BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
EY bruger coronaår som model for nye klimamål
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Revisionsgiganten EY har valgt at kalde 2020 den nye normal og vil fremover blandt andet holde niveauet af flyrejser på det samme som i coronaåret for at nå koncernens klimamål

2020 var et totalt usædvanligt år og i allerhøjeste grad på grund af corona. Men det usædvanlige skal være det normale fremover hos revisions- og konsulenthuset EY for at komme i mål med den globale virksomheds klimaambition.

“Sundhedskrisen har lært os at arbejde helt anderledes uden at miste kontakten og tætheden til kunderne. Kombineret med, at vi har en ambition om at reducere vores CO2-udledning med 40 pct. i regnskabsåret 2024/25 i forhold til 2019, var det oplagt at tage udgangspunkter i de muligheder, der er opstået i løbet af det seneste år,” siger Jan Huusmann.

Han er adm. direktør og country managing partner for EY i Danmark.

Vil ikke savne dagsmøder

EY havde i 2020 ligesom mange andre virksomheder langt færre flyrejser end normalt, og i alt var konsulenthusets samlede udledninger fra medarbejdernes flyrejser 35 pct. lavere end året før. Ambitionen er nu at fastholde den nedgang, så reduktionen samlet set ligger på 35 pct. i 2024/25 i forhold til 2019.

Ud over den lavere udledning af CO2 giver det også konkrete økonomiske besparelser til EY, hvis flyrejserne skæres bort. Samtidig med at det øger medarbejdernes fleksibilitet.

“Som chef for Danmark har jeg også nogle roller i de nordiske ledelser, hvor jeg ofte er rejst til et internt møde, hvor man tager ud om morgenen, og hjem igen om aftenen, og så nyder du en sandwich i lufthavnen. Jeg kommer hverken til at savne eller til at have den slags rejser i fremtiden. Der er noget livskvalitet i at kunne skære dem væk,” siger Jan Huusmann.

Skal sælges indadtil

At skære ned på flyrejserne er et ud af i alt syv mål, som EY har sat for at nå sin klimaambition, og alle syv punkter kan potentielt møde store udfordringer internt i organisationen. Umiddelbart er der stor opbakning fra medarbejderne ifølge Jan Huusmann, som oplever, at især de yngste generationer er drevet af at være ansat i virksomheder, der har klimamål og gør sig tanker om bæredygtighed. Men der er bestemt også barrierer ved at sætte sig grønne mål.

For det første fordi det kræver et stort engagement fra medarbejderne. Ikke bare til færre flyrejser, men også til andre indsatser som, at ethvert projekts klimaaftryk skal registreres hos EY. Samtidig ser EY en udfordring i trivslen hos medarbejderne, som bunder i det, mange virksomheder er bekymret for ved at gå mere online, nemlig at medarbejdernes humør og velbefindende er sværere at fornemme.

Store investeringer

Desuden er det en barriere, at der skal investeres.

“Man laver ikke en grøn omstilling som vores uden investeringer, og dem vil der være to niveauer af. Det ene er rent monetært, hvor vi simpelthen kommer til at investere massivt i teknologi, der ændrer måden, vi leverer vores ydelser på og møder kunderne på,” siger Jan Huusmann og fortsætter:

“Den anden side er, at vi skal investere i en omfattende ændring af den måde, vi arbejder på. Det har vi gjort allerede f.eks. ved at få anderledes kontorer end tidligere, hvor vi ikke sidder i hver vores celle. Men vi skal også bruge penge på nye værktøjer, der kan være med til at holde energien og motivationen oppe, uanset hvor vi arbejder.”

Foreløbigt bliver de nye klimakrav ikke noget, der direkte kan afspejles i de ansattes løn. Det vil sige, at deres evner til at holde projekters CO2-aftryk på et lavt niveau ikke har betydning for, hvordan de vurderes af ledelsen.

Omvendt forholder det sig for Jan Huusmann, der som øverste chef fremadrettet vil blive målt på sin evne til at lede virksomheden mod de nye mål.

Forsiden af Børsen Bæredygtig