BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Vil betale for fortidens synder: Luftbroer sendte CO2-udledning på himmelflugt

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

280.000 træer skal kompensere for CO2-udledningerne fra 100 års nødhjælpsarbejde. Særligt luftbroer har kostet dyrt på klimakontoen hos Folkekirkens Nødhjælp

100 års nødhjælpsarbejde sætter sit aftryk, ikke blot i indsamlede kroner, mildnede kriser og mættede munde. For arbejdet kræver kontorer, biler, fly og indkøb, som alle har sat deres aftryk på klimaet og været med til at forværre den største af kriserne.

Det paradoks forsøger Folkekirkens Nødhjælp nu at løse med kompensation. I et nyt initiativ planter organisationen træer, der skal opfange al den CO2, den har udledt gennem sin 100 år lange eksistens. Dermed følger organisationen eksemplet fra blandt andre Velux, der sidste år vedtog et lignende tiltag. Det er imidlertid kun ganske få virksomheder, der som Velux har valgt at være CO2-neutrale i historisk perspektiv.

“Det ville klinge hult, når vi tager på COP27 i denne uge og opfordrer lande og virksomheder til at tage deres historiske ansvar for klimaforandringerne på sig, hvis vi ikke selv gjorde forsøget,” argumenterer Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp om organisationens beslutning.

Kompensationen fra organisationen består af to dele. Dels bliver der plantet 280.000 træer, der skal optage de 165.000 ton CO2, som nødhjælpsarbejdet ifølge organisationens beregninger har udledt. Derudover hjælper organisationen nogle af de hårdest ramte samfund med at tilpasse sig til de klimaforandringer, der rammer dem.

“En del af skaderne fra udledninger som vores er uoprettelige, og vi har et ansvar for fortiden,” konstaterer generalsekretæren om årsagen til at kompensere, som Folkekirkens Nødhjælp har valgt at gøre i Uganda.

Flyvning koster dyrt

Kompensationen er resultatet af et årelangt arbejde med at gennemgå tidligere tiders aktiviteter i Danmark og i udlandet. Her har organisationen forsøgt at beregne antal kørte kilometer mellem kontorer og projekter i en lang række lande, flyveture til hele verden i fly af forskellige årgange og drift af kontorer. Den største post har imidlertid været de luftbroer, der tidligere udgjorde en afgørende del af nødhjælpsarbejdet.

“Især den store luftbro til Biafra har udledt meget. Den bestod af 4000 flyvninger i sig selv,” siger Birgitte Qvist-Sørensen.

Samlet set står flytrafikken for omkring halvdelen af de 165.000 ton CO2, påpeger hun. Hun peger dog på, at beregningerne ikke er en eksakt videnskab.

“Hvordan vurderer man for eksempel, hvor langt man kørte i bil, eller hvor meget en bil i Etiopien udledte for 70 år siden? Det er en meget omstændelig øvelse med mange kørte kilometer og mange kontorer mange forskellige steder,” konstaterer hun.

Selv om beregningen ikke er enkel, opfordrer hun andre organisationer og virksomheder til at følge i fodsporene fra organisationer som hendes eller virksomheder som Velux.

“Vi har et historisk ansvar, vi bør løfte, fordi vores handlinger har omkostninger for lande, der ikke selv har udledt meget CO2. Det er en stor opgave – også selv om vi har gjort det steder, hvor vi selv er til stede i forvejen. Men hvis vi kan, så kan andre også,” siger hun med henvisning til, at virksomheder kan købe sig til både træplantning og hjælp til klimatilpasning frem for at stå for den selv.

Træplantningen i sig selv har kostet Folkekirkens Nødhjælp 8 mio. kr. Selv om pengene stammer fra salget af en københavnsk ejendom og ikke fra donorer, krævede det stadig nøje overvejelse at bruge penge på andet end nødhjælpsorganisationens kerneopgave.

“Vi måtte drøfte det længe, også i bestyrelsen. Vi har blandt andet valgt at gøre det, fordi det også hænger godt sammen med det arbejde, vi gør i forvejen, og fordi det kan være et godt eksempel for andre,” siger hun og fremhæver igen, at Vestens historiske ansvar og betalingen for det netop er til debat i disse uger på klimatopmødet COP27 i Egypten.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
6. dec 2022