BØRSEN BÆREDYGTIG
Virksomheder
Danmarks største økobonde: “Jeg forandrer faktisk verden mere ved at vise et eksempel end at stå i en byrådssal eller på Christiansborg”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Med 2850 hektar økologisk landbrug er Gram Slot en erhvervsmæssig væksthistorie – og ejeren forventer, at væksten fortsætter i tråd med den økologiske satsning

Godsejer Svend Brodersen har både været lokalformand for Venstre og på et tidspunkt folketingskandidat. Men som godt 40-årig tog hans liv en brat drejning. I dag ejer han Danmark største økologisk landbrug med en omsætning på 122 mio. kr.

“Jeg forandrer faktisk verden mere ved at vise et eksempel end at stå i en byrådssal eller på Christiansborg. Eksemplets magt er langt stærkere end at være én blandt 179 folketingsmedlemmer,” siger Svend Brodersen, der sidder i familiens køkken med fritlagte bjælker fra 1470 og labradoren Freja liggende på et tæppe.

Hans nævnte eksempel er hans enorme aftryk i lokalområdet fra Gram Slot her i den nordlige del af Sønderjylland. Her driver han 2850 hektar økologisk landbrug med planteavl, 1100 malkekøer og stor grøntsagsproduktion. Gram Slot har 90 ansatte – heraf 12 håndværkere, der bygger og renoverer de historiske bygninger i Gram.

Landbruget har en lang række sideaktiviteter relateret til oplevelsesøkonomien, hvor ægtefællen Sanne Brodersen styrer tingene. Bl.a. er der 32 hotelværelser, en restaurant og en koncerthal tilknyttet slottet.

Ægtefællerne har ejet Grams Slot siden 2007 i fællesskab med et andet velhavende ægtepar. Siden er detailkæden Rema 1000 kommet med som ejer, som slottet producerer økologiske fødevarer til. Brodersen-familien ejer majoriteten af aktierne.

Gram Slot er et af fyrtårnene i Sønderjylland, der som region er stærkt kørende på økologi. Bl.a. er netværket Naturmælk grundlagt i Sønderjylland, mens Tønder Kommune er landets mest økologiske kommune med 18 pct. af landbrugsarealet omlagt til økologi.

Gram Slot er et godt eksempel på, at man kan drive meget store arealer økologisk Svend Brodersen, ejer, Gram Slot

“Gram Slot er et godt eksempel på, at man godt kan drive meget store arealer økologisk. Man skal finde sig i, at man har det sjovt og tjener penge samtidigt,” siger Svend Brodersen, der i 2020 havde et overskud på 8 mio. kr. efter aflønning af ejerne.

Partnerskab gav pote

Det usædvanlige sameje med Rema 1000 blev udtænkt omkring 2011, hvor Gram Slot ville have gang i væksten og udvidede aktiekapitalen med Rema 1000 som ny aktionær.

“Vi har set rigtigt med Gram Slot som et “private label”, hvor vi sparer mange omkostninger ved at lave et meget tæt samarbejde med en enkelt afsætningskanal. Vi lavede et strategisk samarbejde med Rema 1000, fordi vi kunne genkende de holdninger, som de stod for,” lyder det fra Svend Brodersen med henvisning til den norske ejerfamilie Reitan.

50 forskellige varer fra Gram Slot kan købes i Rema 1000.

Rema 1000 fik eneretten til produkter fra Gram Slot, der omvendt er sluppet for en stor salgsorganisation, markedsføring m.v. I dag er der omkring 50 forskellige varer fra Gram Slot i Rema 1000-butikkerne – bl.a. øl brygget på malt fra slottet, men som dog er brygget på bryggeriet Fuglsang.

Partnerskabet har givet pote, og i 2020-regnskabet blev overskuddet mere end fordoblet i forhold til 2019, mens omsætningen steg 15 pct.

Ifølge Svend Brodersen tager Gram Slot en højere pris for produkterne end konkurrenterne, og de 40.000-50.000 varer fra slottet, der dagligt sælges, er efter hans opfattelse beviset på en oplevet værdi, kunderne er klar til at betale ekstra for.

Og holdningerne som Svend Brodersen refererer til handler primært om bæredygtighed, der ikke alene omfatter økologisk landbrugsdrift. Det betyder bl.a., at mange huse under slottet renoveres efter gamle metoder, og at de 12 håndværkere på Gram Slot selv står for produktion af egedøre, borde, stole, køkkenindretning osv.

Der er brugt omkring 50 mio. kr. på opgradering af bygningssættene i tilknytning til slottet, der bl.a. omfatter en gammel slesvig-holstensk lagerbygning med plads til 700 koncertgængere.

