KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement

BÆREDYGTIG

Masterclass

Med Børsen Bæredygtig Masterclass vil Børsen være med til at løfte samtalen om den grønne omstilling og ikke mindst give virksomheder konkrete redskaber. I Børsen Bæredygtig Masterclass bliver deltagerne præsenteret for viden, læring og inspiration til at løse udfordringer, som virksomheder kan stå over for i arbejdet med den grønne omstilling. Hver masterclass byder på input fra eksperter og virksomheder, som er stødt på en konkret udfordring og har løst den med konkrete værktøjer.

Se alle masterclasses herunder


 


Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig, og med deres hjælp er alle artikler på Børsen Bæredygtig mulige at tilgå gratis for alle. Du er således meget velkommen til at dele og diskutere dem med kolleger, forretningspartnere eller andre.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg i Børsen Bæredygtig, der produceres af uafhængige og objektive journalister i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab her.

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig, og med deres hjælp er alle artikler på Børsen Bæredygtig mulige at tilgå gratis for alle. Du er således meget velkommen til at dele og diskutere dem med kolleger, forretningspartnere eller andre.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg i Børsen Bæredygtig, der produceres af uafhængige og objektive journalister i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab her.

Masterclasses 2023

Styrk din markedsposition med en cirkulær forretningsmodel

Forsyningskriser og mangel på ressourcer kalder på nytænkning i virksomhederne. Det kræver en innovativ tilgang, når produktionen skal tænkes cirkulært. I stedet for at hente nye ressourcer ind skal virksomhederne tænke helt anderledes om deres brug af ressourcer og råstoffer.

De største virksomheder er allerede begyndt at arbejde cirkulært med deres ressourcer og har succes med at opdage nye måder at tænke cirkulært om deres produkter. Hør, hvordan du kan arbejde med cirkulær økonomi i din virksomhed, få inspiration fra andre virksomheder og konkrete redskaber til arbejdet.

Explainer: Skab mere værdi, end du tager

Forstå hvorfor det regenerative paradigmeskifte er vigtigt for din forretning.

Der er et fokusskifte i gang i måden at drive virksomhed på, hvor principper om purpose, planeten, profit og mennesker trives i fællesskab. Hvis din virksomhed skal være frontløber og konkurrencedygtig bare fem-ti år fra nu, skal du være opmærksom på det skifte, og en mulighed er at dreje din virksomhed i en regenerativ retning. Forstå konceptet ‘regenerativ forretning’. Og hør, hvordan det er muligt at drive en sund virksomhed, der skaber mere værdi, end den tager. De største virksomheder er allerede i gang.

Biodiversitetskrisen bliver dyr for din forretning, hvis du ikke forbereder dig

Ifølge World Economic Forum udgør tab af biodiversitet en af de største globale økonomiske risici over de næste ti år. Forretningsgrundlaget smuldrer, hvis man f.eks. ikke kan få de råstoffer, man plejer. Danske virksomheder påvirker biodiversiteten negativt på flere områder, både via deres globale værdikæde og i en lokal dansk kontekst.

Inden for få år bliver det et forretningskritisk spørgsmål for virksomhederne, om de sikrer og genopretter biodiversiteten inden for alle led i virksomhedens forsyningskæde. Det er allerede et punkt i EU-taksonomien, som påvirker hele den europæiske finanssektor og de allerstørste virksomheder, men at forstå og arbejdet med at sikre biodiversitet er relevant for alle virksomheder.

For at være på forkant, bør virksomheder tænke deres arbejde med at mindske tabet af biodiversitet ind i deres arbejde allerede nu og forstå alle led i forsyningskædens påvirkning på biodiversiteten. Hør mere om, hvordan I tænker biodiversitet ind virksomhedens bæredygtighedsarbejde.

Er din virksomhed klog nok til at gennemføre den grønne omstilling?

Der er mangel på grøn arbejdskraft i alle kroge af erhvervslivet. Selv de største virksomheder, der har arbejdet med det i mange år, mangler kompetencer til at tage den grønne valg inden for blandt andet finans, supply chain management og kommunikation i kraft med, at EU-lovgivning og direktiver træder i kraft.

