BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Ørsteds 3D-printede rev skal redde liv i Kattegat

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Ørsted har sammen med WWF lagt 3D-printede rev på havbunden i Kattegat. Håbet er, at de menneskeskabte rev kan forbedre livet for dyr og planter i vandet

En flok mænd i orange arbejdstøj står på en båd midt i Kattegat og sænker store, hullede sten ned på havbunden. Det ser måske banalt ud, men de store sten er avancerede 3D-printede rev, som med tiden skal være med til at redde det nødlidende havmiljø i Kattegat.

Energiselskabet Ørsted er gået sammen med WWF Verdensnaturfonden om projektet “En hånd til havet”, hvor de gennem forskellige tiltag vil forbedre tilstanden i havet omkring Danmark, til gavn for klima og biodiversitet.

De 12 kunstige stenrev skal f.eks. blive levested for torsken, der i følge Danmarks Naturfredningsforening er historisk tæt på et kollaps, hvilket betyder, at bestanden ikke længere kan genetablere sig selv og på sigt vil forsvinde helt. Siden 90’erne er 90 pct. af torsk i Kattegat forsvundet, viser tal fra Fiskeristyrelsen.

“Vi har en ambition om, at alle vedvarende energiprojekter, vi sætter i drift fra 2030, skal have en positiv indvirkning på biodiversiteten. Vi ser biodiversitetskrise og klimakrise som tæt forbundne,” siger Filip Engel, direktør for bl.a. bæredygtighed i Ørsted.

Mulig klimagevinst

For at kunne sætte strøm til den grønne omstilling står Ørsted foran at skulle udbygge havvindmølleparker. For nyligt var virksomheden medunderskriver på en række forslag til miljøkrav, som skal sikre biodiversitet og et sundt havmiljø i forbindelse med etablering af havvind. Den opgave skal de kunstige rev være med til at løse.

Selvom biodiversitet er i fokus, kan projektet også forbedre klimaet. Bedre biodiversitet vil være godt nyt for ålegræsset, der næsten er forsvundet over de seneste 100 år. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening har det en særligt god evne til at optage CO2, og en ny analyse fra Tænketanken Hav peger på, at ålegræs kan binde CO2 svarende til mere end hele Danmarks årlige udledning, hvis det genetableres.

Derved ligger også en mulighed for danske virksomheder, når klimaregnskabet skal gøres op, da projekter med f.eks. ålegræs kan bruges i bæredygtighedsrapportering. Ørsted er heller ikke afvisende over for, at ålegræs kan blive en del af virksomhedens klimastrategi.

“Det kan de på sigt. Det er vigtigt at sige, at vores tilgang til CO2-reduktion er, at det skal være reelle reduktioner. Vores 2040-målsætning er, at hele vores værdikæde skal være CO2-neutral. Der har vi valgt, at maksimalt 5-10 pct. kan tages gennem klimakreditter. Alt andet skal tages først gennem reelle reduktioner,” siger Filip Engel.

Ørsted ønsker ikke at oplyse størrelsen på deres investering.

Erhvervslivet er klar

Hos WWF har man i årevis arbejdet for at få den blå omstilling, der dækker klima- og miljøtiltag i havet, længere op på dagsordenen. Selvom der er større fokus på havmiljø end tidligere, så er havets tilstand lige nu på et lavpunkt, mener Thomas Kirk Sørensen, sektionsleder for hav hos WWF.

“Nogle gange føles det, som om at blå er det nye sort, fordi så mange flere er begyndt at tale om det. Men det er vigtigt at understrege, at vi først lige er begyndt,” siger han.

WWF ser, at havmiljø fylder stadigt mere for erhvervslivet, fortæller han:

“Vi oplever faktisk, at mange virksomheder ønsker at være en del af løsningen frem for en del af problemet.”

For at have en effekt, skal projektet med 3D-printede rev skaleres op.

“Vi ved godt, at vi ikke kan redde Kattegat og torskebestanden med de her 12 rev, men vi kan lære af det, og det kan Ørsted også. Vi vil finde ud af, om det er en gangbar måde at fremme biodiversitet i havet og i særdeleshed i havmølleparker i takt med den enorme udbygning af havvind. Det handler om at skabe så få negative effekter og så mange positive effekter som muligt,” siger Thomas Kirk Sørensen.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
20. sep 2022