Der er fri adgang til det meste, og det skyldes Brodersen-familiens ønske om at få landbruget stillet i et bedre lys i forhold til det omgivende samfund. Der er 500 årlige rundvisninger på slottet.

“Det er vigtigt, at alle er stolte af det landbrug, vi har. Så kan vi udvikle landbruget sammen, så det ikke bliver dem mod os. Landbruget er en del af vores identitet. Oplysningstiden, højskolerne og uddannelse er baseret på værdierne på landet og er med til at skabe en masse ting,” lyder det fra Svend Brodersen, der er landmandssøn og i de første erhvervsaktive år drev landbrug nær Kolding samtidig med, at han læste cand.oecon. i Odense.

For stor støtte

Han mener, at danske landmænds selvforståelse er med til at grave grøfterne dybere, og han mener bl.a. at landbrugsstøtten har været gift for landbruget, fordi støtten er blevet alt for stor. Det er ikke nødvendigvis hele støtten, der skal væk, men han ser det som voldsomt problematisk, når EU’s check overstiger landmandens egen indtjening.

Bønderne må selv på banen, og det kan bl.a. ske ved at sikre sig en større del af værdikæden, når fødevarerne skal fra jord til bord. Bl.a. som han selv har gjort med Rema 1000.

Samtidig fremhæver han, at landbruget selv må komme ud af starthullerne i forhold til flere blomster i markskellene og biodiversiteten i øvrigt.

“Mange overdrev er pløjet op, fordi vi ikke har kvierne på græs. Lad os nu få dyrene på græs og ud af staldene om sommeren, så vi ikke skal ligge og pløje dernede i alle de våde huller og slippe en masse CO2 ud fra al den humusjord,” siger Svend Brodersen, der reelt håber, at den slags tiltag kan komme fra landmændene selv og ikke i kraft af et statsligt indgreb.

Hvad med kompensation til landmændene?

“Hvorfor det? Den bedste kompensation er, at forbrugerne betaler en pris for de varer, vi sælger. Det tonser da meget mere.”

Du får jo selv subsidier?

“Jeg kan jo ikke gå enegang, men for dansk landbrugs vedkommende gælder det om at stå på egne ben. Det er første skridt til at genvinde selvtilliden, at du kan forsørge dig selv og svare enhver sit. Tilskud kan nok ikke helt undgås, men der er sandelig forskel på at ryge 60 Kings-cigaretter om dagen eller tage en enkelt nytårsaften.”

Vil fortsætte vækst

Svend Brodersen er mere pragmatiker end idealist, og fanatiker bliver han aldrig, siger han. Hans Range Rover Diesel holder på brostenene ude foran slottet, han går på jagt og spiser kød.

“Vi vil gerne tage et ansvar for at producere mad nok til verdens befolkning. Det gør vi ved at se på, hvordan vi kan spise anderledes. Der er forskel på at spise 200 g kød hver eneste aften eller spise kød tre gange om ugen. Det er ikke alt eller intet. Det kan sagtens fungere – folk gider ikke være med i en lidelsesproces.”

Men det handler fortsat om at begrænse sig – hele verden rundt.

“Jeg vil blive ved med at spise oksekød, men jeg har ikke behov for, at alle indere og kinesere skal spise lige så meget kød, som vi er oppe på nu. Jeg tror, vi finder en balance. Hvis de begynder på det, og vi får overbevist dem om, at de skal leve af oksekød, så kan Jorden fandeme ikke holde til det.”

Svend Brodersen er stadig medlem af Venstre, men understreger, at han også kan finde genklang for sine synspunkter i andre partier.

“Jeg arbejder meget sammen med folk fra venstrefløjen. Jeg mangler ofte helhedssynet hos de borgerlige partier, hvor man på venstrefløjen tager udgangspunkt i det hele menneske og det holistiske samfund. Det er man altså nødt til. Det betyder bare ikke, at alle kendte systemer skal smides væk. Det er sundt, at man bliver belønnet, hvis man yder en ekstra indsats,” siger han.

Gram Slot har i de seneste år haft vækst i størrelsesordenen 25 pct. årligt, og vækstrejsen fortsætter, hvis det står til Svend Brodersen.

“Vi vil købe ejendomme op, der passer til vores kvæggårde. Vi satser rigtigt meget på grøntsager, og da konsolideringen fortsætter i dansk landbrug, vil vi også vokse,” siger han og betoner, at en af hans døtre har en landmandsuddannelse og skal videre på CBS.

Hun nævnes af Svend Brodersen som en mulig kandidat til et fremtidigt generationsskifte på slottet i Gram.

Forsiden af Børsen Bæredygtig