BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
DTU-professor: Haveaffald giver mening men kunne bruges bedre end til varme

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

I Danmark har biomasse været en varm kartoffel, siden en energiaftale i 2012, hvor man politisk ønskede at udfase kul og naturgas til fordel for træflis, træpiller og halm. Kritikken af biomasse til varmeproduktion er siden vokset fra både videnskabelige og politiske fronter.

Biomasse kan deles op i to ting: Det “våde”, f.eks. gylle, der skal i et biogasanlæg, og det “tørre”, der f.eks. tæller grene, kviste og træflis, der kan forgasses ligesom i Dall Energys anlæg.

Når vi taler om den sidste kategori, er det særligt skidt, når vi får sejlet oversøisk træ til Danmark for at putte det i et forgasningsanlæg. I 2018 importerede Danmark 37 pct. af den anvendte biomasse i energisektoren, hvilket er den højeste og senest målte andel.

37 pct. af biomasse i energisektoren importerede vi i 2018

Kravene til den importerede træbiomasse i Danmark er i dag dikteret ved lov gennem en bred politisk aftale. Den fastsætter, at materialet skal være anskaffet på en måde, hvor træer er fældet lovligt og bliver genplantet. Argumentet imod er, at hvis vi går ud og køber den sparsomme bæredygtige biomasse, er der nogle andre, der er nødt til at bruge den del, der ikke er bæredygtig, og det stopper ikke udledningen af CO2.

Ingen skidt idé

Der findes flere forskellige brændsler til et biomasseanlæg, og at anvende have- og parkaffald er ikke nogen skidt idé, siger professor i energisystemer på DTU Marie Münster.

“Det er en udmærket anvendelse af en lokal ressource, som man ikke kan anvende til så meget andet,” siger hun. Veddet kunne ellers anvendes som kompost, der kan bruges til jordforbedring, men det er sandsynligvis et mindre problem,” mener Marie Münster, fordi kompost kan udlede metan – som er værre end CO2 – og man kan sikre jordforbedring på anden vis ved eksempelvis at bruge bladene fra haveaffaldet til kompost.

Men hvis et anlæg som Dall Energys anlæg skal blive ved med at være en miljøvenlig energikilde, er der et naturligt mætningspunkt for teknologien, fordi det primært er smart, så længe det er lokalt affald, man stopper i forgasningsanlægget, pointerer professoren.

“Men så er der jo mulighed for netop at eksportere teknologien,” siger hun.

Gas er en værdifuld ressource, som kan bruges til andet som f.eks. el eller metanol, som skibe kan sejle på, eller flybrændstof Marie Münster, professor, DTU

Marie Münster så dog gerne en lidt mere forfinet anvendelse af gassen.

“Men gas er en værdifuld ressource, som kan bruges til andet som f.eks. produktion af el eller metanol, som skibe kan sejle på, eller flybrændstof, hvis det forfines. Så det er lidt synd kun at bruge det til varme,” siger hun.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
24. jan 2023