BØRSEN BÆREDYGTIG
Grøn teknologi
“Ris er gået totalt under radaren”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

De grønne rismarker på verdensplan er en overset kilde til klimaproblemerne, og det vil en ny certificering fra Sustainable Rice Platform, SRP, ændre på med et system, der skal drive en bæredygtig forvaltning af ris i fremtiden.

Peter Feilberg er direktør for ngo'en Preferred By Nature, der arbejder med en række andre certificeringer inden for fødevarer. For halvandet år siden gik organisationen med i arbejdet, som FN's miljøprogram bl.a. har iværksat.

“Ris er gået totalt under radaren som en af de store miljøsyndere globalt,” siger han om afgrøden, der brødføder en stor del af verdens befolkning.

Produktionen af ris står ifølge eksperter for 2-3 pct. af den globale udledning af drivhusgasser. Ris har et stort behov for vand og bliver primært dyrket i oversvømmede områder. I den proces opstår en stor udledning af metan, der er langt værre end CO2.

I dag er Preferred By Nature godkendt til at verificere risbønder og lave revisioner for at sikre, at kravene i standarden bliver overholdt. Krav som biodiversitet, sociale forhold, arbejdsvilkår. Og et krav om at ændre den teknik, bønderne dyrker risene på. Ved skiftevis at oversvømme markerne og lade dem tørre ud, undgår man iltfrie forhold, som danner metanen. Uden at nedsætte produktionen.

“Det reducerer ikke 100 pct., men mellem 50-90 pct.,” siger Peter Feilberg om udslippet af metan.

Over 100 aktører inden for råvarer som Nestle, Olam og Lidl har indtil videre tilmeldt sig programmet. Hos Lidl Danmark efterspørger forbrugerne ifølge indkøbsdirektør Rasmus Pape i stigende grad certificerede produkter. Danmark bliver blandt de første i koncernen med SRP-certificerede basmatiris på hylderne til foråret, forventer han.

Sikrer også vand

Andreas de Neergaard fra Københavns Universitet har forsket i klimavenlige ris i årevis. Han hæfter sig ved, at en enkelt intervention kan reducere udledningerne betragteligt og kalder det en “drømmecase i forhold til at gøre noget”. Desuden sikrer dyrkningskravet en anden afgørende ressource, nemlig vand.

“Risproduktion bruger over 40 pct. af alle vandingsressourcer. Hvis man skal fordoble fødevareproduktionen, så kan man ikke fordoble vandforbruget,” siger han.

Preferred by Nature er i gang med at certificere de første bønder i bl.a. Indien. Om et år venter Peter Feilberg certificerede bønder i de helt store producentlande. Det vigtigste er at få forbrugerne med.

“Før forbrugerne efterspørger det, kommer der ikke en markedsfordel for bønderne til at ændre adfærd.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
26. jan 2021