BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Ikke klar til afsked med olie: Topmøde når “gennembrud” med ny fond, men mangler at levere centralt resultat
2
Bæredygtig
Klimatopmøde: “Virksomhederne har stemplet ind nu og er med til at presse politikerne”
Bæredygtig
Ikke klar til afsked med olie: Topmøde når “gennembrud” med ny fond, men mangler at levere centralt resultat

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Verdens lande opgav at inkludere udfasning af fossile brændsler i klimaaftalen, men nåede med en ny fond et andet mål

Efter halvandet døgns forsinkelse har FN-landene indgået en klimaaftale ved klimatopmødet COP27 i egyptiske Sharm al-Shaykh. Aftalen indeholder blandt andet en fond, der skal kompensere særligt sårbare lande for deres tab og skader som følge af klimaforandringer.

Overordnet mener FN’s generalsekretær António Guterres imidlertid ikke, at aftalen leverer CO2-reduktioner nok.

“Vores planet er stadig på akutafdelingen. Der er behov for, at vi drastisk reducerer udledningen nu, og det er et problem, som COP27 ikke adresserede,” konstaterer han over for nyhedsbureauet AFP.

Truede med udvandring

Samme pointe har den europæiske forhandler, der også repræsenterer Danmark i forhandlingerne.

“Det, vi har liggende foran os nu, er ikke et tilstrækkeligt skridt fremad for mennesker og planet,” konstaterede Frans Timmermans, vicepræsident for EU-Kommissionen, inden han “modvilligt” tilsluttede sig aftalen.

Lørdag truede han på EU-ministrenes vegne med at udvandre fra topmødet, på grund af det der tegnede til at blive et “svagt” resultat.

Kritikken går på, at aftalen ikke sikrer, at man kommer tættere på at leve op til Parisaftalens mål om at holde den globale opvarmning på 1,5 grader. Nok er målet gentaget i aftaleteksten fra Egypten, men uden at bringe nye fremskridt på bordet.

Blandt andet har de deltagende lande ikke øget deres nationale mål i høj nok grad. Hertil kommer, at en formulering om at udfase fossile brændsler måtte droppes i forhandlingerne natten til søndag.

Klimatopmødet i Egyptiske Sharm al-Shaykh er FN’s
27. årlige klimatopmøde.
Danmark deltog med en forhandlingsdelegation fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Udenrigsministeriet samt en delegation af danske virksomheder og myndigheder.Forhandlingerne på Danmarks vegne foregår gennem EU’s delegation, men fungerende klimaminister Dan Jørgensen (S) og klimaambassadør Tomas Anker Christensen har ledt den danske delegation.Over 30 danske virksomheder var repræsenteret i år. Det vurderes at være det højeste antal, siden erhvervslivet begyndte at deltage i topmøderne i 2009.

Over 80 lande bakkede op om at nævne nødvendigheden af udfasning af fossile brændsler, mens Rusland og Saudi-Arabien ifølge observatører blokerede for formuleringen på lukkede møder.

Idéen om at udfase alle fossile brændsler frem for blot kul, som det blev vedtaget sidste år, kom fra Indien ved topmødets begyndelse.

“Udfasningen af fossile brændsler kom på dagsordenen lidt ud af det blå og var et nybrud, men det er det naturlige næste skridt efter sidste år. Spørgsmålet var, om tiden var moden til det,” konstaterer Jens Mattias Clausen, programchef i den grønne tænketank Concito med ansvar for blandt andet COP-forhandlingerne.

Fonden er et decideret gennembrud. Det er første gang, kompensation tages seriøst af ilandene Jens Mattias Clausen, programchef, Concito

“Dér gik Saudi-Arabiens og Ruslands grænse, selv om der var en kæmpe alliance af lande, der kaldte det afgørende at få det med,” fortsætter han.

Særligt emner som finansiering, tilpasning til klimaforandringer, kompensation til verdens fattigste lande og muligheden for at holde Parisaftalens mål i live har fyldt debatten under det to uger lange topmøde.

Det sidste døgn var alle emnerne stadig på forhandlingsbordet med så lang afstand mellem parterne, at der fra flere sider var tale om et begyndende kollaps af forhandlingerne.

Det væsentligste resultat af årets topmøde er fonden til kompensation til verdens fattigste lande for de skader, klimaforandringerne forvolder dem, fremhæver Jens Mattias Clausen.

Fond skal kompensere

Her er idéen, at udviklingslandene skal modtage kompensation fra de industrialiserede lande. Ud over at skabe enighed om det har forhandlingerne forsøgt at definere, hvilke lande der er forpligtet til at donere til fonden, samt hvilke lande der kan modtage midler fra den, herunder om definitionen af ulande fra 1992 kunne bruges. Her er eksempelvis lande som Kina stadig betragtet som udviklingslande.

