BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Pensionsselskab om finanssektorens nye klimakrav: “Det må ikke føre til en skønhedskonkurrence”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Finanssektorens klimkrav kan mindske virksomheders konkurrenceevne, vurderer Sampension-direktør

Når selskaber i den finansielle sektor fra årsskiftet skal rapportere om deres investeringsaktivers CO2-udledning og CO2-aftryk, så må det ikke blive en pyntekonkurrence.

Sådan lyder meldingen fra adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen.

Ifølge ham kan rapporteringen i værste fald betyde, at pensionsselskaber, som gennemfører en simpel eksklusion af CO2-tunge investeringer, placeres øverst på podiet. Og de selskaber, som gør en indsats for at få virksomhederne til at omstille sig i en mere bæredygtig retning, står tilbage med en bundplacering.

Finanssektoren sætter klimamål på formel

“Så er det alene en skønhedskonkurrence helt uden effekt for klimaet, for virksomhederne holder jo ikke op med at forurene, blot fordi vi ekskluderer dem,” understreger Sampension-direktøren.

Mere dialog

I stedet opfordrer han til, at der lægges mere vægt på den samtale, som pensionsselskaberne bør have om bæredygtig omstilling med de virksomheder, de investerer i.

Pensions- og forsikringsselskaberne kan opgøre deres porteføljes CO2-aftryk med afsæt i en model, som organisationerne Finans Danmark og Forsikring & Pension præsenterede tilbage i efteråret 2020.Modellen angiver blandt andet, hvordan estimater, for hvor meget CO2 en investering eller et udlån til et selskab i en specifik sektor udleder, opgøres.Opgørelsen betyder også, at de virksomheder, som sektoren investerer i, skal kunne rapportere, hvor meget CO2 de udleder, og hvilket CO2-aftryk de efterlader.

“Vi mener, at en investors ansvar også er at have en kritisk dialog sammen med andre store investorer om at få en omstilling i gang i virksomhederne,” siger han.

I den klimarapporteringsguide som Forsikring & Pension har udarbejdet, og som skal danne grobund for rapportering i hele den finansielle sektor, opfordres der også til, at finansselskaberne rapporterer på, hvordan de aktivt engagerer sig i klimaforbedringer. Blandt andet skal der rapporteres på antallet af dialoger om klimaforandringer, som selskabet har indledt med sine kunder.

Den del af rapporteringsguiden er dog i første omgang frivillig, og det skyldes ifølge Forsikring & Pension, at den data, som er til rådighed på området, endnu ikke er helt sammenlignelig på tværs af selskaberne.

Presser små og mellemstore virksomheder

Erhvervsorganisationen SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder, har rejst en stor kritik at finanssektorens rapporteringskrav. Den nye rapporteringsopfordring betyder nemlig, at de virksomheder, som finanssektoren investerer i, også skal kunne videregive oplysninger om deres CO2-udledning og CO2-aftryk.

Finanssektorens klimakrav presser smv-virksomheder

Den kritik kan Hasse Jørgensen godt forstå, og han er enig i, at det presser de virksomheder, som ikke har kompetencer i huset til at indberette på udledningen.

Det er en ekstra byrde på virksomhedernes konkurrenceevne Hasse Jørgensen, Sampension

“Det lægger et større administrativt arbejde på især de mindre og mellemstore virksomheder, hvis de skal afrapportere deres klimaaftryk til deres långivere eller investorer, og det er en ekstra byrde på virksomhedernes konkurrenceevne,” siger Hasse Jørgensen.

Han opfordrer derfor til, at man udover klimarapporteringen indfører en fælles CO2-afgift.

“Grundlæggende er klimarapporteringen den næstbedste løsning. Reelt set kunne det gøres mere enkelt. En bredt funderet CO2-afgift, der prissætter forureningen, er den mest effektive måde at sikre den grønne omstilling på, og allerhelst i internationalt regi, hvis det virkelig skal have en gavnlig klimaeffekt. Men her venter vi på politikkerne,” siger Hasse Jørgensen.

Samme udmelding lyder fra SMV Danmarks cheføkonom, Mia Amalie Holstein, der også ser større fordele i af fastlægge en fælles CO2-afgift, så de varer og ydelser, som har det største CO2-aftryk, også bliver de dyreste.

Danmark har i dag en CO2-afgift på knap 180 kr. pr. ton udledt CO2, og flere partier har ønsket at sætte en signalpris på en ensartet CO2-afgift på mindst 1000 kr. i 2030. Fra skatteministeriet lød meldingen i foråret, at “der mangler et retvisende afgiftsgrundlag”, før man kan udvide den eksisterende CO2-afgift.

Forsiden af Børsen Bæredygtig