BØRSEN BÆREDYGTIG
Virksomheder
Forsikringskæmper slår alarm: Ensomhed, angst og depression er i kraftig stigning på hjemmekontoret
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

“Mit hjem blev et fængsel. Jeg så ingen mennesker. Når jeg ikke var sur og skældte min familie ud, var jeg ulykkelig og indelukket. Jeg arbejdede og arbejdede. Måske har jeg aldrig været så produktiv. Men jeg følte mig alene, undværlig og glemt. Jeg var sikker på, at jeg ville miste jobbet.”

Hans Larsen har et udadvendt konsulentjob, men har altid været glad for hjemmearbejde. Nu gjorde coronaen jobbet indadvendt og hjemmearbejdet til en pest. I pressen kunne Hans Larsen læse om arbejdsgivere, der meldte om lavt sygefravær, og han fulgte hurra-hvor-det-går-debatten om hjemmearbejde som en velsignelse af balance og harmoni. Set fra hjemmearbejdets skyggeside er det rent sludder, mener han.

“At jeg ikke har haft sygedage, er da positivt. Men psykisk drev hjemmearbejdet mig langt ud. Jeg forsøgte at holde det ud ved at gå endnu mere grassat i arbejde, men jeg fik det bare værre. Jeg var på vej mod et totalt sammenbrud.”

I Danmark kappes to sandheder om hjemmearbejdet og trivslen under corona: Ifølge den ene er danskerne raske og produktive; Hans Larsen – og rigtigt mange andre – hører hjemme i den anden, men mere underbelyste sandhed, hvor er hjemmearbejdet en katapult for psykisk mistrivsel.

Faktisk er der så mange andre end Hans Larsen, at det er en forretningsmæssig udfordring for forsikringsselskaberne og den måske største udfordring i personaleledelsen på et coronaramt arbejdsmarked.

Lavt sygefravær

“På overfladen ser det godt ud. Det korte sygefravær er lavt, og det længerevarende sygefravær er faldet 11,4 pct. Så det er fristende at konkludere, at det udbredte hjemmearbejde er en stor succes,” siger Rikke Haaber, chef for strategisk sundhed hos forsikringsselskabet PFA.

Konklusionen vil dog ikke kun være unuanceret.

“Den vil også være forkert. Der står mange problemer i skyggerne. Meget tyder på, at vi skubber noget foran os, som er en risiko for virksomhederne, og som man som ledelse må forholde sig til,” siger hun.

Absolut størstedelen af danskerne håndterer hjemmearbejdet godt. Men ifølge forsikringsselskaberne Tryg, Gjensidige og PFA er den mentale folkesundhed udfordret lige nu. Antallet af sager om angst, stress, isolation, ensomhed og depression stiger kraftigt.

Forsikringskæmperne er store udbydere af de sundhedsforsikringer, som dækker 2,1 mio. danskere. Selskaberne ser et markant ændret mønster i trækket på forsikringerne. Faktisk har de aldrig oplevet noget lignende.

Gjensidige oplevede i foråret et markant fald i dækning af kiropraktik, fysioterapi og psykologbistand. I pressen blev lignende oplysninger udlagt som tegn på, at hjemmearbejdet gav større overskud, balance og nærvær.

Angst og depression

“Nu kan vi se, at det ikke var en korrekt og rimelig konklusion. Stress, angst og depression fylder meget. Især angst har fyldt mere. Nedlukningen skabte en pukkel, og flere patientforløb har udviklet sig anderledes og nogle gange værre end normalt. Og nogle allerede igangsatte behandlinger blev forlænget. Krisen blotlægger behov hos kunderne, som vi aldrig har mødt før,” siger Louise Brix, fagchef for sundhed i Gjensidige.

Hvor sommermånederne normalt er absolut lavsæson for psykologbistand, gav juni, juli og august et boom af behandlinger for stress, angst og depression på Gjensidiges regning. Og isolation og ensomhed hos hjemmearbejdende er ifølge Gjensidiges psykologer en større faktor end nogensinde. Jeg forsøgte at holde det ud ved at gå endnu mere grassat i arbejde, men jeg fik det bare værre. Jeg var på vej mod et totalt sammenbrud Hans Larsen, hjemmearbejdende konsulent

“Der er opstået et helt nyt arbejdsliv med grænseløse arbejdsdage uden vante rammer og med savn af kollegaer og ledelse. Tingene flyder sammen. Det er svært for mange,” siger Louise Brix.

Ensomhed er ikke behandlingskrævende i sig selv.

“Men det kræver en anden form for opmærksomhed og ledelse fra arbejdsgiveren. Mange medarbejdere har siddet hjemme siden marts. De begynder at blive ensomme,” siger Louise Brix.

Offentlige nøgletal for danskernes samlede sygefravær dækkes ikke ligefrem i realtid. Det samlede sygefravær er netop opgjort af Danmarks Statistik. For 2019. DA opgør sygefravær for 2020 i september 2021. Kommunernes og Regionernes Løndatakontor har netop rapporteret et fald i sygefraværet frem til juni i år; udviklingen i sensommer og efterår er ukendt.

Sager fordoblet

Forsikringsselskaberne indhenter selv nøgletal fra kunderne og har for Børsen set på data frem til og med oktober. De reelle tal er forretningshemmeligheder, men de overordnede mønstre er klare:

Hos Tryg er sager om angst og trivsel fordoblet januar-oktober 2020 sammenlignet med samme periode i 2019, og depression er steget 25 pct. Tryg understreger, at man ikke har belæg for at give corona hele skylden.

