BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Kommentar: Det nye sort er kun lysegrønt
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Det kan godt lyde lidt mærkeligt, når en af verdens største producenter af arbejdstøj stiller sig op og mener, at det er en god idé, hvis hele verden begynder at købe mindre tøj. Ikke desto mindre et det det, vi gerne vil slå på tromme for.

Hele debatten om bæredygtighed og tøjproduktion er nemlig løbet lidt af sporet.

Vores egne beregninger viser, at blot 10 pct. kortere levetid på et stykke tøj helt opvejer fordelene ved at bruge genanvendte fibre

Set fra min stol handler det således ikke om at få forbrugerne til udelukkende at købe “bæredygtigt” tøj. Skal vi ændre noget i stor skala, handler det allermest om mængden af det tøj, vi køber, og i særdeleshed levetiden på det tøj, vi køber.

Mere end genanvendelse

Årligt bruger tøjindustrien 93 mia. kubikmeter vand, hvilket svarer til 5 mio. menneskers vandforbrug. Omkring 20 pct. af verdens samlede spildevand kommer fra indfarvning og bearbejdning af tekstiler. 87 pct. af de fibre, som anvendes i tøjproduktionen, bliver enten brændt eller smidt på lossepladsen. Og nok så bemærkelsesværdigt står tøjindustrien for 10 pct. af verdens årlige CO2-udslip, hvilket svarer til al international flytrafik og maritim transport tilsammen.

Stigende forbrug

Ovenstående tal er ikke noget, jeg har opfundet til lejligheden. Det er officielle tal fra Verdensbanken, og de forudser endda, at det globale forbrug af tøj vil stige fra 62 mio. ton i 2019 til 102 mio. ton de næste ti år. Hvis snakken om den grønne omstilling, bæredygtighed og ansvarlig tøjproduktion skal føre til reel handling og faktiske resultater, er det derfor nødvendigt at se meget mere holistisk på det at producere tøj. I min optik handler bæredygtighed nemlig om meget mere end blot genanvendte fibre, som ellers er blevet det nye sort i tøjindustrien.

Der er bare den hage ved det, at genanvendte bomuldsfibre er kortere, hvilket giver tøjet en lavere slidstyrke og dermed en kortere levetid. Og så er vi lige vidt. Vores egne beregninger viser, at blot 10 pct. kortere levetid på et stykke tøj helt opvejer fordelene ved at bruge genanvendte fibre. Dermed skaber vi et problem snarere end at løse et, og vi kommer ikke udenom, at det er holdbarheden på tøjet, der isoleret set har den største effekt på bæredygtigheden. Når produkter er holdbare, har vi mindre brug for at købe nyt og påvirker dermed miljøet mindre.

Good og right business

Det handler om at kunne stå inde for hele produktionen og alt det, der omgiver den. Det indebærer f.eks., at min egen virksomhed ud over brugen af slidstærke tekstiler har taget ejerskab over produktionen.

I stedet for at forsøge at kontrollere en lang og kompleks forsyningskæde er vi i tæt dialog med nogle få fabrikker, så vi kan være med til at påvirke de enkelte dele af produktionen. Det er ganske enkelt umuligt, hvis man har 1000 underleverandører, der skal producere så billigt som muligt. Vi har også installeret store solcelleanlæg på fabrikkerne i Myanmar og på Sri Lanka, så mere end 50 pct. af vores energibehov i dag dækkes af solen. Alene det har en forventet årlig CO2-besparelse på 1300 ton.

Derudover arbejder vi målrettet på at fylde hver eneste skibscontainer til bristepunktet, så de ikke sejler halvtomme rundt på verdenshavene. For blot at nævne nogle af de ting, vi selv har gjort.

Flertalsmisforståelse

Det er en flertalsmisforståelse, at hele tøjindustrien samlet set er en af de industrier, der sviner mest. Vi er mange, der allerede gør meget. Omvendt er det også en flertalsmisforståelse, at brugen af genanvendte tekstiler er det, der redder verden. Der er stadigvæk alt for mange elementer rundt om produktionen af et stykke tøj, som ikke er i tråd med en holistisk bæredygtighedsindsats. Vi skal derfor som branche nå frem til en samlet tilgang til bæredygtighed, hvor vi på tværs af produktion, medarbejderpleje, energiforbrug, kemikalieanvendelse, transport og genanvendelse snakker ansvar, omsorg, respekt og næstekærlighed for vores planet. Vi har ganske enkelt ikke råd til at lade være.

Forsiden af Børsen Bæredygtig