BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
40 pct. europæisk produktion i 2030: EU vil forsvare grøn industri med hidtil usete midler
2
Bæredygtig
Velux efterlyser energibesparelser i grøn plan
Bæredygtig
40 pct. europæisk produktion i 2030: EU vil forsvare grøn industri med hidtil usete midler

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Med ny industriplan vil EU svare på udfordringen fra USA og Kina, bl.a. med hurtige tilladelser og offentlige indkøb

Debatten har raset i månedsvis om USA’s kæmpestore klimapakke, om Kinas massive støtteordninger – og om behovet for et hurtigt og effektivt europæisk modsvar.

Hvad skal der gøres, og hvem har mest behov? Torsdag leverede EU-Kommissionen sit bud på en spændt ventet grøn industriplan eller på EU-sprog den såkaldte “Net-Zero Industry Act”.

369 mia. dollar eller mere end 2500 mia. kr. sender USA’s klimapakke ind i den grønne industri

Den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager har i sidste uge sendt nye støtteregler på gaden, som giver landene mulighed for at pumpe mere statsstøtte i deres grønne industrier.

Nu følger så udspillet til industriplanen. Og Kommissionen lægger op til at tage hidtil usete midler i brug for at forsvare Europas grønne sektor – med dertil hørende investeringer, vækst og job.

Nye tidsfrister

Kommissionen foreslår fælles mål for Europas grønne industrikapacitet: I 2030 skal den grønne industri kunne levere “op mod eller mindst 40 pct.” af den teknologi, der skal til for at nå EU’s klimamål.

Udspillet vil give særligt gunstige vilkår for klima- og energiprojekter, som er baseret i EU, og som “bidrager til teknologisk og industriel modstandsdygtighed” eller til at styrke markedsandele og værdikæder.

55 pct. klimareduktion er EU’s klimamål for 2030 fulgt af fuld CO2-neutralitet i 2050

Der er f.eks. forslag om nye tidsfrister for sagsbehandling: Projekter med en årlig produktion over 1 GW må højst vente 12 måneder på tilladelse, og mindre projekter højst ni måneder. For industrikapacitet må man højst vente 18 måneder for store projekter, 12 måneder for de mindre.

Kommissionen vil give projekterne “status som værende af højst mulig national betydning” og foreslår, at landene opretter såkaldte “one-stop-shops” med ansvar for at facilitere og koordinere alle processer omkring projekter og tilladelser.

Også i offentlige udbud skal der fremover gives bedre vilkår for den hjemlige grønne industri. Kommissionen åbner for, at man i udbud kan tage hensyn til bl.a. forsyningssikkerhed, robuste forsyningskæder og tredjelandes støtteordninger.

Den nye industriplan landede torsdag med flere andre forslag, bl.a. om adgang til råvarer og konkurrenceevne.

Der er brug for regler, som giver mulighed for hurtigt at opskalere Ursula von der Leyen, formand, EU-Kommissionen

I et skriftligt citat udtaler EU-formand Ursula von der Leyen, at der er “brug for regler, som giver mulighed for hurtigt at opskalere energiomstilling.” Hun siger videre, at planen vil “skabe de bedste betingelser” for de sektorer, som er “afgørende for at nå Europas klimamål: Teknologier som vindmøller, varmepumper, solpaneler, vedvarende brint og CO2-lagring.”

Kampe forude

Den nye industriplan har været flere måneder undervejs, og der venter nye kampe, når den nu skal forhandles af Ministerrådet og parlamentet.

Frankrig presser på for at give atomkraft en større rolle, mens Danmark og en gruppe lande, der traditionelt støtter konkurrence og frihandel, er bekymrede for at gå for langt i retning af industrimål og protektionisme. Man kan komme til at handle forkert. Men omvendt er der også frygt i industrien for, at EU slet ikke handler – eller gør for lidt og for sent. Her i Børsen har flere topchefer sendt netop den type advarsler.

27 stats- og regeringschefer samles i næste uge til topmøde i Bruxelles, hvor de bl.a. har energi, grøn industri og konkurrenceevne på dagsordenen

Det internationale energiagentur IEA har vurderet, at den grønne industri i 2030 vil have en markedsværdi på 650 mia. dollar – mere end 4500 mia. kr., svarende til mere end en tredobling fra det nuværende niveau.

Adspurgt om det ikke er “gammeldags” at føre industripolitik, sagde klimakommissær Frans Timmermans torsdag ved et pressemøde, at det “ville være gammeldags, hvis vi ikke havde en politik. Vi har troet for længe, at markedet ordner alting selv. Nu må vi tage vores egne strategiske beslutninger, og det er ikke gammeldags men fremsynet.”

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Velux efterlyser energibesparelser i grøn plan

Torsdag blev der i EU lanceret en ny industriplan med mål for den grønne industri og med ambitioner om at rydde op i bureaukrati og give hurtigere tilladelser til klima- og energiprojekter.

I planen er der også forslag om at inddrage hensyn til forsyningssikkerhed og robuste forsyningskæder i offentlige udbud – med andre ord at europæiske producenter får bedre mulighed for at vinde over konkurrenter fra f.eks. Kina.

Hos vinduesgiganten Velux skriver politisk chef Julie Kjestrup i en mail til Børsen, det er positivt, at EU “kommer på banen med et udspil. I vores optik er der helt klart brug for et fælles europæisk svar på de udfordringer, vi står over for, frem for diverse nationale tiltag.”

Hun ønsker sig dog en plan, som er “meget bredere og mere omfattende”, og som også har fokus på energieffektivitet: “Det nye udspil lover godt for udvikling og opskalering af nye løsninger, men glemmer i tilstrækkelig grad at se på de mange, grønne, innovative løsninger, vi allerede har,” lyder det fra Velux-chefen.

I Dansk Industri lyder samme toner fra adm. direktør Lars Sandahl Sørensen. I et skriftligt citat udtaler han, at “det er på høje tid, at EU kommer med en plan, der sætter turbo på udviklingen og implementeringen af grønne løsninger”.

Lars Sandahl ærgrer sig dog også over, at planen ikke fokuserer mere på energibesparelser, ligesom han også savner biotek i udspillet.

Ambitioner og strategi

“Energieffektivisering og biotekløsninger er helt afgørende i den grønne omstilling, og jeg forstår ikke, at de ikke har en mere fremtrædende plads. Der mangler ambitioner og strategi på disse områder,” siger Sandahl og lover, at DI vil arbejde på at få de to områder med i de kommende forhandlinger mellem EU-Parlamentet og EU-landene.

Fra en ledende EU-embedsmand lød det torsdag ved en baggrundsbriefing, at energieffektivitet skal omfattes af planen, selvom det ikke nævnes direkte i Kommissionens fakta-ark og materiale.

I energibranchens organisation Green Power Denmark lyder det fra viceadm. direktør Jan Hylleberg, at EU nu “for alvor træder ind i det grønne industrikapløb”.

“Det er rigtig godt, at planen har et konkret fokus på hurtigere godkendelser og adgang til finansiering,” siger Jan Hylleberg og sender “stor ros for at sætte mål for produktionen af såkaldt strategisk vigtige grønne teknologier. Det er godt nyt for Europas forsyningssikkerhed og dansk erhvervsliv”.

Han sender dog også en appel om, at det er “vigtigt, at den danske regering er klar til at spille med og fjerne administrativt bøvl”.

Forsiden af Børsen Bæredygtig