BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Lykketoft: Helt afgørende med en høj CO2-afgift
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

At regeringen mandag driblede uden om en CO2-afgift i sit skatteudspil, har de seneste dage mødt kritik fra både støttepartier, opposition og eksperter.

Og nu fortæller tidl. S-formand og finansminister Mogens Lykketoft, at også han mener, regeringen bør sætte et politisk mål om en høj ensartet CO2-afgift i 2030.

“Det, som er helt afgørende, er, at der så hurtigt som muligt kommer et højt slutmål på en generel CO2-afgift. Det er det, der skal være hovedmotoren i, at investeringer retter sig det rigtige sted hen,” siger Lykketoft, der i september blev sat i spidsen for bestyrelsen i det offentligt ejede Energinet, som ejer og driver det danske el- og gasnet.

Fra den stol ser han flere nødvendige investeringer i den grønne omstilling, som simpelthen risikerer at blive bremset uden en CO2-afgift. Konkret nævner han investeringer i at bruge vedvarende energi til at fremstille brint til skibe, fly og lastbiler.

“Du skal have meget stor sikkerhed for, både at prisen for vedvarende energi kommer ned, og at prisen på fossile brændsler kommer op, for at alt det, der er den nødvendige omstilling, bliver økonomisk rentabelt,” fortæller Mogens Lykketoft, som derfor også bemærker, at regeringen “ikke har rejst sagen”, sådan som han havde håbet.

“Hvis ikke man får defineret et slutmål for en høj CO2-afgift, så får vi simpelthen ikke en tilstrækkelig adfærdspåvirkning til gavn for de virksomheder, der kan og skal levere de grønne løsninger,” siger han.

Så det bør politikerne melde klart ud nu?

“Ja. Jeg synes i hvert fald ikke, man har tid til at vente til 2022,” lyder det fra Mogens Lykketoft.

To problemer

Skatteminister Morten Bødskov (S) fortalte mandag, at regeringen netop vil udskyde beslutningen og i stedet har sat gang i et udviklingsarbejde. Skatteministeren venter derfor først at kunne træffe en beslutning om CO2-afgift “inden for få år”.

“Vi har på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelige data til at kunne pålægge alle sektorer en ensartet CO2-afgift,” skriver ministeren i et svar til Børsen, hvor han ikke forholder sig til muligheden for at melde ud, at man på sigt vil indføre en høj ensartet CO2-afgift.

Mogens Lykketoft anerkender, at det vil kræve et udviklingsarbejde at lave CO2-afgiften, ligesom han ser to store problemer ved afgiften, som skal løses.

“Det ene er risikoen for, at virksomheder bare flytter over grænsen og CO2-forurener uforandret meget et andet sted, mens vi taber job,” siger den tidl. S-formand, som peger på, at der derfor skal være målrettede tilskud og rabatter til særligt udsatte virksomheder.

Det er det, der skal være hovedmotoren i, at investeringer retter sig det rigtige sted hen Mogens Lykketoft, bestyrelsesformand, Energinet

Det andet problem er ifølge Lykketoft, at fordelingen af skattebyrden bliver skævt fordelt, hvorfor der også her skal kompenseres.

“En væsentlig del af provenuet fra en generel CO2-afgift – og det vil jo ikke være stort i starten, men komme krybende – skal anvendes til at undgå, at det er den lille mand, der bor langt ude på landet, arbejder i byen og ikke har råd til at til en elbil, der kommer til at betale den største del af regningen,” siger han.

Trods usikkerhederne sidder mange virksomheder dog med investeringsbeslutninger netop nu, der i høj grad afhænger af rammevilkårene på lidt længere sigt. Derfor mener Mogens Lykketoft altså også, at det politisk bør meldes klart ud, at man ønsker en CO2-afgift med et højt slutmål i 2030.

“Det mener jeg også må være i regeringens interesse, hvis den overhovedet vil sandsynliggøre, at den kan nå de mål, man er blevet enige om på CO2-reduktionen,” siger han.

Forsiden af Børsen Bæredygtig