BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Dansk firma laver fjernvarme af haveaffald: Lander ordrer i Frankrig for trecifret millionbeløb
2
Bæredygtig
DTU-professor: Haveaffald giver mening men kunne bruges bedre end til varme
Bæredygtig
Dansk firma laver fjernvarme af haveaffald: Lander ordrer i Frankrig for trecifret millionbeløb

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Dall Energys patenterede biomasseteknologi har givet virksomheden ordrer i Frankrig til en værdi af et trecifret millionbeløb og en forventning om vækst på 1000 pct. inden for de næste fire år

I takt med at jorden ryster under forsyningssikkerheden på naturgas, leder flere virksomheder i Europa efter alternative energikilder. Og i det marked ser Dall Energy, der udvikler og bygger forgasningsanlæg til biomasse, en stor fremtid for sig. Virksomheden startede i fjernvarmemarkedet, men er lige nu ved at have landet sin første kontrakt med en papirproducent i Frankrig, der bliver virksomhedens første industrikunde, fortæller ingeniør og adm. direktør i Dall Energy Jens Dall Bentzen.

“Det er grundlæggende for at erstatte naturgas, at jeg har etableret virksomheden, så vi vil gerne have flere industrikunder,” siger han om sin teknologi, der med en patenteret forgasser producerer fjernvarme af have- og parkaffald.

Foreløbigt er det dog primært fjernvarmekunder, der har henvendt sig, og fire af dem ligger i Frankrig. Udover papirfabrikken er det et anlæg i Rouen, der blev taget i brug sidste år, og to andre anlæg til haveaffald, der skal opføres i 2023 og sættes i drift i 2024, alle med en kapacitet på mellem 6 og 15 MW, mens anlægget til papirfabrikken kan producere 20 MW til den energitunge produktion af papir.

De gode udsigter har fået Dall Energy til at forvente en vækst på hele 1000 pct. frem mod 2026.

Vi har fået styr på teknologien og regner med at lukke investoraftale omkring årsskiftet Jens Dall Bentzen, adm. direktør, Dall Energy

“Det hænger selvfølgelig sammen med, at vi starter fra et lavt udgangspunkt, fordi vi er en mindre virksomhed, men potentialet er kæmpestort. Vi har fået styr på teknologien og regner med at lukke investoraftale omkring årsskiftet,” fortæller Jens Dall Bentzen, hvis virksomhed i 2021 omsatte for 32,7 mio. kr. Han forventer at hente en tocifret millioninvestering hjem fra danske investorer inden for enten venturekapital, familieejede fonde eller industrielle investorer fra energibranchen.

Sidste test

Det første anlæg, Dall Energy har anlagt til udelukkende at kunne køre på haveaffald i Danmark, er et fjernvarmeanlæg i Sorø, som Affaldplus driver. 720-timers test er netop nu i gang, før anlægget er endeligt afleveret fra Dall Energy til Affaldplus, og energichef Ole Andersen fortæller, at det netop var, fordi biomassen kunne bestå af have- og parkaffald, at valget faldt på Dall Energys teknologi.

Anlægget er baseret på egen biomasseforgasser, som er patenteret og mekanisk og bl.a. udleder 95 pct. mindre støv end konventionelle anlæg. Fordelene ved anlægget er bl.a., at der kan brændes billigt brændsel af (alle typer flis, have- og parkaffald),
det har lave emissioner og intet behov for røggasrens.
Teknologien har kastet
flere priser af sig: Årets opfinder
i Europa (2011), Miljøstyrelsens Clean Tech-pris (2011), Blue
Tech Award, Kina (2018)

“I forhold til den værdikæde vi har, giver det bedst mening at bruge haveaffaldet bedst muligt. Men at være firstmover giver nogle skrammer,” siger han om de mange bump på vejen, før anlægget nu er oppe at ramme den fulde kapacitet på 12 MW om året.

Det er næsten udelukkende haveaffald fra private, der bliver kørt til forgasningsanlægget i Sorø. Haveaffald, som før blev komposteret, men det udleder metan, der har en ca. 23 gange så kraftig drivhuseffekt som CO2, og derfor var det oplagt at bruge det som biomasse til fjernvarme. Det kræver ca. 18.000 ton brændsel om året, og helt så meget bliver ikke afleveret på affaldsstationerne i området, så der suppleres med 30 pct. knust skovaffald.

