BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
En lakmusprøve på grønt paradigmeskift
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Det er efterhånden nogle år siden, at de danske pensionsselskaber var decideret fodslæbende, når det kom til den grønne omstilling. Men der var engang, hvor opråb fra miljøorganisationer og klimaaktivister om at investere mindre i sort energi ofte blev afvist med begrundelsen, at det ville gå ud over pensionskundernes afkast.

Men så var der nogle kloge folk, der oversatte klimaforandringerne til et sprog, som pensionsselskaberne kunne forstå. Investeringer i de sorteste virksomheder udgjorde en økonomisk risiko, da omstillingen væk fra sort energi vil gøre en del af deres aktiver værdiløse, lød argumentet.

Med den nye risikobaserede tilgang kunne pensionsselskaberne forsvare økonomisk at følge folkestemningen og rydde porteføljerne for bl.a. kulaktier. Aktivisterne var så glade, som de nu engang kan blive, når polerne stadig smelter, og pensionsbranchen kunne pege på, at afkast og bæredygtighed går hånd i hånd.

Men noget tyder på, at den risikobaserede tilgang nærmer sig sin udløbsdato, hvis pensionsselskaberne vil opfattes som progressive på det grønne område. Det er pensionsselskabernes investeringer i virksomhedsobligationer udstedt af f.eks. olieselskaber et godt eksempel på.

Denne tilgang nærmer sig sin udløbsdato For det er svært at se, at klimakampen udgør en stor risiko her. Løbetiden på obligationerne er typisk relativt kort. Hvis en obligation f.eks. løber til 2026, er det næppe sandsynligt, at et ellers veldrevet olieselskab går konkurs inden. Har man en rent risikobaseret tilgang, kan der derfor være gode grunde til at sælge sine olieaktier men at holde fast i obligationerne.

Det holder bare ikke, hvis man samtidig vil ud med et budskab om, at man benytter sine finansielle muskler til at presse på for grøn omstilling. For hvis nok investorer sælger de sorte obligationer, så vil den effektive rente på dem stige og sende et klart signal til ledelserne i energiselskaberne om, at det vil blive dyrt at finansiere yderligere investeringer i sort energi.

Pensionsselskabernes portefølje af virksomhedsobligationer kan derfor afsløre, om bæredygtighed er blevet et mål i sig selv – og altså ikke blot et spørgsmål om at reducere risikoen.

Forsiden af Børsen Bæredygtig