siger han og tilføjer, at det samtidig er sund forretning:

“Vi sparer penge på omkostninger, mens de nye teknologier bliver billigere, og vi lærer mere om vores eksisterende bygninger. De erfaringer kan vi så bruge aktivt, når vi udvikler nye byggerier.” 30 pct. af den samlede CO2-udledning i Danmark kommer fra byggeriet

Hvorfor er det så kun store bygherrer som jer selv, der er med i samarbejdet?

“Vi arbejder med nogle investeringer, der koster meget at afprøve. Hvis man har 1 mio. kvm at teste nye teknologier af på, betyder det mindre i det store billede, hvis nogle investeringer ikke giver den ønskede effekt. Men i takt med at vi arbejder med nye teknologier og investerer, bliver det også lettere og billigere for mindre virksomheder i branchen,” fortæller Marius Møller fra Pensiondanmark.

Hos Domea slå Thomas Holluf Nielsen fast, at løftet ikke kun handler om, at virksomheder i branchen begynder at tage nye værktøjer i brug.

“Der er behov for, at vi skaber en transformation af vores værdisæt som virksomhed, så nye krav og ønsker om bæredygtighed integreres som en central del af virksomhedens strategiske fokus – og som et løbende fokus i samarbejdet med kunderne,” siger han.

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
26. jan 2021