BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Etik koster på bundlinjen hos norsk investorgigant
2
Bæredygtig
Oliefond beder virksomheder fokusere på deres største problem
Bæredygtig
Etik koster på bundlinjen hos norsk investorgigant

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Fokus på klima i investeringerne skal gavne verdens største enkeltinvestor på sigt, men etikken koster på afkastet i dag hos den norske oliefond

Det er ikke for planetens skyld eller for at kompensere for at have tjent milliarder på Nordsøens olie, at den norske oliefond i dag har gjort sig til en af de aktører, der svinger taktstokken for bæredygtige investeringer.

“Vores mission er at sikre fremtidige generationer og skabe velstand for dem. Så vi er en langsigtet fond og er meget tydelige omkring, at vores langsigtede afkast afhænger af gode, velfungerende markeder. Men også af hvordan de virksomheder, vi investerer i og arbejder med, håndterer centrale udfordringer og muligheder, hvad angår bæredygtighed. Det er i høj grad vores langsigtede perspektiv, der får os til at tænke, at bæredygtighed og værdiskabelse går hånd i hånd,” fortæller Carine Smith Ihenacho.

Norges Bank Investment Management, også kendt som oliefonden, er ifølge egne vurderinger verdens største enkeltinvestor. Fonden har til formål at sikre fremtidige generationer af nordmænd finansielt. Over 70 pct. af fondens ca. 9000 mia. danske kroner er investeret i virksomheder i 70 lande. Blandt andet er ca. 78 mia. investeret i danske virksomheder. Kilde: NBIM

Hun er direktør for ejerskab og compliance i Norges Bank Investment Management. Det er den statslige norske pengetank, der i daglig tale er kendt som oliefonden, og som i dag er verdens største enkeltstående investor. Fonden ejer dele af over 9000 virksomheder i 70 lande til en værdi af ca. 9000 mia. danske kr. Heraf er over 78 mia. danske kr. investeret i danske virksomheder.

“På mange måder ser vi bæredygtighed som noget, der mindsker vores risiko på grund af de mange trusler, som virksomhederne står over for og skal tage sig af,” tilføjer hun.

Tobak og kul udelukket

Udover at sikre det langsigtede afkast, indgår bæredygtighed også i en række krav fra det norske parlament til, hvilke virksomheder fonden kan investere i. Det betyder, at fonden i dag er udelukket fra at investere i en række etisk problematiske områder. Det gælder blandt andet kul, tobak, cannabis og visse våben. Også visse typer opførsel såsom grov miljøskade, grov korruption eller grove brud på menneskerettighederne kan ekskludere virksomheder fra fondens portefølje.

“Det er udelukkende etiske valg, som ikke baserer sig på, hvorvidt vi ville tjene eller tabe penge på virksomhederne. Faktisk er der eksklusioner, vi absolut taber penge på hvert år. Vi kan se, at eksempelvis fjernelsen af tobaksvirksomheder fra porteføljen har kostet os penge. Andre eksklusioner har vi tjent på, men det har ikke været baggrunden for at ekskludere dem,” siger Carine Smith Ihenacho.

Blandt andet på grund af retningslinjerne fra den norske stat ser hun ikke en særlig etisk forpligtelse for fonden, hverken på grund af dens størrelse, eller selvom den er bygget på afkast fra olieindustrien.

Grønne, universelle ejere

“Vi ser det sådan, at vi kigger på bæredygtighed med henblik på langsigtet værdiskabelse, og så lader vi de etiske eksklusioner være op til parlamentet og politikerne,” siger hun.

Værdiskabelsen på lang sigt hænger til gengæld tæt sammen med virksomhedernes syn på bæredygtighed, lyder fondens vurdering, mens det i det kortere perspektiv er usikkert, om fonden har gavn af sit fokus på bæredygtighed, påpeger Carine Smith Ihenacho.

