BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Selv bæredygtigt byggeri mangler overblik over ressourceforbrug
2
Bæredygtig
“Branchens teenageværelse”: Byggepladsens klimabelastning er stort sort hul
Bæredygtig
Selv bæredygtigt byggeri mangler overblik over ressourceforbrug

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

I yderste hjørne af Amagers bebyggelse mod Kalvebod Fælled ligger byggepladsen til det, der skal blive UN17 – et byggeri, der ifølge ophavsmændene skal blive det første i verden, der “skabt ud fra en komplet metode adresserer og inkorporerer FN’s 17 verdensmål i én helhedsløsning”.

Byggeriet på den enorme byggeplads skal certificeres efter den såkaldte DGNB Platin-standard, der stiller krav til byggeriets bæredygtighed. Solceller og vindturbiner er installeret i skurbyen, og et af landets største træbyggerier er ved at tage form.

Vi skal ikke konkurrere mod hinanden på bæredygtighed, men på at bygge huse Poul-Erik Olsen, bæredygtighedschef, CG Jensen

Ikke desto mindre har byggepladsen som udgangspunkt samme problem som andre byggepladser. Når entreprenører rykker ind, har de sjældent styr på, om det er kranen, skurbyen eller belysningen, der bruger el, og når betonelementer skal udtørres, vil det sluge en ukendt mængde energi.

Umuligt uden data

Det forsøger entreprenør på byggepladsen CG Jensen at ændre på.

“Det er fuldstændigt umuligt at arbejde med at mindske forbruget, hvis vi ikke har en registrering af, hvordan det ser ud løbende,” konstaterer bæredygtighedschef i CG Jensen Poul-Erik Olsen, mens han fremviser grafer over forbrug og produktion af el på pladsen.

Fordi byggeriet skal bæredygtighedscertificeres, skal data bruges i livscyklusanalysen for byggeriet. Det er samtidig en del af Contech Lab-samarbejdet, hvor data bliver hentet løbende.

5 store entreprenører deltager i samarbejdet og vil dele data

“Det nye er, at vi kan arbejde med sensorer på for eksempel en kran. Måske kan det føre til, at vi nedskalerer kranen eller nøjes med en mobilkran. Vi kan godt slå forbruget af en kran op, men der har ikke været arbejdet med det tidligere,” siger han.

Deler med konkurrenter

Data fra kraner, solceller og belysning ender ikke blot hos CG Jensen, der betragter sig selv som en førende entreprenør, hvad angår bæredygtighed, men også hos konkurrenter, der ikke har nået at lave samme indsatser.

“Vi skal ikke konkurrere mod hinanden på bæredygtighed, men på at bygge huse. Det er en fælles interesse, at vi som branche skal plukke så lavthængende frugter som muligt,” siger han og understreger, at resultaterne også er en del af virksomhedens egne klimamål.

Poul-Erik Olsen ser især frem til data om udtørring af bygninger. I dag udtørres en del bygninger ved hjælp af elvarme, der varmer bygningen, ofte selv om den ikke har døre og vinduer monteret endnu. Han vurderer, at data om denne proces kan sikre, at døre og vinduer monteres inden, og at det sker med fjernvarme, når det er muligt.

Udover CG Jensen er også entreprenørerne Aarsleff, Pihl, MT Højgaard og Enemærke & Petersen med i arbejdet.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
“Branchens teenageværelse”: Byggepladsens klimabelastning er stort sort hul

Entreprenører har ikke tidligere forsøgt at måle klimaaftrykket på byggepladser. Et nyt samarbejde forsøger at skabe overblik

Selv om byggepladser med deres forbrug af materialer og energi udleder ca. hvert tiende ton CO2 i Danmark, er der endnu meget ringe overblik over udledningerne fra landets kraner og skurbyer.

For mens branchens store aftryk er velkendt, har byggeledelsens øjne hidtil været lukkede for, hvor meget den enkelte byggeplads bruger af f.eks. el, vand, fjernvarme og brændstof.

