BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Rejsen fra den røde til den grønne tråd kræver forskning og investeringer
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Skrevet af direktør i erhvervsklyngen Lifestyle & Design Cluster, Betina Simonsen.

Den cirkulære omstilling kræver en indsats fra alle, men kan ikke stå uden ny viden, forskning og investeringer.

Klimakampen har udpeget sine syndere, og modebranchen er blevet en af dem. Dens problemer står i kø, og forrest står CO2-udledningen, ikke mindst fra den massive overproduktion.

I 2015 udgjorde udledningen af drivhusgasser fra tekstilproduktion i alt 1,2 mia. ton CO2, hvilket er mere end alle internationale flyvninger og søtransport sammenlagt. Med det nuværende tempo er tekstilindustrien godt på vej mod at tegne sig for 26 pct. af verdens samlede CO2-budget i 2050.

Tøj bliver fortsat billigere, hvilket leder til en brug og smid væk-kultur blandt kunderne. De mest dystopiske tal viser, at et gennemsnitligt stykke tøj kun bliver brugt mellem to og seks gange, og med nye kollektioner i butikkerne hver fjerde-sjette uge har det store konsekvenser for miljøbelastningen.

Men vi har forudsætningerne for at spinde en grøn tråd gennem hele landskabet og gå foran i den presserende omstilling.

Det er ikke kun klimakrisens alvor, der presser branchen i en grønnere retning, men også pres fra beslutningstagere, kunder og forbrugere. “Fast fashion” og tøjspildsproblemet giver de fleste en dårlig smag i munden.

Rød tråd - grøn omstilling

Den danske mode- og tekstilbranche har en lang tradition som en vigtig branche i Danmark – fra uldjyderne på heden til glamourøse modeshows i hovedstaden. Den har også har omstillet sig flere gange. Produktionen er blevet outsourcet. Digitalt salg er kommet i fokus. Nu er vi i gang med en grøn omstilling, for virksomhederne har i høj grad forstået det pres, der ligger på deres skuldre, og de er klar til at sy en ny historie om dansk mode og Danmark som et grønt foregangsland.

Og coronakrisen har accelereret en grøn og digital omstilling, der allerede var i gang. I en nylig undersøgelse fra Dansk Mode & Textil svarer 65 pct. af branchen, at de har stort fokus på bæredygtighed, og 40 pct. har oprustet under coronakrisen.

Flere undersøgelser viser desuden, at mere end 70 pct. af forbrugerne har interesse i cirkulære forretningsmodeller som leje eller gensalg. Flere internationale beregninger forudser en stigning i gensalg af modetøj på over 400 pct. inden for de næste fem år. Hertil kommer en større interesse for omsyning og reparationer.

Der er desuden tegn på, at forbrugere viser interesse for at investere i beklædning af bedre kvalitet efter pandemien.

Materialer og genanvendelse

For at forbrugernes, EU's og regeringens cirkulære drømme skal indfries, kræver det dog omstilling på mange niveauer:

Tøjets “livscyklus” skal tænkes igennem – fra design og materialevalg til produktion og recirkulation. Sikker og øget cirkulation kræver, at tøjet skal designes med slidstærke og rene materialer, som kan holde til flere anvendelsescyklusser. Samtidig er designmæssige beslutninger afgørende for, at tøjets følelsesmæssige holdbarhed også forlænges. Det vil sige, at kunderne fortsætter med at værdsætte og bruge det. Valg af materialer er vigtig for lang tids brugsværdi, ligesom tøjets konstruktion har betydning for, hvordan det kan skilles ad, redesignes og tilpasses. Alle disse overvejelser er vigtige parametre i den cirkulære økonomi.

Det samme er dog også den tilgængelige infrastruktur, så tøjet netop kan få længst mulig levetid og ende med det bedst mulige genbrug og genanvendelse. Virksomhederne har fokus på at designe bedre produkter med henblik på cirkularitet og nedsat klimabelastning. Men vi mangler infrastruktur, der kan sikre et økosystem, hvor tøjet cirkuleres hensigtsmæssigt og skaber værdi for flere aktører.

Udfordringer og muligheder

Af den samlede globale fibermængde, der i dag bliver brugt til beklædning, bliver 87 pct. kørt på lossepladsen eller brændt – det svarer til en fyldt lastbil, hvert sekund. Sølle 13 pct. bliver genanvendt, efter at tøjet er brugt, 12 pct. downcycles til en mindre værdifuld form (der sjældent kan genanvendes igen), mens kun 1 pct. bliver genanvendt i ny beklædning. Det er et stort problem, når man kan spare 20,4 kg CO2e ved at genanvende et ton tekstiler frem for at brænde det.

Et nyt affaldsrammedirektiv i EU kræver, at alle medlemsstater skal indføre indsamlingsprogrammer til separering af tekstilaffald senest i 2025. Og den vedtagede husstandsindsamling i Danmarks Klimalov fra juni 2020 åbner for, at vi i Danmark kan blive et foregangsland på genanvendelsesområdet.

Det står allerede klart, at en national strategi vil kræve store offentlige og private investeringer samt forskning i udvikling af automatiserede sorteringsanlæg og nye teknologier for genanvendelse. Vi står netop nu og holder i den grønne tråd. Mulighederne er der, og vi glæder os til sammen med klyngens partnere og økosystem at forfølge potentialet.

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
2. mar 2021