Som samfund kan vi ikke nå at uddannede nok nye mennesker til at løfte arbejdet og vidensniveauet, og derfor er det afgørende for fremtidens virksomheder at fostre og udvikle disse kompetencer internt. Og det skal de lykkedes med inden for få år. Få konkrete redskaber til at sætte arbejdet i gang i jeres virksomhed.

Masterclasses 2022

Sådan gør du dig interessant for grønne investorer

For at understøtte den grønne omstilling er der brug for nye idéer og innovation. Denne masterclass matcher iværksættere, der arbejder med grønne idéer og løsninger, med investorer, der vil investere grønt.

Masterclassen tager dig med ind i hovedet på de store investorer, når de kigger efter nye grønne investeringer. Med på vejen får du gode råd fra iværksættere, der har haft succes med at tiltrække store investeringer til deres grønne projekter og virksomheder. Du kan desuden møde Antler og Vækstfonden, der begge arbejder med at finde, udvikle og støtte grønne iværksættere.

Biodiversitet bliver afgørende for din virksomheds konkurrencekraft - sådan kommer du i gang

Biodiversitetskrisen vurderes af de fleste eksperter til at være langt større og mere omfattende end selve klimakrisen. Arternes uddøen kommer til at sætte enorme spor på kloden.

Derfor er virksomheders arbejde med at sikre og genoprette biodiversitet allerede en del af EU-taksonomien, og inden længe vil finansielle virksomheder blive forpligtet til at afrapportere. Det får betydning for andre virksomheder (end de finansielle), som også indirekte vil blive påvirket til at arbejde med det. Hvordan virksomheden klarer sig på biodiversitet bliver derfor et forretningskritisk spørgsmål inden for få år.

EU’s nye klimaregler er afgørende for din virksomhed – EU-taksonomien for dummies

EU-taksonomien bliver bredt omtalt som helt afgørende at forstå, hvis virksomheden skal stå stærkt konkurrencemæssigt. Men få forstår endnu helt, hvordan taksonomien konkret påvirker deres forretning.

Børsen Bæredygtig har inviteret en af landets fremmeste eksperter til at give konkrete eksempler på, hvor, hvornår og hvordan taksonomien rammer.

Undgå greenwashing: Sådan kommunikerer du grønne budskaber

Masterclassen belyser et kæmpe dilemma for virksomhederne: Når de gerne vil markedsføre sig selv og deres produkter som bæredygtige og samtidig skal være opmærksomme på ikke at gå for langt i denne kommunikation. Større krav fra forbrugerne til bæredygtige produkter stiller nye krav til virksomhedernes kommunikation og markedsføring.

En virksomhed, der fremhæver sig selv eller sit produkt som bæredygtigt eller miljøvenligt, skal kunne dokumentere, at den overholder kravene i markedsføringsloven. Det er ulovligt, når virksomhederne overdriver eller vildleder forbrugerne. Denne masterclass sætter fokus på faldgruberne i den grønne markedsføring og giver gode råd til, hvordan man kan kommunikere sin virksomheds grønne strategi og produkter med øje for både forbrugernes behov og markedsføringsloven.

Dilemma: Hvem har ansvaret for bæredygtighed i virksomheden?

For at rykke arbejdet med grøn omstilling i en virksomhed er det vigtigt at overveje, hvor man lægger beslutningskraften om bæredygtighed. Er det hos den administrerende direktør? En csr-chef? Og er arbejdet en særskilt opgave eller en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi?

Hør fra udlejningsvirksomheden Pno, der er i gang med de overvejelser og deler ærligt ud af sine erfaringer og tanker. Desuden vil Niels tale med Susanne Stormer, der er partner for ESG og Sustainability Services hos PwC. Susanne er ekspert i bæredygtig forretningsudvikling og vil give et indblik i nogle af de overvejelser, andre virksomheder har, når de skal placere ansvaret for bæredygtighed i virksomheden. Hun kommer med konkrete bud på, hvad der er vigtigt at have for øje i det arbejde.