BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Klimakampen skal vindes ved at fjerne efterspørgslen
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Russisk gas strømmer ind i Danmark. Det sker, fordi Tyra-feltet er under genopbygning, og dermed er der midlertidigt sat stop for mere end 90 pct. af den naturgas, der løber til Danmark fra felterne i Nordsøen.

Vi bruger naturgas i Danmark. Helt nøjagtigt 15 pct. af vores energiforbrug kommer fra naturgas. Gassen fra Rusland er derfor et godt eksempel på, at vi ikke holder op med at bruge gas (eller olie for den sags skyld), fordi vi holder op med at producere det.

Eksemplet er også godt til at forklare, hvorfor vi som industri er tilfredse med den nordsøaftale, som et bredt flertal i Folketinget indgik for nylig. For aftalen giver god mulighed for, at vi de næste årtier kan udbygge eksisterende oliefelter og lede efter nye.

Licensrunderne er fortid, men selskaberne kan fortsat uændret få nye licenser efter reglerne om minirunder og naboblok-princippet frem til 2050.

Aftalen slår dermed fast, at Nordsøens ressourcer skal udnyttes de kommende årtier, hvor vi fortsat har brug for olie og gas – og efterfølgende, at vi skal udnytte udtjente oliefelter til at lagre CO2. Endelig er parterne bag aftalen enige om, at rammevilkårene nu ligger helt fast frem til 2050.

Det sidste er helt afgørende for, at nu vi forhåbentlig igen kommer til at se investeringer af betydning i Nordsøen. Aftalen slår dermed fast, at Nordsøens ressourcer skal udnyttes de kommende årtier, hvor vi fortsat har brug for olie og gas

Luk efterspørgslen

Af debatten kan man tro, at vi er næsten i mål med den grønne omstilling. Virkeligheden er, at vi har brug for olie og gas de næste mange år.

I Danmark får vi i dag dækket godt halvdelen af vores energiforbrug af olie og gas – den andel er langt større i Europa og den øvrige del af verden. Det ser ikke meget anderledes ud i 2030. Hvis vi ikke i Danmark producerer olie og gas selv, kommer vi til at importere det – præcis som eksemplet med den russiske gas.

Vi vinder ingen klimakamp ved, at vi lukker for produktionen, før vi også lukker for efterspørgslen. Til gengæld kommer vi til at betale en pris i form af manglende skattebidrag, tab af arbejdspladser og en afhængighed af de lande, vi skal importere olie og gas fra. CCS kommer til at spille en central rolle for at nå danske og globale klimamål. Det er ikke muligt at reducere CO2-emissionerne alene ved at begrænse vores forbrug af energi og andet. Der skal et minus ind i regnestykket.

Dansk olieindustri har en nøglerolle her. Mange af de felter, hvorfra der i dag produceres olie og gas, egner sig godt til at lagre CO2. I mio. af år har undergrunden lagret olie og gas. De egenskaber, som har gjort det muligt, er de samme egenskaber, som nu kan gøre det muligt at lagre CO2.

Industrien har indgående kendskab til undergrunden i Nordsøen. Vi har kompetencerne til at håndtere den, og vi har en værdifuld infrastruktur i form af produktionsanlæg og rørledninger til og fra land. Det giver Danmark en stor konkurrencefordel, som vi selvfølgelig skal udnytte.

Det handler om arbejdspladser og eksportteknologi – og måske en dag er CO2 en handelsvare, når vi for alvor kommer i gang med at producere nye grønne lagringsbare brændsler (ptx). Aftalen er et vigtigt første skridt.

Nordsø-aftalen er af nogen blevet modtaget som en nedlukning af den danske olie- og gasindustri, men den er meget mere end det. Aftalen sætter en klar retning og stabile rammer for fremtiden og signalerer en satsning på dansk CCS.

Den omfatter også en slutdato i 2050. Det er vanskeligt i 2020 at spå om efterspørgslen i 2050. Derfor havde vi foretrukket en anden – klimaneutral – løsning, som gav mulighed for fortsat dansk produktion. Så vi ikke i fremtiden behøver den russiske gas.

Fremtidens energiformer er uden tvivl først og fremmest grønne – det er virksomhederne i den danske olie- og gasindustri, om nogen, klar over.

Derfor må tidligere “smalle” olie- og gasvirksomheder transformere sig til energiproducenter, som aktivt støtter omstillingen og investerer stort i fremtidens energiformer og lagring af CO2.

Men den grønne omstilling bliver langvarig, og hverken teknologien eller kapaciteten er i dag tilstrækkelig til, at udfasningen af olie og gas ligger lige om hjørnet.

Præcis den anerkendelse er tydelig i Nordsø-aftalen.

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
2. mar 2021