BØRSEN BÆREDYGTIG
Grøn teknologi
A.P. Møller Fonden, Alfa Laval og flere andre store spillere bag ny satsning på fremtidens grønne skibsbrændstof
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Et nyt partnerskab med blandt andre Alfa Laval og Mærsk-støttet forskningscenter vil øge udnyttelsen af fremtidens grønne brændstoffer via keramiske brændselsceller

Det haster med at udvikle fremtidens grønne brændstoffer til skibsfarten, hvis industrien skal sænke sit klimaaftryk. En række prominente aktører i industrien går nu sammen i et nyt partnerskab for at accelerere udviklingen af de klimaneutrale brændsler ved at se nærmere på keramiske brændselsceller.

Alfa Laval, der leverer udstyr til skibe, skal stå i spidsen for det nye partnerskab, der tæller Haldor Topsøe, DTU Energy, Svitzer samt det uafhængige forskningsinstitut Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, der er støttet af A.P. Møller Fonden og blev etableret sidste år.

Et CO2-neutralt skib

Projektet er i tråd med anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskab for det blå erhvervsliv, der har leveret bud på vejen mod en klimaneutral skibsfart, fortæller Søren Hjorth Krarup, direktør for Alfa Laval i Danmark.

“Der er en række teknologiske udfordringer, der skal løses. Her kan brændselsceller være en af del af løsningen til at gøre energibehovet på et moderne skib CO2-neutralt,” siger han.

Vi har enormt travlt, hvis vi skal have dekarboniseret en stor del af skibsfarten i 2050 i trit med de nødvendige reduktioner i resten af samfundet Bo Cerup-Simonsen, adm. direktør, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

I projektet kigger man i første omgang mod ammoniak, som af mange er udpeget som en lovende kandidat til et af fremtidens grønne brændsler, fordi det kan produceres fuldstændigt klimaneutralt via strøm fra havvind eller solceller. DTU skal teste teknologien i lille skala, mens Alfa Laval kan bringe det videre i industriskala på sit testcenter i Aalborg.

“Vi har her et toårigt projekt, som vil afdække, både hvordan man kan gøre det, og om det er en farbar vej at gå ned ad. Som koncern vil vi være en aktiv spiller i den grønne omstilling af den maritime industri. Det indebærer også, at vi tager en risiko. Nogle gange lykkes det og andre gange ikke,” siger Søren Hjorth Krarup.

3 pct. af verdens samlede CO2-udledning stammer fra shipping

Danske rederier vil ligesom flere skibsfartsnationer i verden være CO2-neutrale i 2050. Skal det lykkes, skal et kommercielt, bæredygtigt skib være på søen i 2030, hvilket der bliver arbejdet på i mange forskellige initiativer både i Danmark og globalt.

Søren Hjorth Krarup ser projektet som en delkomponent i at skabe det CO2-neutrale skib.

Forbedre teknologien

Projektet er et af de første, som Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping har været med til at definere. Det bliver centerets opgave at sætte arbejdet med brændselsceller ind i et større perspektiv og bidrage med viden om, hvad der skal til for at skalere teknologien i industrien, forklarer adm. direktør Bo Cerup-Simonsen, der har en fortid i Mærsk, hvor han var en af hovedkræfterne bag rederiets mest energieffektive skibe.

Vi har her et toårigt projekt, som vil afdække, både hvordan man kan gøre det, og om det er en farbar vej at gå ned ad Søren Hjort Krarup, direktør, Alfa Laval i Danmark

“Vi har enormt travlt, hvis vi skal have dekarboniseret en stor del af skibsfarten i 2050 i trit med de nødvendige reduktioner i resten af samfundet,” siger han og forudser en udvikling i forskellige bølger.

Allerede i dag findes nogle af de teknologier, som industrien skal bruge for at sænke udledningen. Bl.a. batteri- og eldrevne færger på korte distancer. Der bliver i dag også arbejdet med brændselsceller, hvor alle typer skal undersøges.

“Der er en lang rejse foran os med at forbedre den samlede effektivitet med alle de teknologier, vi ser på. Men vi har grundelementerne til at komme i gang inden for de næste fem år. Og der skal vi gerne se skibe sejle på bl.a. ammoniak, metanol, brint og biobrændstof,” siger Bo Cerup-Simonsen.

En brændselscelle laver elektricitet via en kemisk reaktion med brændstoffer og ilt. Et partnerskab med navnet SOFC4 Maritime vil undersøge potentialet for keramiske brændselsceller i forbindelse med power-to-x, hvor strøm fra sol og vind kan omdannes til brint eller brintbaserede produkter som ammoniak og metanol. Partnerne er Alfa Laval, Haldor Topsøe, Svitzer, DTU Energy samt Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping. Parterne investerer et tocifret millionbeløb i projektet, der også er støttet af EUDP-midler fra Energistyrelsen.

Det er givetvis blandt disse brændsler, at løsningen til store skibe, der sejler på tværs af verden, skal findes.

“Brændstoffer og teknologier er ikke tilgængelige i dag i rette modenhed eller skala, og man kan stille spørgsmål til, hvordan de bliver det, for at kunne nå de reduktionsmål, industrien sætter sig. Det er bl.a. det spørgsmål, vi skal svare på,” siger Bo Cerup-Simonsen.

Forsiden af Børsen Bæredygtig