BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Grøn teknologi
Blæst og bølgegang kan elektrificere olieplatforme: “Det er virkelig lavthængende frugter, man kan fjerne rigtig hurtigt”
2
Bæredygtig
Hvad kan flydende vind?
Grøn teknologi
Blæst og bølgegang kan elektrificere olieplatforme: “Det er virkelig lavthængende frugter, man kan fjerne rigtig hurtigt”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Bølger og vind kan lave grøn strøm til olieplatforme, viser nyt dataprojekt på dansk jord. Om få år vil udvikler af flydende havvind teste teknologien uden for computerskærmen

Det skal svine langt mindre, når olieselskaber i årene frem henter den sorte energi op fra undergrunden. Og her kan naturens egne kræfter som bølger og vind komme i spil.

Sådan lyder forhåbningen fra en række parter i et projekt, der de seneste år har undersøgt muligheden for at elektrificere de enorme platforme og dermed sænke udledningen af CO2.

En af dem er Anders Køhler, adm. direktør for den danske udvikler af havvind Floating Power Plant, der i 15 år har arbejdet med flydende havvind og bølgekraft. Sammen med en fransk virksomhed ser man nu på muligheden for at inkludere hydrogen.

“Når der er for meget vind og bølger koblet op på en olie- og gasplatform, tager man den ekstra strøm, som ellers bare ville blive smidt væk, laver det om til hydrogen og opbevarer det. Når der er for lidt vind og få bølger, leverer man strøm fra hydrogen til platformen. I stedet for at levere strøm, der svinger i kvalitet, kan man levere strøm med et konstant output. Det er ret vildt,” siger han og kalder kombinationen af teknologierne for en “gamechanger”.

Svært i Danmark

280 km nordvest for Esbjerg i den danske del af Nordsøen ligger platformen Harald ejet af Total Danmark. Olieselskabet har stillet data fra feltet til rådighed til projektet, hvor eksperter inden for olie, vedvarende energi og grøn brint har regnet på at drive produktionen af olie og gas på grøn strøm. Studiet peger på, at udledningen af CO2 kan reduceres med 70 pct. med vind og bølgeenergi - og øges betragteligt, hvis hydrogen også er med. I to år har en række parter undersøgt muligheden for at bruge vind- og bølgeenergi samt ptx-teknologi til at sænke CO2-udledning fa olieproduktionen. Studiet baserer sig på data fra Harald-feltet, som Total E&P Denmark har stillet til rådighed. Energy Cluster Denmark står bag sammen med Floating Power Plant, DHRTC, Centre for Oil and Gas – DTU, Hydrogen Valley, DTU Wind Energy og Technip FMC.

I dag udleder produktionen af olie og gas i den danske del af Nordsøen 1,6 mio. ton CO2 om året, og klimapartnerskabet for Energi og Forsyning anslår, at dette kan sænkes med mellem 0,6 til 1,1 mio. ton om året i 2030 gennem bl.a. elektrificering. Men studiet har understreget nogle af de tekniske og økonomiske udfordringer ved netop elektrificering, påpeger Kenneth Gaardboe Nielsen, senior facilities engineer for Total E&P Denmark.

“Konceptet har vist et begrænset potentiale for drift i Danmark. Innovative koncepter som dette er interessante for os, og vi vil fortsætte med at studere elektrificeringsscenarier for DUC-installationerne i vores bestræbelser på at reducere udledningen.”

Få gang i omstilling

Kort fortalt er platforme i Nordsøens danske del ikke på dybt nok vand til at give teknologisk mening, mens flere har så kort levetid tilbage, at løsningen bliver alt for dyr. Projektet viser dog, hvad samspillet mellem eksperter fra forskellige sektorer kan betyde, siger Morten Jeppesen, direktør for DTU’s Center for Olie og Gas.

“Det er første gang, vi regner det hele vejen igennem. Det er fantastisk, at man kan komme meget langt. Det her kan være et vigtigt indspil i, hvordan elektrificeringsløsninger kan tænkes i større omfang,” vurderer direktøren.

2023 bliver startskud

Men hvorfor overhovedet omstille en sort energiform? Anders Køhler fra Floating Power Plant peger på, at gasproduktionen kommer til at stige frem mod 2030. Derfor handler det om at få transitionen sat i gang.

“Det er virkelig lavthængende frugter, man kan fjerne rigtig hurtigt. 25 pct. af Norges CO2-udledning kommer fra at tage olie og gas op af havbunden. Det kan vi være med til at fjerne,” siger han. 25 pct. af Norges CO2-udledning kommer fra at tage olie og gas op af havbunden. Det kan vi være med til at fjerne Anders Køhler, adm. direktør, Floating Power Plant

“Olieselskaberne vil rigtig gerne købe strømmen, men de vil gerne se det virke i stor skala, inden de køber og baserer deres produktion på det.”

Ifølge direktøren er selskabet i dialog med ti olie- og gasoperatører fra hele verden, hvor nogle er interesserede i at købe, selvom teknologien ikke er kommercielt udbygget endnu. Derfor er det også afgørende at komme i gang.

Udviklingen tager fart i 2023 ud for Gran Canaria, hvor den første kommercielle prototype skal stå sin prøve og levere grøn strøm til øen, der i dag bruger diesel til strømforsyningen. Elprisen på platformen bliver over dobbelt så høj som fra vindmøller på faste fundamenter, da flydende vind stadig er nyt. Prisen vil falde, når antallet af flydende platforme stiger.

“Det er ny teknologi, det skal op i volumen og ned i pris, og det sker lige nu,” understreger Køhler.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Hvad kan flydende vind?
1 Hvor udbredt er flydende vind i dag?

Teknologien er stadig på et tidligt stadie. En række spillere arbejder med det, og danske Floating Power Plant arbejder både med energi fra vind og bølger og ser på muligheden for at kombinere med power-to-x (ptx). På den måde kan energien opbevares og laves til strøm, når der er brug for det.

2 Hvor er det relevant?

Flydende platforme kan bruges til havdybder, hvor de traditionelle vindmøller med faste fundamenter kommer til kort. Floating Power Plant peger på bl.a. Storbritannien, Norge, Portugal, Japan og den amerikanske vestkyst.

3 Kan det bruges i den danske del af Nordsøen?

Den danske del af Nordsøen har en lav vanddybde, og platformene er af ældre dato. Derfor giver det ikke mening økonomisk at bruge den metode, et studie med en række parter har testet i et dataprojekt, og som bl.a. bruger Floating Power Plants platform. Total E&P Denmark fortsætter med at se på muligheder for at elektrificere olie- og gasplatforme for at sænke CO2-udledningen.

4 Hvor stort er potentialet?

Op mod 600 platforme i Europa og især ud for Norge og Storbritannien kan ifølge Floating Power Plant bruge teknologien med flydende vind- og bølgekraft og ptx.

5 Hvorfor er ptx en del af modellen?

Ved at omdanne og lagre overskudsstrøm som brint, der kan bruges, når der er energimangel, kan man sikre effektiv energiudnyttelse og stabil strømtilførsel, selv når vinden ikke blæser tilstrækkeligt.

Forsiden af Børsen Bæredygtig