BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Spørg, hvordan finanssektoren kan gavne den grønne omstilling
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Spørg ikke, hvordan den bæredygtige omstilling kan gavne finanssektoren, men hvordan finanssektoren kan gavne den bæredygtige omstilling.

Vi har vovet pelsen og indledt med en omskrivning af John F. Kennedys kendte ord om, at vi hver især har et ansvar for at bidrage til det fælles bedste, til det samfund, vi lever i. For de ord kunne ikke være mere aktuelle i dag. Vi skal alle bidrage, hvis den bæredygtige omstilling skal lykkes – opgaven er nemlig alt for stor til, at nogen kan løfte den alene. Og der er ingen tvivl om, at når virksomhederne i Danmark i de kommende år skal igennem – den muligvis største – omstilling i deres historie, så får de brug for, at deres penge- og realkreditinstitutter er parate til at understøtte dem i deres rejse. Finanssektoren kan sørge for, at det både er mere attraktivt og nemt at træffe de grønne valg

Derfor nedsatte Finans Danmark allerede i januar 2019 det rådgivende Forum for Bæredygtig Finans, som skulle komme med anbefalinger til finanssektoren om, hvordan den kunne bidrage til, at vi alle lever i en grønnere og mere bæredygtig verden i 2030. Forummet, som bestod af en række fremtrædende eksperter, ngo’er og repræsentanter fra erhvervslivet, afleverede året efter 20 konkrete forslag til, hvordan sektoren kunne accelerere deres bidrag til grøn omstilling. Blandt de vigtigste anbefalinger var, at der skulle flere grønne produkter på hylderne. Og at kapitalforvaltere samt penge- og realkreditinstitutter skulle begynde at måle CO2-aftrykket af de aktiviteter, de låner til og investerer i – og efterfølgende sætte reduktionsmål for det.

For selv om finanssektorens eget CO2-aftryk er meget lille, kan sektoren påvirke den retning, pengene i vores samfund bevæger sig i.

Grønne billån og boliglån

Attraktive lån til grønnere biler og boliger, til privatkunder og virksomheder, der vil energirenovere, eller til virksomheder, der vil omstille sig til mere bæredygtig produktion. Det er nogle af de grønne kærlige skub, som finanssektoren kan give til gavn for hele samfundet.

Det er finanssektoren godt i gang med. Den første bæredygtighedsredegørelse fra sektoren viser, at ni ud af ti penge- og realkreditinstitutter inddrager bæredygtighed, når kunderne – både private og erhvervslivet – får rådgivning i banken. Samtidig har otte ud af ti medlemmer i 2020 lanceret nye bæredygtige produkter.

Finanssektoren kan sørge for, at det både er mere attraktivt og nemt at træffe de grønne valg. Og det kan for alvor sætte skub i den positive spiral, hvis virksomheder og privatkunder i endnu højere grad vil efterspørge grønne produkter og stille krav til penge- og realkreditinstitutternes bidrag til bæredygtig omstilling.

Bæredygtige investeringsmuligheder

Og tænk, hvis det samtidig kan lykkes at flytte alle de milliarder, som over 785.000 danskere i dag har investeret via investeringsfonde, i en mere bæredygtig retning.

Investeringsbranchen har allerede taget det første spadestik. Investering Danmark har som den første investeringsbranche i verden givet tilsagn om at reducere CO2-aftrykket for danske aktiefonde henvendt til private investorer med 75 pct. frem mod 2030 i forhold til verdensaktieindekset i 2020. Det vil betyde reduktion på knap 2.700.000 ton CO2 om året, som er mere, end 150.000 gennemsnitlige danskere udleder om året.

De grønne investeringsfonde har også fået vokseværk. I 2020 har investeringsbranchen arbejdet intensivt for, at det bliver mere gennemskueligt for danskerne, hvordan deres investeringer påvirker omverdenen, og for at stille flere grønne investeringsmuligheder til rådighed. Antallet af fonde med betegnelsen bæredygtig er steget fra 55 til 70 alene i sidste år. Så de mange danskere, der under coronanedlukningen har kastet sig ud i investeringsverdenen, kan endnu nemmere vælge en mere bæredygtig vej.

Målemetoder og reduktionsmål

For at vi kan sikre os, at samfundets fælles mål om en mere bæredygtig fremtid opnås i tide, skal vi have solide fælles målemetoder. Vi skal kunne måle, hvor vi er i dag – og om vi år for år bevæger os i den rigtige retning. Ellers kommer vi ikke videre end flotte erklæringer og gode intentioner.

Derfor har Finans Danmark i 2020 udviklet en fælles model til finanssektoren, som det enkelte pengeinstitut eller kapitalforvalter kan bruge til at udregne det CO2-aftryk, de er med til at finansiere gennem udlån og investeringer. Næste skridt er at tage modellen i brug både i dialog med kunderne og til at sætte egne mål for reduktion af CO2-aftrykket.

Nu skal finanssektoren måle på deres CO2-aftryk fra udlån og investeringer samt sætte ambitiøse reduktionsmål på det. Og så skal man løbende følge op på, hvor langt man er nået.

Til det fælles bedste

Kennedy vidste nok ikke dengang, at hans ord også ville være aktuelle 60 år senere for den bæredygtige omstilling, vi står midt i, og som kræver, at alle bidrager til det fælles bedste. Finanssektoren går gerne i front og opfordrer alle – både privatkunder og virksomheder – til at tage en grøn snak med deres bankrådgiver.

Forsiden af Børsen Bæredygtig