BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
FLS vinder ordre på fangst af CO2 i cementindustrien
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

FLS får nøglerolle på ny norsk cementfabrik til 10 mia. kr., der er verdens første med karbonfangst og nuludledning

FLS har sikret sig en vigtig ordre til verdens første cementfabrik med CO2-fangst – et samlet projekt til en værdi af 10 mia. kr. i den norske by Porsgrunn.

Dermed er FLS kommet med i en gruppe af selskaber, der målrettet går efter at levere en teknologi, som har potentialet til at nedbringe den globale udledning af CO2 med de 7 pct., der kommer fra cementindustrien.

0 gram CO2 er den forventede udledning fra nyt norsk cementanlæg til 10 mia. kr.

Cementproduktion er ekstremt belastende på CO2-regnskabet, og den kommende fabrik, der er ejet af tyske Heidelberg Group, vil med karbonfangst nedsætte udledningen til nul.

“I vores mission i FLS har vi forpligtet os til i 2030 at levere udstyr, der fuldstændigt fjerner CO2 og anden emission. Alt det kommer fra vores eksisterende forretning, og vi ser et kæmpe potentiale,” siger Carsten Riisberg Lund, direktør for cementdivisionen og samtidig del af koncerndirektionen.

FLS leverer udstyr, der måler og delvist renser røgen fra fabrikken. Andre leverandører står for fjernelse af CO2 og koncentrering af kulstoffet, der herefter enten kan blive lagret i f.eks. oliebrønde i undergrunden eller blive bestanddel af fremtidens kunstige brændsler, der bl.a. er baseret på brintteknologi.

FLS ønsker ikke at udtale sig om, hvor stor ordren i Porsgrunn er.

“Vi ser carbon capture som en ud af de to store drivere i cementindustrien. Det andet område er digitalisering. Ved at gøre fabrikkerne smartere lægger vi et fundament for at gøre dem grønnere.” siger Carsten Riisberg Lund.

Han ser det norske pionerprojekt som vejen til nye fabrikker, der vil køre emissionsfrit og til eksisterende fabrikker, der ønsker at opgradere.

Hvis FLS lykkes med dette meget snart, så kan de risikere at blive firstmovers Philip Loldrup Fosbøl, Lektor, DTU Kemiteknik

“I dag er det license to operate at fjerne forureningskilder som f.eks. nitrogenoxider. I 2030 bliver det license to operate, at man gør noget ved CO2-udledning. Så stort er potentialet,” siger Carsten Riisberg Lund.

Vigtigt skridt

Projektet sættes i gang i starten af 2022 og fabrikken ventes færdigbygget og installeret to år senere.

I Sydbank ser aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen initiativet som et vigtigt skridt i retning af at komme i mål med FLS Mission Zerostrategi.

“FLS har selv talt åbent om, at der er behov for samarbejde med andre aktører for at sikre, at cementen bliver mere grøn. Der er simpelt hen områder som FLS ikke selv kan håndtere, og derfor er deres samarbejde med andre helt forventeligt,” siger Mikkel Emil Jensen.

FLS har kompetencerne i selve driftsfasen, og når det kommer til innovation i forhold til carbon capture er det ingen skam at række hånden ud, lyder det fra Mikkel Emil Jensen. Det kan bl.a. være med til at gøre selve innovationen mere omkostningseffektiv, når stærke nicher arbejder sammen.

Ifølge lektor Philip Loldrup Fosbøl fra DTU Kemiteknik, der er ekspert i CO2-fangst, er området endnu i sin spæde vorden, hvor verdens ca. 20 karbonfangstanlæg i stor skala hovedsageligt er knyttet til klassiske sorte industrier baseret på fossile brændstoffer.

Cementfabrikker med karbonfangst er stadig kun på projektstadiet.

“Hvis FLS lykkes med dette meget snart, så kan de risikere at blive firstmovers,” siger Philip Fosbøl, der dog peger på at flere andre norske projekter i støbeskeen via investoren Longship AS. Et af dem er en cementfabrik, der endnu ikke er bygget.

“Der er et stort potentiale i kraft af, at 7 pct. af verdens CO2-udledning kommer fra cementindustrien – en kæmpeudledning der svarer til to gange Tysklands udledning. Det ville være fint, hvis politikere besluttede, at alle fremtidige cementanlæg skal bygges med CO2-fangst,” siger Philip Fosbøl.

Forsiden af Børsen Bæredygtig