BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Erhvervstop efterlyser klimavalg: Politikere er for enige

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Ifølge danske forskere får grøn politik næppe en fremtrædende rolle i den kommende valgkamp, men det er der kraftigt brug for, mener Coops bestyrelsesformand samt direktøren i emballagevirksomheden Plus Pack

Det var i høj grad klimapolitikken, der blev afgørende for krydsene på stemmesedlerne ved folketingsvalget i 2019, og der er behov for at gøre klima til et større tema i den kommende valgkamp, mener to formænd i erhvervslivets klimapartnerskaber med regeringen.

Men intet tyder på, at Danmark får en klimavalgkamp, vurderer danske forskere på trods af nye målinger, der viser, at miljø og klima er det næstvigtigste emne for vælgerne – kun overgået af sundhed.

Vi har ikke brug for flere ambitioner, men løsninger Lasse Bolander, bestyrelsesformand, Coop

Ifølge Kasper Møller Hansen, valgforsker og professor ved Københavns Universitets Institut for Statskundskab, skal grunden findes i, at partierne stort set alle er blevet “grønne”. Kort sagt er der for lidt at være uenige om, til at klima kan blive en afgørende faktor i valgkampen, mener han.

“Den skarpe kant er væk, og man skal virkelig have luppen frem for at finde de store forskelle i partiernes politik – måske på nær Nye Borgerlige, der ikke mener, vi behøver være ovenud bekymrede for klimaet. Det ligger altså stadig på dagsordenen, men klima er blevet sværere at hente vælgere på.”

Barren er altså hævet for de danske partiers klimaambitioner. Men arbejdet er langtfra løst, og det er ærgerligt, hvis den grønne politik ikke bliver et tema i valgkampen, mener Lasse Bolander. Han er formand for handelsområdet i klimapartnerskabet mellem regeringen og erhvervslivet samt bestyrelsesformand i Danmarks største dagligvarekoncern Coop.

Ifølge ham kan og bør partierne føre valgkamp ved at vise konkrete værktøjer, der skal indfri de ambitioner, politikerne stort set er enige om.

4 partier har bud på samlede klimapolitiske udspil for 2030-målsætningen

Erhvervslivets opgave

“Vi har ikke brug for flere ambitioner, men løsninger. Det er arbejde, som kommer til at kræve afsavn, arbejde og omkostninger, og det kan jeg jo godt forstå, man ikke har lyst til at stå og tale om i en valgkamp. Men som politiker er det præcis det ansvar, man har,” siger han og tilføjer, at det særligt er spørgsmål om CO2-afgift, affaldshåndtering og udbygningen af grøn strøm, der mangler at blive konkretiseret.

Samme holdning har Camilla Haustrup Hermansen, der er formand i klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi samt direktør og medejer i emballagevirksomheden Plus Pack.

Hun anerkender, at forsyningssikkerhed og energipriser har overtaget dagsordenen på kort sigt, men på langt sigt er klimakrisen også en ressourcekrise, lyder det.

“Vi når kun halvvejs i mål med 70-procentsmålsætningen, hvis vi alene fokuserer på energi. Vi er nødt til også at arbejde med cirkulær omstilling af vores materialer.”

Mere kød på

Klimaformændene er ikke alene om holdningen, at politiske ambitioner skal gøres til løsninger. Peter Møllgaard, formand i Klimarådet, regeringens kontrolapparat for klimapolitikken, har flere gange i år meldt ud, at der mangler nye politiske beslutninger. Ellers misser Danmark sine delmål for drivhusgasudledninger i 2025 og 2030.

Men i forhold til valget i 2019 er der alligevel kommet langt mere “kød” på klimapolitikken, vurderer Peter Nedergaard, der er mangeårig forsker i klimapolitik ved Københavns Universitet.

Der er dog stadig mulighed for at skille sig ud, særligt på erhvervspolitikken, hvor kernen af gamle partier som Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre og Konservative har en fordel, lyder det.

Ifølge Børsens oplysninger er Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Venstre de partier, der har fremlagt bud på et samlet klima- og erhvervspolitisk udspil mod klimamålet for 2030. De Radikale foreslog 17. september at genforhandle klimaloven og hæve den danske 2030-målsætning til 80 pct. CO2-reduktion. I en måling Megafon har lavet for TV2 og Politiken, svarer 24 pct., at klima er det vigtigste eller næstvigtigste tema for dem op til valget. Klima kommer før økonomi, psykiatri og flygtninge.

“De har jo sans for det her, fordi de har siddet i regeringer og haft hele embedsapparatet bag sig og derved kunnet komme med meget mere konkrete udspil. De har forhandlet med de store virksomheder og erhvervsorganisationer, så de ved, hvad der kan leveres,” siger han og fortsætter:

“De kommer ikke som Nye Borgerlige med et fuldstændig urealistisk forslag om atomkraft. Eller med forslag, der ikke har nogen gang på jorden, som Enhedslistens om at skære halvdelen af den animalske produktion, hvilket ikke kan lade sig gøre under EU’s nuværende landbrugspolitik.”

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
29. nov 2022