“Men angsten for det ukendte, manglende kontrol over situationen, uvished og spekulationer om faren for at miste jobbet spiller ind. Samtidig er arbejds- og familieliv blandet sammen,” siger Jytte V. Adelmark, direktør for Vækstcenter Sundhed i Tryg.

“Danskerne har siden pandemiens udbrud levet mere isoleret – såvel arbejdsmæssigt som privat. Når vi ikke har dialog med andre mennesker omkring tanker og følelser, så kan det bl.a. føre til angst og andre mentale udfordringer.”

Foruden at følge sygefraværet og træk på dækningen har PFA desuden for nylig spurgt 4300 ansatte i store danske virksomheder om deres trivsel og sundhed. 30 pct. har det fint. Resten svarer i varierende grad mere dystert end sidste år. Derfor stiger PFA’s bekymring for den psykiske trivsel.

Flere ulykkelige

Eksempelvis er andelen af forsikrede, som “meget ofte” føler sig bekymret, deprimeret eller ulykkelig inden for de sidste fire uger nu steget til 3 pct. mod 1 pct. i 2019. Sammenlagt er andelen, der svarer “ofte” og “meget ofte” steget fra 6 til 10 pct.

“Vi ser en klar afmatning på den mentale front. Forårets høje energiniveau er nu lavere. Flere kan ikke overskue deres situation nu, hvor hjemmearbejde er blevet permanent for mange,” siger Rikke Haaber fra PFA.

PFA har kombineret rundspørget med interview, der bl.a. afklarer, at hjemmearbejdspladsens frihed kan være en faldgrube.

“Det er meget fedt at trille fra sengen i noget sløjt tøj og gå ind foran computeren. Men det dyrker de introverte sider. Isolationen øges, og det påvirker den mentale sundhed. Det er nyt for os som forsikringsselskab og især en udfordring for arbejdsgiverne,” siger Rikke Haaber.

Ifølge PFA’s undersøgelser er medarbejdernes produktivitet høj, også blandt de skrøbelige.

“De leverer, selvom mange reelt ikke har energien. De er kort og godt tapre. Men det tærer på den mentale sundhed.”

Jeanette Østergaard er sociolog og seniorforsker ved forskningscenteret Vive. Fra nedlukningen i marts og frem til juli interviewede hun unge, deres forældre og deres bedsteforælder om deres trivsel. Unge og bedsteforældre var hårdest ramt af isolation og ensomhed under nedlukningen.

Jeanette Østergaards forskning er endnu ikke publiceret. Men hun genkender forsikringsselskabernes billede. Vi ser en klar afmatning på den mentale front. Forårets høje energiniveau er nu lavere. Flere kan ikke overskue deres situation nu Rikke Haaber, chef for strategisk sundhed i PFA

“Interviewede man dem nu, kan man sagtens forestille sig, at forældregenerationen er pressede. En del præsterer af frygt for at miste jobbet. Uforudsigeligheden råder. De føler sig isolerede, uden kontakt med kollegaer – og kun begrænset kontakt til vennerne. Samtidig skal forældregenerationen håndtere deres forældres og deres børns problemer med isolation. For nogle er det næsten ikke til at bære, og det må man tage alvorligt.”

“Trivslen og den mentale sundhed var presset i foråret, og det kan kun være værre nu.”

Global udfordring

Ensomhed sendte Hans Larsen og så mange andre af verdens hjemmearbejdere ud i tovene, at det nu udfordrer den globale forsikringsbranche på såvel omkostninger som opbygningen af sundhedsforsikringerne. Det konkluderer konsulenthuset Mercer Marsh Benefits (MMB) som skriver i en rapport fra denne uge, at 68 pct. af verdens forsikringsselskaber forventer stigning i anmeldelser relateret til covid-19.

I MMB-rapporten deltager 240 førende forsikringsselskaber fra 59 lande – USA undtaget. Fra Danmark medvirker Danica Pension, Dansk Sundhedssikring, PFA og Topdanmark.

“Vi må ikke undervurdere eftervirkningerne på medarbejderes trivsel. Mange af os arbejder i stor udstrækning fortsat hjemmefra. Vi har allerede set en stigning i sundhedsproblemer relateret til at arbejde hjemme, være mere isoleret og stillesiddende”, siger Dorothee Gnaedinger, adm. direktør, MMB Danmark.

Hans Larsen genkender sin egen situation i forsikringsselskabernes tal og fortæller, hvordan han indså, at han havde brug for hjælp. Et terapiforløb og støtte fra arbejdsgiveren løftede ham ud af tungsindet. Da coronaen blussede op igen i september, gik han til samtaler hos sin læge. Det hjalp med at få styr på det irrationelle tankemylder, der i ny og næ stadig indhenter ham på hjemmekontoret.

“Jeg følte mig fortabt, men jeg fik hjælp til at finde håbet igen. Jeg har det rigtigt svært med at være afskåret fra andre mennesker, og det er der ikke noget galt med. Nu ved jeg, at jeg ikke er alene.”

Hans Larsen er et opfundet navn. Børsen har accepteret anonymitet.

Forsiden af Børsen Bæredygtig