BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Reconor køber op for at være med i kapløb om Lynetteholmen
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Miljø- og logistikgruppen Reconor køber op for at blive stærkere i Københavnsområdet. De ekstra 75.000 kvm giver store muligheder, fortæller adm. direktør Henrik Nordenlund

Reconor har i forvejen arealer ved Prøvestenen i København, men med et nyt opkøb lægger miljø- og logistikgruppen ekstra 75.000 kvm til.

Det giver endnu mere plads til at manøvrere det jord og affald fra bygge- og anlægsbranchen – som grus, isolering og gips – som Reconor håndterer. Gruppen modtager i Danmark årligt knap 2,5 mio. ton byggeaffald, hvoraf jord udgør størstedelen med 1,6 mio. ton.

Store arealer

Planen med opkøbet af virksomheden Sten & Grus Prøvestenen er at skærpe Reconors muligheder for at blive en stor spiller i de kommende anlægsprojekter som Lynetteholmen og muligvis også Avedøre Holme, hvor alene Lynetteholmen kræver håndtering af 150 mio. ton jord.

“Vi er i en verden nu, hvor der er mange og gode krav til affald, sortering og CO2-udledning og en udbredt accept af, at affald og jord udgør ressourcer, som kræver behandling for at blive omdannet til genanvendelige ressourcer. Det kræver adgang til store arealer, når man f.eks. skal sikre at holde rene materialer fra de ikkerene materialer, så de indgår i den cirkulære økonomi på den bedste måde bagefter,” siger Henrik Nordenlund.

Han er adm. direktør i Reconor-gruppen, der er moderselskabet til City Container og Norrecco, og som i det forskudte regnskabsår omsatte for 824,7 mio. kr. Driftsresultatet landede i samme periode på knap 200 mio. kr. Vi er også klar til at se på opkøb andre steder i landet og i udlandet, hvor både Norge, Sverige og Nordtyskland kan være interessant for os Henrik Nordenlund, adm. direktør, Reconor

Henrik Nordenlund kvier sig efterhånden ved at kalde affaldet fra byggepladser og anlægsprojekter for “affald”, fordi opfattelsen af materialerne fra byggebranchen har ændret sig markant i de senere år.

Affald som ressourcer

“Nu gælder det jo om at se det som ressourcer i en cirkulær økonomi. Vi er gået fra at tage tingene ned og håndtere dem, til at se på hvor råvarerne skal hen bagefter, og i en tid, hvor der også er materialeknaphed på vej, bliver det kun endnu vigtigere,” siger han.

Et eksempel er gips, som Reconor for få år siden ikke så genanvendelsesværdi i, men som nu er en råvare, Reconor er med til at sikre genbrug af.

“Vi var nok ikke helt fremme i forreste række for 3,5 år siden,” siger Henrik Nordenlund om det tidspunkt, han tiltrådte som direktør, og tilføjer:

“Derfor har det været nødvendigt for os som virksomhed at accelerere mere på miljøprofilen end andre.”

Største køb

Henrik Nordenlund vil ikke oplyse prisen for opkøbet af Sten & Grus Prøvestenen, men det er det største og mest betydningsfulde opkøb i Reconors historie, efter kapitalfonden Agilitas overtog ejerskabet i 2015. Sten & Grus Prøvestenen havde i det seneste offentliggjorte regnskab for 2019 et underskud på 3,9 mio. kr.

Nye opkøb

Omkring 40 pct. af det danske marked for jord- og affaldshåndtering af den type, Reconor og storkonkurrenten RGS Nordic arbejder med, ligger i København og de omkringliggende kommuner, og derfor har Reconor valgt sit storopkøb i den region.

“Men vi er også klar til at se på opkøb andre steder i landet og i udlandet, hvor både Norge, Sverige og Nordtyskland kan være interessant for os,” fortæller Henrik Nordenlund.

Forsiden af Børsen Bæredygtig