BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Minister afviser mulighed for skrappere dansk klimamål
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Det ligger endnu ikke fast, hvordan EU's nye klimamål på 55 pct. reduktion i 2030 skal udmøntes konkret. Og i teorien er der faktisk en mulighed for, at Danmark, der ellers har et langt højere mål på 70 pct., kan ende med at skulle løfte en endnu større del af ansvaret. Det forklarer Klimarådets formand, Peter Møllgaard.

“Det er ikke nødvendigvis sådan, at alle EU-lande hver især skal nå 55 pct. Det kan være, at nogle skal længere og nogle lande skal nå knapt så langt. Det er en del af byrdefordelingen. Vi kan ikke lave beregninger på det, før vi kender den præcise udformning,” siger Peter Møllgaard. EU udleder årligt ca. 4,5 mia. ton CO2. Det gør unionen til verdens tredjestørste udleder. Kina er med 13 mia. ton den største udleder og USA er nummer to. Den største del af EU's udledninger kommer fra energisektoren. Opgjort pr. indbygger ligger Danmarks udledninger som gennemsnittet af EU-lande.
Kilde: Europaparlamentet og Danmarks Statistik

“Det er selvfølgelig sandsynligt, at vi med vores 70-procentsmål automatisk opfylder vores del af 55-procentsmålet i EU. Men det kan man ikke umiddelbart konkludere,” tilføjer han.

Men står det til klimaminister Dan Jørgensen (S) kommer Danmark ikke til at påtage sig en endnu større klimaforpligtelse. Det er selvfølgelig sandsynligt, at vi med vores 70-procentsmål automatisk opfylder vores del af 55-procentsmålet i EU. Men det kan man ikke umiddelbart konkludere Peter Møllgaard, formand, Klimarådet

“For Danmark kommer vi selvfølgelig ikke til at acceptere en løsning, som betyder, at vi skal gå over 70 pct. Vi får nok at gøre med at leve op til den 70-procentsmålsætning, vi har. Og det vil heller ikke være retfærdigt eller gavnligt for resten af Europa, hvis vi sagde, at så løfter vi mere end 70 pct.,“ siger Dan Jørgensen.

“Vi arbejder for, at det skal føres ud i livet på en måde, så vi får hævet ambitionsniveauerne i så mange lande som muligt. Dvs. vi ser heller ikke for os, at Danmark skal gå over 70 pct.,“ fastslår han.

Ligger ambitiøst

Heller ikke Dansk Industri anser det for sandsynligt med et endnu højere krav til Danmark.

“Det har jeg svært ved at se for mig. For vi ligger allerede meget ambitiøst. Det handler også om, hvad der kan lade sig gøre på en nogenlunde omkostningseffektiv måde herhjemme, hvor virksomhederne og samfundet kan følge med, og hvor vi får investeret i noget, der også giver mening efter 2030 allerede på denne her side af 2030,” siger vicedirektør Anne Højer Simonsen.

Forsiden af Børsen Bæredygtig