BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
“SKI’s indkøbsaftaler gør en grøn forskel”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Kommentaren er skrevet af Anders Stribolt, vicedirektør i SKI – Staten og Kommunernes Indkøbsservice

Jimmy Holst Rydahl, direktør i rådgivningsvirksomheden Fortem, beskylder SKI for grønvaskning i et indlæg i Børsen Bæredygtig den 22. februar. En alvorlig anklage uden nogen former for hold i virkeligheden. Fortem-direktørens argumentation afslører da også, at han ikke er helt skarp på, hvad grønne offentlige indkøb egentlig går ud på.

Jimmy Holst Rydahl skriver, at SKI har lagt barren på jorden, når vi stiller grønne krav i vores udbud. Til at underbygge påstanden henviser han til SKI’s generelle krav til leverandørers samfundsansvarlighed. Disse CSR-krav omfatter bl.a. menneskerettigheder – dvs. forbud mod diskrimination på baggrund af politisk overbevisning, tro, køn, race eller etnisk tilhørsforhold – og ordentlige arbejdstagerforhold, herunder forbud mod tvangsarbejde og børnearbejde gennem hele produktionskæden.

Specifikke krav

Vi er enige med Jimmy Holst Rydahl i, at de fleste danske virksomheder kan leve op til de krav. Her slutter enigheden dog, og kæden hopper af for Jimmy Holst Rydahl. Som en der rådgiver virksomheder om at give tilbud, burde han have sat sig ind i alle kravene i aftalerne og ikke kun CSR-bilaget. For CSR-kravene står på ingen måde alene i SKI’s udbud.

SKI stiller nemlig en lang række målrettede og specifikke grønne krav til hvert enkelt indkøbsområde, der rækker langt ud over de generelle CSR-krav, som gælder på tværs af alle indkøbsområder – og det er de specifikke krav, der særligt hæver den grønne barre.

SKI stiller specifikke grønne krav til hvert enkelt indkøbsområde

Når vi går sammen om fællesoffentlige indkøbsaftaler på tværs af den offentlige sektor, har vi mulighed for at stille ekstra høje krav til bl.a. miljø og klima, og vi kan ved hjælp af den samlede indkøbsvolumen rykke markeder og leverandører i en grønnere retning – meget mere end man kan hver for sig.

På hver enkelt aftale, SKI udbyder, stiller vi specifikke grønne krav til gavn for den offentlige sektor. Vi stiller krav om miljømærker og krav om, at emballage kan recirkuleres. Fokus på plast herunder krav om anvendelse af genanvendt og genanvendelige plastformer, skrappe krav til kemi og krav om energieffektivitet er også en del af SKI-aftalerne på relevante vareområder. Vi tilpasser leveringsfrister, så det er muligt for leverandørerne at få leveret varer fra fabrikkerne rundt omkring i verden med skib i stedet for fly. For blot at nævne nogle få.

Grønne valg

Herudover indarbejder SKI en lang række mekanismer, der hjælper den offentlige sektor med at træffe det mest grønne valg. Det kan være en TCO-beregner, der let finder frem til den printer, der har de laveste totalomkostninger og dermed holder længere og forbruger mindre strøm. Vi udarbejder værktøjer til at købe el-, brint- og hybridbiler i stedet for dem, der kører på diesel og benzin. Vi sikrer, at der overblik over økologiprocenten på fødevareaftalerne.

Vi tilskynder en indkøbsadfærd med større ordrer og færre leveringer, så vi minimerer CO2-aftrykket fra udbringning. Vi understøtter cirkulære indkøb ved at udvide garantiordninger, så det er muligt at få repareret produkterne i stedet for at købe nyt, ligesom vi i stigende grad giver mulighed for, at der handles med brugte men fuldt funktionsdygtige varer på aftalerne. Og meget mere.

Indkøbsaftaler med masser af grønne krav bidrager til 14 verdensmål

Lad mig komme med et helt konkret eksempel: SKI har flere gange udbudt en fællesoffentlig aftale på forbrugsartikler – håndsæbe, sprit, rengøringsmidler, affaldssække og rengøringsremedier. Ved hvert genudbud har vi skærpet kravene til blandt andet kemi, mikroplast, indholdsstoffer og emballage.

På den nuværende forbrugsartikelaftale er der stillet krav til miljømærker – f.eks. Svanemærket og EU-Blomsten – på flere hundrede produkter. Og når det kommer til håndsæbe, personlig pleje, toiletpapir, rengøringsmidler og flere andre produktgrupper, er det slet ikke muligt at købe varer, der ikke lever op til miljømærkekravene. Samtidig hjælper vi med at understøtte en grøn indkøbsadfærd ved at gøre det nemt at finde de mest grønne produkter, vi ansporer til at anvende aftalens produktgaranti, hvis et produkt – f.eks. en støvsuger – går i stykker, ligesom vi opfordrer til maksimalt én ugentlig leveringsdag og systematisk affaldssortering.

Grøn retning

Det er godt for de offentligt ansatte, børnene i vores daginstitutioner og alle de almindelige borgere, der færdes på skoler, plejehjem, hospitaler og andre offentlige bygninger og kommer i berøring med forbrugsartiklerne. Men det er også godt for vores klima og miljø. De skrappe miljøkrav krav på aftalen bidrager til syv af FN’s verdensmål. På SKI’s hjemmeside kan man se præcis, hvilke mål og delmål det drejer sig om.

Det kan man i øvrigt på hver enkelt af SKI’s ca. 40 rammeaftaler. Tilsammen bidrager de til 14 af FN’s 17 verdensmål og +45 delmål. Det er vi stolte af, for det betyder, de tre procent af der offentlige indkøb, som SKI står for, flytter markeder, leverandører og de offentlige organisationers forbrug i en grønnere retning.

SKI omsætter altså de grønne ord til grøn handling, og vi sætter barren højt. Jeg vil opfordre Jimmy Holst Rydahl til ikke kun at læse et enkelt bilag, men de samlede krav og spille en mere konstruktiv rolle i debatten. Vi har brug for, at alle gode kræfter trækker i den grønne retning.

Forsiden af Børsen Bæredygtig