BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Landbrugets formand frygter regulering uden erhvervet
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Hvad er de største udfordringer i arbejdet med at fremme bæredygtighed i branchen?

“Det er en kompliceret omstilling, fordi det handler om biologi og ikke bare motorer og maskineri. Som jeg ser det, bliver debatten derfor lidt sort og hvid, når man vil skære af CO2-udslippet. En anden udfordring er, at nogle bruger debatten til at ville reducere vores erhverv – det er en dårlig idé, fordi danske landmænd er nogle af dem, der arbejder mest klimavenligt. Jeg kan godt være lidt bekymret for, at nogle på Christiansborg tror, at man bedst detailregulerer sig til løsningerne i stedet for at inddrage erhvervet.”

Hvilke skridt ser du gerne, at landbruget har taget i den grønne omstilling om fire år?

“Jeg ser gerne, at vi har taget endnu mere ny teknologi i brug. Allerede i dag bliver traktoren jo styret af satellitter og computere. Det er bl.a. den teknologiske udvikling, der er med til at sikre, at vi holder landbruget effektivt, samtidig med at vi minimerer vores påvirkning af miljø og klima. Vi skal arbejde hen mod at have det størst mulige output med lavest mulige input. Og jeg håber, at der er kommet gang i en god og smidig ordning om jordfordeling, hvor landmændene frivilligt og mod fuld erstatning kan udtage eller bytte sig fra den jord, der udleder mest CO2 – det kan f.eks. være lavbundsjorder.”

Hvad kunne du ønske dig fra politisk side for at skubbe på grøn omstilling af branchen?

“Målsætningen om at være klimaneutral er ekstremt ambitiøs, og den kan vi sagtens nå ved at lukke vores erhverv, men det bliver vi alle sammen fattigere af. Jeg kunne godt tænke mig, at der var et gennemgående fokus i det politiske arbejde på at holde landbrugssektoren konkurrencedygtig.
Vi skal også selv blive dygtigere til at fortælle om potentialet i plantebaseret kost. Vi mener dog stadig, at vi skal have en stærk animalsk produktion, vi kan eksportere.”

Hvad gør du selv på din bedrift for at arbejde mere klimavenligt?

“Vi har bl.a. investeret i elektriske varmepumper og lavenergibelysning. Og det, der flytter allermest, er, at vi kan producere mere med mindre, det er vi rigtig dygtige til i dansk landbrug generelt, og det samme arbejder vi med derhjemme. F.eks. undersøger vi, hvilke fodertyper der er mest effektive, og arbejder med udvikling af det genetiske niveau blandt dyrene og de sorter, vi har i marken.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
2. mar 2021