BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
På vestjyske Ausumgaard tager landmanden godt imod dialog inden klimaudspil: “Man kan godt en gang imellem tænke, hold da op, det var smart, hvis nogen kom herud og lyttede”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Den grønne dagsorden har i mange år været en fast del af hverdagen på herregården Ausumgaard i Vestjylland, hvor landmanden Kristian Karlshøj sammen med sin familie flyttede ind i 2008.

Fire år senere fulgte vindmøller. Et biogasanlæg i 2016, og sidste år begyndte arbejdet med græsprotein, som eksperter har udpeget som et af initiativerne i landbrugets grønne omstilling.

Selvom Ausumgaard er godt i gang med at sænke sin klima- og miljøbelastning på forskellige planer, er Kristian Karlshøj positiv over for minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehns (S) invitation til en konference onsdag om landbrugets fremtid. Et tiltag, der har vakt stor kritik fra både støttepartier og grønne organisationer, som kalder det en reel udskydelse af et klimaudspil for landbruget, der var ventet i denne uge.

Hvis det skal have en chance, skal vi tro på, at vi producerer i en retning, som bærer længere ud i fremtiden end bare den næste dyreværnslov Kristian Karlshøj, landmand, Ausumgaard

Kristian Karlshøj mener, at konferencen åbner for mere dialog og en interesse i reelt at lytte. Selvom regeringens klimapartnerskab i over et år har været i gang og sendt konkrete forslag til regeringen, kan der stadig være langt ud til manden på marken.

“En gang imellem, når man graver i jorden og skruer på en maskine eller laver en investering i noget, hvor man egentlig sætter sig selv og sin virksomhed i spil i forhold til at tage den risiko, for at tingene lykkes, kan man godt en gang imellem tænke, hold da op, det var smart, hvis nogen kom herud og lyttede. Vi har erfaring fra det, vi står i,” siger han.

Brug for sikkerhed

Rasmus Prehn understregede tirsdag over for Børsen, at forhandlinger om en kommende plan for landbrugets klimamål “forhåbentlig ikke ligger langt ude i fremtiden”.

Ausumgaard omlagde i 2018 sin markbedrift på 700 hektar til økologi, der produceres kyllinger, et mindre antal grise om året, mens affaldet fra produktionen bliver genbrugt i et biogasanlæg, hvorfra noget går til varme og resterne til gødning til markerne.

For Kristian Karlshøj er der ingen tvivl om, at den kommende klimaplan får enorm indflydelse på, hvilken retning hans eget landbrug skal bevæge sig.

“Og med hvilken hastighed vi tør investere for at komme i den retning. Vi skal være sikre på, at politikerne rent faktisk mener det, og derfor er det meget vigtigt for os, at det er brede forlig,” siger han.

De hurtige løsninger

Karlshøj fremhæver arbejdet med græsprotein, som kan erstatte importeret soja, der i dag bruges som foder til høns og grise.

Det også en af anbefalinger fra erhvervets klimapartnerskab og et arbejde, der ifølge Kristian Karlshøj ikke kræver de store investeringer og er en hurtig løsning med stort potentiale for landbrugets arbejde med at nedbringe udledning af klima- og drivhusgasser. Melorme som protein er også en del af arbejdet på herregården i et projekt med et universitet.

“Vi retter hele vores bedrift og tankegang den vej. Vi har brugt rigtig meget krudt på at finde ud af, hvad vi skal producere de næste 30 år. Vi har et mål og en vision om, at næste generation har lyst og mulighed for at drive vores landbrug videre,” siger Kristian Karlshøj om herregården, der siden 1940’erne har været ejet af hans familie.

“Hvis det skal have en chance, skal vi tro, på, at vi producerer i en retning, som bærer længere ud i fremtiden end bare den næste dyreværnslov. De investeringer, vi laver, er typisk med 20-40 års sigte. Og vi tror, at klima, energi og sunde fødevarer fortsat er centrale på dagsordenen til den tid.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
23. feb 2021