BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Rockwool skærer massivt i sit globale CO2-udslip
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Rockwool forpligter sig til meget store reduktioner af CO2-udslippet på globalt plan. Det sker efter, at koncernen i september offentliggjorde sine ambitiøse planer alene for Danmark

Rockwool vil nedbringe drivhusgasudledningerne fra virksomhedens globale produktion med 38 pct. i 2034 sammenholdt med 2019.

15 år strækker Rockwools ny globale klimaambition sig over.

Der ventes en reduktion på 1 mio. ton CO2 ud af 3 mio. ton, der udledes årligt i dag. 1 mio. ton CO2 svarer til 200.000 personbilers udledning, når de gennemsnitligt kører 20.000 km årligt.

Herudover forpligter koncernen sig til at reducere udledninger, som ikke er relateret til selve produktionen, med 20 pct. i 2034.

De nye mål kommer oven i et andet internt reduktionsmål i selskabet, hvor der arbejdes på at få CO2-udledningen ned med 20 pct. pr. produceret enhed.

Rockwool forpligter sig til at overholde målene, selvom koncernen ventes at producere en noget større volumen i 2034.

“Når vi sætter dette mål, så må vi arbejde med teknologien, så al organisk vækst bliver grøn. Når vi vokser, lægger vi vores nyeste teknologi til, og dermed er der en langt mindre påvirkning set i et CO2-perspektiv,” siger Jens Birgersson, der er adm. direktør i Rockwool.

Rockwools produkter, der isolerer bygninger, leverer 100 gange mere CO2-besparelse i deres levetid, end det koster i CO2-udslip at producere stenulden. Men det er ikke nok for Rockwool.

“Vi vil producere på den bedste måde. Vi skal være i form. Vi skal som et energiintensivt selskab være i stand til at møde Paris-aftalen,” siger Jens Birgersson.

Rockwools første store landvindinger er at gå over til biogas på anlæg – bl.a. i Danmark – hvor der tidligere blev brugt koks. Desuden kan der i dag smeltes med el, og det udnyttes på et nyt anlæg i Norge, der får strømmen fra vandkraft.

Stor klimapåvirkning

I Polen åbnes meget snart et naturgasdrevet anlæg, og de mest moderne teknologier vil gradvist blive rullet ud globalt.

Rockwools mål er godkendt og verificeret af den internationale organisation Science Based Targets initiative (SBTi), som blandt andet FN Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF) står bag.

SBTi har til formål at mobilisere virksomheder til at opstille videnskabeligt funderede klimamål, der arbejder for Paris-aftalens mål om at undgå en temperaturstigning på over 1,5-2,0 grader celsius.

Producenterne skal være med til at løse nogle af klimaudfordrin-gerne. Det er positivt, og det er nødvendigt Elly Kjems Hove, branchedirektør i DI Byg.

Dansk Industri er begejstret for initiativet.

“Byggematerialerne har en kæmpestor klimapåvirkning, og det er rigtig godt, når producenterne går forrest og viser vejen. Producenterne skal være med til at løse nogle af klimaudfordringerne. Det er positivt, og det er nødvendigt,” siger Elly Kjems Hove, der er branchedirektør i DI Byg.

Ifølge Sydbank-analytiker Mikkel Emil Jensen, stiller Rockwool sig stærkere konkurrencemæssigt som følge af den skærpede grønne profil.

“Det er vigtigt, at man har så bæredygtig produktion som muligt. Der er mulighed for mersalg, hvis man kan få reduceret udledningen af drivhusgasser mere end konkurrenterne – simpelthen fordi det bliver mere attraktivt at bruge disse produkter i fremtiden,” siger Mikkel Emil Jensen.

Han vurderer, at produktionsomkostningerne godt kan tåle et nyk opad i bæredygtighedens navn.

“Det at have en bæredygtig produktion er simpelthen forudsætningen for salg i fremtiden – også selvom producenterne tager en lille smule højere pris for det,” lyder det fra Mikkel Emil Jensen, der samtidig vurderer, at Rockwool fremtræder stærkere over for investorer, der lægger større vægt på ansvarlighed.

Forsiden af Børsen Bæredygtig