BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Debat: Lad et nærhedsprincip styre fremtidens energisektor

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Vi har i Danmark gode forudsætninger for at omstille store dele af vores energiproduktion til sol og vind, og som det rigtigt bliver påpeget af elbranchen, kommer omstillingen til at kræve et langt stærkere elnet, end det eksisterende. Men der ligger også et stort potentiale i at arbejde med et nærhedsprincip for produktion og brug af power-to-x. Hvis vi tænker på tværs af sektorer, kan vi mindske presset på elnettets udbygning, så det ikke ender som flaskehals for hurtigere grøn energi.

Der er for alvor blevet sat strøm til diskussionen om grøn omstilling og forsyningssikkerhed siden Ruslands invasion af Ukraine – med god grund. Der er bred enighed om, at vi skal omstille energiforsyningen effektivt og hurtigt, og den senere tid har den offentlige debat således ikke handlet så meget om, hvorvidt vi skal omstille, men nærmere om hvordan vi konkret når i mål. Hvordan udnytter vi bedst den sol- og vindenergi, der bare venter på at blive høstet?

Mindre transport af strøm

I den forbindelse er der blevet peget på det afgørende i, at elnettet bliver udbygget, så det kan klare den voksende mængde grønne strøm. Green Power Denmark har illustreret det med det billede, at grøn strøm vil holde i kø som biler på motorvejen for at komme ud til forbrugerne, hvis vi prøver at mase yderligere mængder af det ind i det eksisterende system. Det er helt rigtigt – vi skal have et langt stærkere elnet for at få energien fra vind og sol helt ud til elbilerne og køkkenmaskinerne.

Men et mindst lige så vigtigt fokus er at udnytte det potentiale, der ligger i at tænke på tværs af sektorer og tænke i nærhedsprincipper mellem produktion og brug af grøn strøm. Det vil skabe helt nye synergier og reducere behovet for at transportere strøm via elnettet – dermed vil det også reducere en omkostningstung udbygning af det.

Tænk i sektorkobling

Vedvarende energi er ikke bare grøn strøm. Vi skal udnytte, at den grønne el kan omdannes til andre energiformer, for eksempel til brint i nogle af de store power-to-x-anlæg, der er på vej. På den måde kan energien lagres, så vi er rustet, til når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser.

En anden løsning er at omforme den grønne strøm til varme, som man kan lagre – f.eks. i et stenlager eller i smeltet salt – og som derefter kan sendes ud i fjernvarmenettet. På den måde får vi flere forskellige energibærere, vi får lagret dele af energien, og energien bliver fordelt på forskellige – og til dels eksisterende – infrastrukturer. Ved at tænke energi som ét, kan vi gøre det samlede energisystem mere robust og effektivisere investeringer i infrastruktur.

Byg kun ptx nær grøn strøm

Power-to-x er en af de teknologier, vi forventer os meget af, men det er en udfordring, hvis den vedvarende energi, der skal forsyne anlæggene, kommer langvejs fra. Power-to-x-anlæggene er energikrævende, og hvis vi skal transportere elektriciteten over store afstande hen til dem, vil det kræve meget store investeringer i udbygning af elnettet. En mulighed er derfor, at vi som samfund beslutter kun at lave ptx-produktion der, hvor det kan samplaceres med vedvarende energiproduktion.

Hvis man samtidig placerer power-to-x-anlæggene tæt på industri, så har man en energiklynge, der kan køre på grøn energi og dele de ressourcer, de hver især har tilovers. Det er det, vi i Greenlab kalder et “symbiosisnet”. Og hvor skal man så placere disse klynger? De skal naturligvis ligge der, hvor der er bedst plads i den eksisterende infrastruktur og bedst plads i landskabet til sol- og vindparker – og der, hvor vi bedst kan afsætte overskudsvarme til industri eller fjernvarme. Det ville således være en fejl at placere dem der, hvor der allerede nu er behov for forstærkning af elnettet.

Gør direkte kobling nemmere

I Greenlab er vi udnævnt til regulatorisk testzone, hvilket betyder, at power-to-x-projekterne i vores grønne industripark kan få strøm fra den nærliggende sol- og vindpark med en direkte kobling uden at belaste elnettet. Virksomhederne kan også dele deres ressourcer uden fordyrende takster og snørklede regler. Det gør det enklere at være grøn og fordrer innovation i de mange spændende synergier.

Det er en forudsætning for en smidig og effektiv grøn omstilling, at vi tager ved lære af mulighederne ved testzonetilladelsen og fra politisk side løsner op for vilkårene for at lave direkte koblet strøm imellem vedvarende energi, power-to-x og industri – ikke mindst for elnettets skyld. Udover at give bedre grobund for rentable business cases, kan det forbedre den samfundsøkonomiske case i power-to-x og accelerere udviklingen af projekterne.

Hvis vi derudover kan hjælpe investorer fra at tænke smalle cases – som f.eks. grøn strøm til brint – til at tænke i mere sammenhængende værdikæder, så kan vi få meget mere grøn omstilling for pengene.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
6. dec 2022