BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Dybe fodboldbaner og klimagartnere vinder frem

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Anlægsgartnerfirmaet Oknygaard har tempo på det, organisationer kalder en vigtig brik i den grønne omstilling: Selskabet har efteruddannet 22 medarbejdere til den grønne omstilling

Bygherrer søger i stigende grad kompetencer på ting som regnvandshåndtering og biodiversitet, når der skal bygges nye byområder.

For anlægsgartnerselskabet Oknygaard har det udmøntet sig i et efteruddannelsesforløb, hvor medarbejderne klædes på til fremtidens byggeri og får de evner, som virksomheden ser, kunderne efterspørger.

22 medarbejdere fra Oknygaard kan kalde sig uddannet klimagartnere

I 2022 efteruddannede Oknygaard 22 medarbejdere til at blive såkaldte “klimagartnere” – med flere på vej i 2023.

Her lærte de om, hvordan man introducerer klimatilpasning over for kunder, hvorfor man skal have stort fokus på grundvand, oversvømmelser og hvordan man kan aflaste kommunale afløbssystemer. F.eks. ved at grave fodboldbaner ned i jorden, så de også kan fungere som vandreservoir.

“Men også en masse om lovgivning: Kommunalplaner, lokalplaner, spildevandsplaner osv.,” fortæller Annica Christensen, plante- og plejeansvarlig i Oknyggard, der er én af de 22 medarbejdere, som er gået ind i 2023 som klimagartner.

Mangel på hænder

Flere analyser er de seneste år kommet frem til, at der vil mangle arbejdskraft til den grønne omstilling, og flere organisationer siger dertil, at efteruddannelse skal være en del af løsningen.

Senest, i august 2022, kom den grønne tænketank Concito i samarbejde med bl.a. Pensiondanmark ud med to undersøgelser om fremtidens arbejdsmarked.

Her lød regnestykket, at der ville mangle ca. 30.000 personer på arbejdsmarkedet, hvis man ikke gjorde en ekstra indsats, og efteruddannelse blev også peget på som et vigtigt ben i Danmarks grønne omstilling.

Jeg kan tydeligt se en forskel i den måde, jeg tænker på Annica Christensen, plante og plejeansvarlig, Oknyggard

Ifølge Peter Andreas Norn, programchef hos Concito, er det ikke fordi vi skal omskole arbejdsstyrken. De eksisterende uddannelser giver gode kompetencer med på vejen. Det handler om at bygge nye kompetencer oven i dem, som arbejdsstyrken allerede har.

“Det er vigtigt, fordi vi skal i mål med omstillingen hurtigt, og hvis vi skal nå en CO2-reduktionsmålsætning på 70 pct. i 2030, så kan vi ikke alene vente på, at unge mennesker bliver uddannet. Størstedelen af arbejdsstyrken er på arbejdsmarkedet allerede, så vi skal have efteruddannet den eksisterende arbejdsstyrke, så den kan varetage de her opgaver,” siger han.

Oknygaard har taget brug af Anlægsgartnerfagets Kompetenceudviklingsfond, der omfatter 300 virksomheder med 3900 medarbejdere. Pensiondanmark administrere fonden sammen med 19 andre overenskomstaftalte kompetenceudviklingsfonde, der i alt omfatter 13.600 virksomheder med 246.000 medarbejdere. Ifølge Concito vil der mangle ca. 30.000 personer til den grønne omstilling i 2030. Kilde: Pensiondanmark, Contito

Pensiondanmark, der administrerer den kompetencefond, som Oknygaard bl.a. har brugt til at finansiere klimagartneruddannelsen, er glade for, at flere medlemmer får løftet deres kompetenceniveau gennem efteruddannelse.

“Desto mere efteruddannelse, jo bedre. Danmark mangler faglærte, og mange af de kompetencer, de faglærte og ufaglærte har, knytter sig til behovet inden for den grønne omstilling,” siger Jakob Overgaard Jørgensen, uddannelseschef i Pensiondanmark.

Klimasikring

Annica Christensen er ikke i tvivl om, at efteruddannelsesforløbet har været givende for hende og de andre deltagere, for da hun selv tog anlægsgartneruddannelsen i 2017, var der ikke meget fokus på klimaforandringer endnu.

“Det begyndte at komme, men jeg fik kun en smagsprøve på det,” siger hun og fortsætter:

“Jeg kan tydeligt se en forskel i den måde, jeg tænker på. Jeg har været ude på projekter, hvor jeg har fået gode værktøjer, idéer og løsninger med mig.”

Så hvis du på et tidspunkt går rundt i et nybyggeri – som besøgende eller som beboer – og studser over nogle arkitektoniske valg, såsom hvorfor fodboldbanen i den offentlige park ligger i et 20 meter dybt hul, eller hvorfor kantstenene er så høje, så kan svaret måske være, at en klimagartner har sat sit fingeraftryk på området.

For hvis bygherrer stadig har i sinde at efterleve bygningskrav i fremtiden som f.eks. sikring mod oversvømmelser, så skal byggeriet fremtidssikres i takt med, at klimaet bliver mere bidsk.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
24. jan 2023