Siger nej til ordrer

Frankrig er netop nu i gang med en stor omstilling væk fra konventionelle energiformer og har en erklæret strategi om at bruge lokal biomasse til at hjælpe den grønne omstilling på vej i regionale kraftvarmeværker.

Fokus for Jens Dall Bentzen er derfor lige nu Danmark og Frankrig, selvom han får en række henvendelser fra andre lande, han stort set alle siger nej til.

Med de ordrer der ligger i bogen for nu, skal der eksekveres i løbet af 2023, og der er derfor behov for en fordobling af medarbejderstaben, der i dag består af 15 medarbejdere, inden udgangen af næste år.

“Det en rigtig spændende tid. Og hårdt, fordi mange ting skal lykkes samtidig. Men det er hårdt på den gode måde, fordi vi lukker kontrakter, ansætter folk og diskuterer med udlejere. Det er nogle lange dage, men de går hurtigt,” siger ejerlederen.

Cases
Cases
LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
DTU-professor: Haveaffald giver mening men kunne bruges bedre end til varme

I Danmark har biomasse været en varm kartoffel, siden en energiaftale i 2012, hvor man politisk ønskede at udfase kul og naturgas til fordel for træflis, træpiller og halm. Kritikken af biomasse til varmeproduktion er siden vokset fra både videnskabelige og politiske fronter.

Biomasse kan deles op i to ting: Det “våde”, f.eks. gylle, der skal i et biogasanlæg, og det “tørre”, der f.eks. tæller grene, kviste og træflis, der kan forgasses ligesom i Dall Energys anlæg.

Når vi taler om den sidste kategori, er det særligt skidt, når vi får sejlet oversøisk træ til Danmark for at putte det i et forgasningsanlæg. I 2018 importerede Danmark 37 pct. af den anvendte biomasse i energisektoren, hvilket er den højeste og senest målte andel.

37 pct. af biomasse i energisektoren importerede vi i 2018

Kravene til den importerede træbiomasse i Danmark er i dag dikteret ved lov gennem en bred politisk aftale. Den fastsætter, at materialet skal være anskaffet på en måde, hvor træer er fældet lovligt og bliver genplantet. Argumentet imod er, at hvis vi går ud og køber den sparsomme bæredygtige biomasse, er der nogle andre, der er nødt til at bruge den del, der ikke er bæredygtig, og det stopper ikke udledningen af CO2.

Ingen skidt idé

Der findes flere forskellige brændsler til et biomasseanlæg, og at anvende have- og parkaffald er ikke nogen skidt idé, siger professor i energisystemer på DTU Marie Münster.

“Det er en udmærket anvendelse af en lokal ressource, som man ikke kan anvende til så meget andet,” siger hun. Veddet kunne ellers anvendes som kompost, der kan bruges til jordforbedring, men det er sandsynligvis et mindre problem,” mener Marie Münster, fordi kompost kan udlede metan – som er værre end CO2 – og man kan sikre jordforbedring på anden vis ved eksempelvis at bruge bladene fra haveaffaldet til kompost.

Men hvis et anlæg som Dall Energys anlæg skal blive ved med at være en miljøvenlig energikilde, er der et naturligt mætningspunkt for teknologien, fordi det primært er smart, så længe det er lokalt affald, man stopper i forgasningsanlægget, pointerer professoren.

“Men så er der jo mulighed for netop at eksportere teknologien,” siger hun.

Gas er en værdifuld ressource, som kan bruges til andet som f.eks. el eller metanol, som skibe kan sejle på, eller flybrændstof Marie Münster, professor, DTU

Marie Münster så dog gerne en lidt mere forfinet anvendelse af gassen.

“Men gas er en værdifuld ressource, som kan bruges til andet som f.eks. produktion af el eller metanol, som skibe kan sejle på, eller flybrændstof, hvis det forfines. Så det er lidt synd kun at bruge det til varme,” siger hun.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
31. jan 2023