Bæredygtighed giver endnu mere mening for universelle ejere, fordi man er investeret i verdensøkonomien i sin helhed Carine Smith Ihenacho, direktør for ejerskab og compliance, NBIM

“Vi har stor tiltro til, at virksomheder, der ikke adresserer centrale bæredygtighedsproblemer og tager sig af dem, ikke vil være profitable på længere sigt for os som ejere,” siger hun og tilføjer:

“Men vi ser også på det som global ejer. Hvis en virksomhed forurener meget, og det er profitabelt for dem på kort sigt, vil det ramme en anden virksomhed, som vi også ejer en del af. Så som en slags universel ejer synes vi, det er langt bedre, at virksomhederne tager sig af deres egne eksternaliteter, deres egen forurening og deres egne bæredygtighedsudfordringer.”

Ser du store ejere som mere bæredygtige?

“I hvert fald viser det sig, at bæredygtighed giver endnu mere mening for universelle ejere, fordi man er investeret i verdensøkonomien i sin helhed. Vi har ikke valgt én sektor eller virksomhed, men hele økonomien at investere i.”

Carine Smith Ihenacho deltog på Børsen Bæredygtig Summit. På videoen herunder gengiver hun sine hovedpointer fra dagen.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Oliefond beder virksomheder fokusere på deres største problem

Esg-rating og rapportering på et utal af faktorer imponerer ikke verdens største investor trods massivt fokus på bæredygtighed. Norges Bank Investment Management, bedre kendt som den norske oliefond, vil se en aktiv indsats over for virksomhedernes største problemer, og man stemmer gerne imod en bestyrelse, der ikke tager den opgave på sig.

9338 virksomheder ejes delvist af den norske oliefond

“Da fonden blev etableret, var vi ikke en aktiv ejer, vi stemte ikke på generalforsamlinger eller så det som en opgave at være aktiv ejer. Vi er gået fra at være modvillig ejer til at være aktiv ejer, og i dag er det en måde at beskytte vores investeringer,” siger Carine Smith Ihenacho, fondens direktør for ejerskab og compliance.

Fonden har andele i over 9000 virksomheder, hvor den typisk ejer omkring 1,5 pct. Selvom det er meget langt fra at kunne udgøre en afgørende andel til eksempelvis generalforsamlinger, bliver der lyttet til storinvestorens ønsker, påpeger hun.

“Når det kommer til at stemme mod en bestyrelse, er det noget, de virkelig tager til efterretning. Det er et magtfuldt redskab,” konstaterer hun. Det er den magt, fonden bruger til at sætte et bæredygtigt aftryk på virksomhederne, blandt andet gennem 3000 årlige møder med virksomheder.

“Vi beder virksomhederne kigge på, hvad der er væsentligst for dem. I nogle sektorer er menneskerettigheder i forsyningskæden måske det centrale, f.eks. hos tøjindustrien. For dem siger vi, at menneskerettigheder er centralt for dem som virksomhed i den sektor,” siger hun og peger på, at klima eksempelvis ville være det centrale indsatsområde i en olie- og gasvirksomhed eller i tung industri.

“Det er den del, virksomheden skal inkorporere i sin strategi, i risikovurderinger og ikke mindst i rapportering,” siger hun.

Før fonden identificerer de områder, er selskaberne blevet præsenteret for fondens forventninger til en række områder som menneskerettigheder, korruption, beskatning, transparens osv. Men fokus er det helt centrale i arbejdet, understreger Carine Smith Ihenacho. For eksempel har debatten om esg-vurderinger betydet, at området for ofte ses som en tjekliste, der skal gås igennem.

“Det forvirrer debatten nogle gange, når nogen ser esg som en række emner, der skal gøres til et tal eller en rating. Virksomheden skal se på den langsigtede værdiskabelse i det i stedet.”

Finder i esg-rating brugbar?

“Vi får meget information fra rating-bureauer. Det er udgangspunktet, men vi tager ikke deres rating og bruger det som sådan. Data bagved er langt mere interessant og kan bruges til at lave vores egen vurdering,” siger hun.

Carine Smith Ihenacho deltog på Børsen Bæredygtig Summit. På videoen herunder gengiver hun sine hovedpointer fra dagen.


Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
4. okt 2022