BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Debat: Sig nej tak til ubæredygtige kunder

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Kan virksomheder stille krav til deres kunder? Eller er spørgsmålet mere, om de kan tillade sig at lade være? I mange tilfælde er det ikke uvæsentligt for hverken medarbejdere, interessenter eller samarbejdspartnere, hvem virksomheden sælger til, og få vil associeres med en kunde, der er moralsk eller etisk tvivlsom. Det kan nemlig skade virksomhedens omdømme og kultur, der har en værdi, der er svær at gøre op i omsætning. Der kan til gengæld være stor værdi i at opstille bæredygtighedsprincipper for, hvordan virksomhedens produkter og service bidrager til samfund og miljø i samarbejde med kunderne, som dermed inddrages i den bæredygtige udvikling.

Det giver sig selv, at kunder med et kritisabelt omdømme vil smitte af på deres leverandører. Og det er ikke kun kunderne, virksomhederne skal forholde sig til, men også de lande de sælger til. Det kan i hvert fald være farligt ikke at gøre det. Mange fravælger som minimum lande, der er underlagt sanktioner, og kunder, der er under mistanke om kriminel aktivitet.

Et eksempel er krigen i Ukraine, hvor virksomheder ikke ønsker at blive kædet sammen med den invaderende part, Rusland. Det til trods for de enorme omkostninger det har haft for flere mellemstore og store danske virksomheder at flytte deres forretning ud af landet. For mange af disse virksomheders vedkommende havde de ikke noget valg, for omkostningerne for deres brand-værdi kunne have overgået omkostningerne ved at blive. Men min erfaring er, at det i højere grad handler om den interne moral i en virksomhed, og hvad ledelse og medarbejdere føler er forkert. Og her vil jeg gerne understrege ordet “føler”, for det er sjældent, at der findes retningslinjer for, hvem en virksomhed fravælger som kunde, eller at ledelsen overhovedet har fokus på netop det.

Men der er åbenlyse spørgsmål og krav, som en virksomhed kan stille sin kunde for at sikre, at kunden lever op til fastsatte retningslinjer. Er kunden f.eks. en stor forurener? Behandler kunden produktet forkert særligt efter endt levetid, så produktet ikke genbruges? Behandler kunden sine medarbejdere i overensstemmelse med internationale standarder for sikkerhed og rettigheder? Er der udfordringer med ligestilling og social dumping? Det er de samme spørgsmål og krav, som stilles til leverandøren, det vi kalder due diligence for bæredygtighed.

Og hvem i virksomheden skal så stille kunden de svære spørgsmål og krav? Nogle virksomheder vælger at lade det være op til deres medarbejdere at beslutte, om de vil arbejde med kunder, som er i gråzonen inden for f.eks. våben-, tobaks- eller spilleindustrien. Men er det holdbart, at virksomheden fraskriver sit ansvar og lader den enkelte medarbejder være moralsk kompas for sin arbejdsgiver? Burde virksomhedens ledelse ikke selv tage stilling til, hvilke kunder de mener fortjener deres produkter og ydelser og endda påvirke dem i en mere ansvarlig retning?

Kigger vi fremad, kommer klima og bæredygtighed til at være et parameter for valg af kunder. Det er særligt unge iværksættere, som er idealisterne, men også flere især familieejede virksomheder har definerede værdisæt, der stiller krav til kunden.

Fælles fokus

Går vi skridtet videre, ser jeg flere eksempler på virksomheder og iværksættere, som kræver, at deres kunder har en bæredygtighedsstrategi, før de vil handle med dem. Motivationen bag dette er ofte, at deres moralske kompas – og deres brand – ikke skal kompromitteres.

Et par konkrete eksempler: Ingeniørhuset Cowi har besluttet fremover ikke at indgå i projekter, der vedrører udvinding af fossile brændstoffer. Cowi har meldt ud, at inden for få år vil 100 pct. af alle indtægter være fra projekter, der fremmer bæredygtighed.

Northside Festival har valgt at fjerne kød i alle madboder til enorm frustration for nogle gæster. Alligevel har festivalen ikke mærket nogen forskel på besøgstal eller omsætning – tværtimod var der øget salg og sparet CO2 på at fjerne kød.

Og så er der Merkur Andelsbank, hvis værdigrundlag tager udgangspunkt i at arbejde “med penge som redskab for en fremtid, der er bæredygtig for mennesker og natur”. Med afsæt i dette foretager Merkur altid en vurdering af deres erhvervskunder og forbeholder sig retten til at afvise kunder, som ikke lever op til værdigrundlaget.

Disse virksomheder har taget et tydeligt standpunkt, som for nogle kan virke drastiske. Og der findes andre og mildere tilgange. Virksomheder kan f.eks. indgå i samarbejde med kunder, der handler efter samme bæredygtige retningslinjer som dem selv, og det skaber mulighed for et endnu bedre, tættere og længerevarende samarbejde. Dermed kan bæredygtigheden udvikle sig og skabe plads til innovation. Et konkret tiltag kan være at give fordele til kunder, som har sat mål, har en strategi eller vision om at bidrage positivt til samfund og miljø. Fordelen kan være lavere priser, men det kan også være øget service eller kortere behandlingstid. Det næste skridt herfra kan være at hjælpe kunden – som en ekstra service – med at forbedre sine mål.

Og det kan have værdi for begge parter – udover at bidrage positivt i en bæredygtig retning.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
24. jan 2023