BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
34 store selskaber med Haldor Topsøe i spidsen vil have regeringen til at importere CO2: Skal sikre dansk førerposition i milliardmarked for nye brændstoffer
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

34 virksomheder leverer anbefalinger til regeringen, der skal understøtte dansk sektor for CO2-fangst og -lagring. Her er import af CO2 til ptx-industri essentielt, hvis Danmark skal blive førende i grønt brændstof

Når vi taler klimaforbedringer, koges debatten ofte ned til, at erhvervslivet skal have så lidt CO2 mellem fingrene som muligt. I en ny samling af syv anbefalinger til regeringen mener 34 danske virksomheder imidlertid, at Danmark skal blive storimportør af drivhusgassen.

DI's advisory board står bag anbefalingen, og de slår fast, at CO2-import er essentielt for udviklingen af en dansk sektor for CO2-fangst og -lagring (CCUS). Den sektor skal bidrage til udviklingen af power-to-x-industri (ptx), der skal producere klimavenlige brændstoffer ved at omdanne elektricitet til brint og flydende elektrofuels. Til den proces skal der bruges CO2. Der er ingen tvivl om, at det er nødvendigt med et offentligt skub, hvis det her skal i gang hurtigt Troels Ranis, branchedirektør, DI Energi

Ingeniør- og teknologikæmpen Haldor Topsøe har sin direktør for strategi og innovation, Kim Grøn Knudsen, siddende på formandsposten i DI's advisory board. Han fortæller, at markedet for at fange, lagre og ikke mindst anvende CO2 har kæmpepotentiale, selvom han ikke vil sætte kroner på.

“Vi har i Danmark mulighed for at lave grøn brint relativt billigt med vores adgang til vedvarende sol og vind. Vi har stadig brug for at få elpriserne ned for at udbygge ptx-industrien, men også priserne på CO2-fangst og en infrastruktur, der kan forsyne erhvervslivet, hvis vi skal blive førende på området,” fortæller direktøren og tilføjer, at Haldor Topsøe har et mål om at bruge ca. 8 pct. af sin omsætning på innovationsaktiviteter. Det svarer til ca. 496 mio. kr. målt mod 2020-omsætningen. Bl.a. har selskabet for nylig etableret en selvstændig division for grøn brint. Advisory board for ptx/CCU og CCS (partnerskabets fulde navn) skal give gode råd til regeringen og Folketinget i arbejdet med power-to-x samt CO2-fangst og -lagring i Danmark. Samarbejdet er bygget op omkring 34 virksomheder, som dækker hele værdikæden. Medlemmerne er blandt andre Haldor Topsøe, Alfa Laval, Cowi, Danfoss, Shell, SAS, Ørsted, FLSmidth, Danish Crown, Arriva, Andel, Rambøll og Aalborg Portland.

Regeringen skal udover at sikre muligheden for import af CO2 også igangsætte storskalaprojekter, der skal industrialisere teknologierne og bringe omkostningerne ned, og staten skal i det hele taget være villig til at kaste støttekroner efter sektorens udvikling, hvis Danmark ikke skal sakke bagud i kapløbet for CCUS-teknologi. Det er essensen af DI's advisory boards syv anbefalinger.

“Der er ingen tvivl om, at det er nødvendigt med et offentligt skub, hvis det her skal i gang hurtigt,” lyder det fra branchedirektør i DI Energi, Troels Ranis, der organiserer advisory boardets arbejde.

Efterspurgt strategi

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), der har modtaget anbefalingerne, afviser indtil videre at komme nærmere ind på, om f.eks. infrastruktur til import af CO2 bliver en del af den kommende strategi. Han ønsker i det hele taget ikke at dykke ned i de konkrete skridt, regeringen kan tage for at udvikle sektoren for CO2-fangst og -lagring, eller hvordan området skal støttes gennem strategien.

Han fortæller dog, at målet med strategien er, at Danmark skal være i en førerposition, når det kommer til CCUS, og at der er sat penge af til udviklingen. 4,5 mio. ton CO2 mener Klimarådet, der kan spares gennem CCUS-teknologi

“Arbejdet fra DI’s advisory board har en række gode pointer. Jeg hæfter mig blandt andet ved, at DI også ser, at CO2-fangst spiller en vigtig rolle i forhold til at nå vores klimamål, og derfor har vi med klimaaftalen for energi og industri afsat en pulje på 16 mia. kr. I forbindelse med den kommende strategi for CO2-fangst og -lagring kommer vi til at se på, hvordan rammevilkårene for CCS sikres,” skriver han i en e-mail til Børsen. Han vil heller ikke komme nærmere, hvornår strategien lander, men har tidligere meldt ud, at det bliver i løbet af 2021.

Udover forretningsperspektivet understreger både DI's advisory board og Dan Jørgensen, at udbygningen af sektoren har stor betydning for indfrielsen af de danske klimamål frem mod 2030. Klimarådet vurderer, at teknologierne i sektoren kan bidrage med reduktioner af op mod 4,5 mio. ton CO2. Mens DI selv mener, at det er et pessimistisk synspunkt, fordi rådet i den konklusion ikke tager højde for de gevinster, der kan være ved at fange CO2 fra fossile kilder, som f.eks. cementfabrikker.

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
21. sep 2021