BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
En gang om ugen skal FLSmidth levere klimadata
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Virksomheder skal levere mere og flere typer data, hvis de vil vurderes som grønne af investorerne. Men i sidste ende kan dataene være fatamorgana, mener professor

Et par gange om ugen tikker der en særlig e-mail ind hos Fleming Voetmann. Han er vicedirektør med ansvar for bæredygtighed i mineudstyrskoncernen FLSmidth, og beskeden er fra investorerne. De vil have data på klimaindsatsen.

“De seneste to år har der udviklet sig et markant forventningspres fra investorerne. Vi leverer data til ni rapporteringsstandarder i øjeblikket. Det kræver i omegnen af fem fuldtidsansatte alene at håndtere vores esg-rapportering,” siger FLSmidth-direktøren, der til februar afsluttede et års arbejde med at blive en del af Science Based Targets Initiative (SBTI). En standard, der har til mål at blåstemple, hvorvidt virksomheders klimamål bidrager til at overholde Paris-aftalen. De seneste to år har der udviklet sig et markant forventningspres fra investorerne. Vi leverer data til ni rapporteringsstandarder i øjeblikket Fleming Voetmann, vicedirektør, FLSmidth

“Vi har fået af vide, at vores målsætninger for CO2-reduktioner ikke var ambitiøse nok, og vores investorer har været vokale om, at de specifikt ønskede, vi blev en del af SBTI,” siger han.

Og hvad sker der, hvis I ikke leverer?

“Det varierer nok meget fra område til område. Mange af investorerne har vi jo en løbende dialog med, hvor de udviser det her aktive ejerskab, og så er der andre, som i højere grad stemmer med fødderne og sælger ud af en aktie, hvis den ikke lever op til deres standarder,” fortæller Fleming Voetmann.

Pensionskasser definerer selv

På den anden side af rapporteringerne sidder de store investorer. Her er især pensionsselskaberne toneangivende, og gennem branchens klimapartnerskab med regeringen er det anslået, at pensionskasserne skal investere op mod 600 mia. kr. i klimaforbedringer frem mod 2030. Flsmidth leverer hovedsageligt data eller andre informationer til de nedenstående standarder og ordninger. SBTI, Science Based Targets. CDP, Carbon Disclosure Project. TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. ISS, Institutional Shareholder Services. MSCI, Morgan Stanley Capital International. Sustainalytics. GRI Global Reporting Initiative. Nasdaq esg Reporting guide. Kilde: FRVI

Men det kan være en svær størrelse at definere, hvad en grøn investering er, og derfor er rapporteringsstandarder på esg-området et stigende krav hos investorerne.

Danmarks største pengetank ATP er en af de tydelige aktører på området og har bl.a. med aktivt ejerskab i sine investeringer arbejdet med at skubbe selskaber i en grønnere retning. Her fortæller esg-chef Ole Buhl, at data er et værdifuldt element i den ligning.

“Især ved investeringer i børsnoterede selskaber fokuserer vi på den langvarige transition mod en grønnere profil, og det skal vi kunne monitorere. Der er ingen tvivl om, at man gør sig langt mere attraktiv som investeringsobjekt, hvis man som virksomhed har styr på at levere data og dokumentere indsatsen på esg-området.”

Og hvordan kontrollerer man så, at tallene er korrekte?

“Det er ikke noget, vi kan gå ned og gennemkontrollere, og det er rigtigt, at der ligger en vis grad af tillid i den proces. Men i sidste ende har virksomhederne en klar interesse i at levere korrekte data med henblik på at sikre troværdighed om deres esg-arbejde.”

Data kan være fatamorgana

Hos CBS fortæller professor og leder af universitets afdeling for bæredygtighed Steen Vallentin, at rapporteringsstandarder er blevet så vigtigt et element i investeringslandskabet, fordi det stort set er umuligt at lave en entydig definition på grønne investeringer. Magten til at definere, hvad der er grønne investeringer ligger i høj grad ved de standarder og ordninger, der bliver rapporteret efter Steen Vallentin, professor, CBS

Standarderne hjælper også med at danne et fælles sprog omkring Esg-data, der ofte er tvetydige sammenlignet med traditionelle finansielle nøgletal.

“Magten til at definere, hvad der er grønne investeringer ligger i høj grad ved de standarder og ordninger, der bliver rapporteret efter. Og ja, datakvaliteten er generelt et problem. Især når man ser på de udledninger selskaberne forårsager gennem leverandørkæder. Der er dataene nærmest fatamorgana,” fortæller CBS-professoren.

Han medgiver, at det stadig er at foretrække, at investorer og standarder er med til at skubbe en agenda i erhvervslivet, hvor der kommer fokus på klimaet.

Hos FLSmidth har Fleming Voetmann også løbende tilføjet nye rapporteringsstandarder på investorernes mandat, mens det er sværere at trække i den modsatte retning.

“Vi har undersøgt, om vi kunne stoppe med at levere til nogle af de første ordninger, hvor en del data måske overlapper. Men det har der ikke rigtig været lydhørhed for hos investorerne. Så det ser ud til, at tallet vokser,” fortæller han.

Forsiden af Børsen Bæredygtig