Det er branchens teenageværelse. Der er åbent vindue, tændt for radiator, computer, fjernsyn og mobiltelefon på én gang, mens der er styr på resten af huset Ole Berard, digitaliseringschef, Molio

Al den manglende data – elforbruget fra skurbyen, dieselforbruget fra pladsens maskiner og varmeforbruget, når nybyggeriet skal udtørres – bliver indsamlet og delt i branchen gennem samarbejdet Contech Lab, der har været i gang de seneste to år.

“Branchens teenageværelse”

“Man har ikke tænkt særligt meget i at måle sit forbrug i byggebranchen. Det gik op for os, da vi startede projektet for to år siden. Der findes ingen dokumentation af den type data, slet ikke på tværs af branchen,” siger Ole Berard, digitaliseringschef i videnscentret Molio og chef for Contech Lab.

De senere år har byggebranchen haft fokus på materialernes udledning, hvor der særligt bliver sparet på den CO2-belastende beton. Samtidig har bygningsdriften længe været i fokus, og vinduer med trelagsglas, bedre isoleringskrav og tætningskrav har gjort deres indtog. Samtidig har selve byggeprocessen undslået sig granskning.

Byggepladser står via forbrug af materialer og energi for ca. 10 pct. af landets CO2-udledning. Yderligere 20 pct. af CO2-udledningerne stammer fra drift og opvarmning af bygningerne. Især drift af bygningerne har været fokus for branchens klimabestræbelser tidligere. Rapporteringskrav, et nyt bygningsreglement og efterspørgsel fra kunder og samarbejdspartnere skubber nu på udviklingen.

“Det er branchens teenageværelse. Der er åbent vindue, tændt for radiator, computer, fjernsyn og mobiltelefon på én gang, mens der er styr på resten af huset,” siger Ole Berard.

Den tilgang til byggeriet er ved at ændre sig, blandt andet fordi krav om bæredygtighedsrapportering nærmer sig for branchen, fordi energipriserne tilskynder en omstilling, og fordi byggepladsens forbrug efterhånden har udviklet sig til den lavest hængende frugt i branchen, påpeger han.

Bygherren betaler

Endelig er det typisk bygherren, der betaler for forbruget på byggepladsen, så virksomheder og medarbejdere, der arbejder på et byggeri, har ikke haft et konkret incitament til at slukke lyset ved fyraften eller overveje, hvornår det giver bedst mening at udtørre bygningen.

“Forbrugeren på byggepladsen er ofte en underentreprenør til en underentreprenør, så der har ikke været meget incitament, selv hvis bygherren ønskede at skabe det. Hvis vi kan gøre alle opmærksomme på forbruget i realtid, kan man bedre stille krav til hinanden,” siger Ole Berard.

Molio håber at kunne samle data fra byggepladser landet over i en anonymiseret database, hvor entreprenører og bygherrer fremover kan sammenligne deres projekter med branchens standarder og stille krav på bedre grundlag. Udover CG Jensen deltager også entreprenørerne Aarsleff, Pihl, MT Højgaard og Enemærke & Petersen samt Aalborg Universitet, Rådet for Bæredygtigt Byggeri, Force Technology og teknologileverandøren Matuix i samarbejdet.

Skal skabe vækst

I sidste ende skal data hjælpe danske virksomheder i byggebranchen med at mindske udledningen og dermed skabe en dansk konkurrencefordel på området, håber Charlotte Kjeldsen Krarup, der er udviklingsdirektør i Industriens Fond.

“Der er stort potentiale i byggesektoren, det er en af de mindst digitaliserede brancher, og den er kendt for ikke at være specielt bæredygtig. Vi håber, at danske virksomheder kan øge produktivitet og innovationsevne med teknologierne, men også at de bliver mere attraktive for kunderne, fordi de bliver i stand til at producere mere bæredygtigt,” siger hun og fortsætter:

“Vores håb er, at vi kan være med til at styrke vækst og udvikling hos de små og mellemstore virksomheder i branchen med denne type tiltag.”

Industriens Fond og Realdania har hver investeret 20 mio. kr. i udviklingen af Contech Lab. Energistyrelsens udviklingsprogram EUDP har for nylig støttet Contech Lab i videreførelsen af et projekt, der skal gøre det muligt at måle forbrug på op til 20 byggepladser landet over.

Forsiden af Børsen Bæredygtig