“Fonden er et decideret gennembrud. Det er første gang, kompensation tages seriøst af ilandene,” konstaterer Jens Mattias Clausen og fortsætter:

“Kompensation har været ekstremt aktuel efter Pakistans oversvømmelser og mange andre ekstreme vejrfænomener, der rammer mange lande hårdt. Derfor var det et krav fra start, at der skulle komme ny finansiering i år. Der har ilandene faktisk rykket sig mere, end selv jeg havde forventet kunne lade sig gøre.”

Netop Pakistans repræsentant ved forhandlingerne, klimaminister Sherry Rehman, bifaldt beslutningen om en fond ved mødets afslutning søndag morgen på vegne af en række udviklingslande og Kina. Her kaldte hun beslutningen “en udbetaling på investeringen i vores fælles fremtid.”

Det, vi har liggende foran os nu, er ikke et tilstrækkeligt skridt fremad for mennesker og planet Frans Timmermans, vicepræsident, EU-Kommissionen

Fonden mangler imidlertid stadig en række detaljer, før den kan træde i kraft. De nærmere kilder til finansieringen er eksempelvis ikke forhandlet på plads endnu. En komité skal fremlægge et nærmere forslag på næste års klimatopmøde.

Ud over forhandlere og politiske repræsentanter deltager stadig flere virksomheder i topmødet. Fra dansk side var over 30 virksomheder med i den officielle delegation, primært med formålet at fremvise eksempler på klimaløsninger.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Klimatopmøde: “Virksomhederne har stemplet ind nu og er med til at presse politikerne”

Mens den politiske aftale fra årets klimatopmøde byder på flere skuffelser end lyspunkter, ser erhvervsorganisationernes deltagere højdepunkter i aftalerne uden for forhandlingslokalerne

Søndag lykkedes det de 200 deltagende lande på FN’s klimatopmøde COP27 at indgå en aftale efter halvandet døgns forsinkelse. Fra stort set alle sider er aftalen rost for at oprette en fond til at kompensere sårbare lande for klimaskader, mens den kritiseres for at levere for få CO2-reduktioner.

Sådan lyder det også fra to danske erhvervsorganisationer, der deltog i topmødet.

Ny fond kaldes gennembrud i utilstrækkelig klimaaftale

Vicedirektør med ansvar for klima i Dansk Industri Anne Højer Simonsen siger:

“Det er ærgerligt. Også fordi det bliver mindre omkostningsfuldt at kompensere tab og skader, hvis man mindsker CO2-udledningerne nu.”

Til gengæld ser erhvervsorganisationerne i stigende grad en ny type fremskridt spire i skyggen af det politiske drama.

“Topmødet viste, hvordan civilsamfundet i dag er foran politikerne, både hvad angår ambitioner og løsninger. Nogle virksomheder er i dag så store, at de er de første til at se, hvilke rammer der mangler i lande, der eksempelvis har brug for investeringer,” fremhæver Anne Højer Simonsen.

Udviklingen har givet sig udslag i en stigende tilslutning fra erhvervslivet til topmødet. Hvor erhvervsdelegationerne før topmødet i København i 2009 var fraværende, tæller de i dag tusindvis af deltagere, herunder repræsentanter for over 30 danske virksomheder. Også i energibranchen oplever man udviklingen.

Fremskridt uden om politikere

“Det er meget sigende, at det var den største erhvervsdelegation nogensinde. Virksomhederne har stemplet ind nu og er med til at presse politikerne. Det er en super positiv udvikling, men den kan ikke stå alene,” siger direktør i Green Power Denmark, Kristian Jensen.

Mens han roser FN’s fond til lande ramt af tab og skader, er det i brancheaftalerne, der er præsenteret over de seneste to uger, at han ser de største fremskridt.

“Det er en stor glæde at se de mange partnerskaber. Det er virksomheder og myndigheder, der teamer op og rykker,” konstaterer Kristian Jensen og fremhæver bl.a. Mærsks initiativ til CO2-fri skibsfart og topmødets mange initiativer til at fremme bæredygtige brændstoffer til luftfarten.

Begge erhvervsledere understreger samstemmende, at civilsamfundet – herunder virksomhederne – ikke kan bidrage med løsningerne i fraværet af en stærk politisk forhandling.

Anne Højer Simonsen har dog bemærket, at den danske regerings fravær i begyndelsen af topmødet på grund af regeringsforhandlingerne har medført, at virksomhederne måtte indtage mere prominente pladser på mødet i år.

Olie druknet i sol og vind

“Generelt har der været en enorm interesse i, hvad Danmark gør og hvordan, men særligt i de første dage var danske virksomheder med til debatter på højt niveau,” påpeger hun.

Deltagelsen fra en del af virksomhederne har internationalt set tiltrukket sig opmærksomhed. Fossile industrier har deltaget med over 600 delegerede. Selv om det ærgrer de danske organisationer, er der ikke grund til bekymring.

“Jeg har noteret mig, at de deltog, men selv om 600 deltagere lyder af meget, så er de i mine øjne druknet i sol, vind, rådgivere og grønne investorer,” vurderer Kristian Jensen.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
6. dec 2022