BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
“Det bliver farligt med to store ord som klima og digitalisering”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Softwareselskabet EG har netop købt det finske AI-selskab Enerkey, som kan hjælpe virksomheder med at overvåge energiforbruget. Direktør Mikkel Bardram fra EG svarer på, hvordan software spiller ind på virksomhedernes klimadagsorden

Digitalisering bliver ofte nævnt som et af værktøjerne til en grønnere fremtid. Men direktør for branchesoftwarevirksomheden EG Mikkel Bardram advarer om at koble de to ord, medmindre der er tale om helt konkrete projekter.

Hvilke store muligheder ser du ved digitalisering i forhold til CO2-besparelser?

“Jeg ser tre områder, hvor digitalisering spiller ind: Den klassiske effektivisering, som beslutningsstøtte og som støtteværktøj til implementering af klimainitiativer.

Digitalisering handler altid om reduktion af spild i processer. Her oplever vi, at der er kommet mere gang i kundernes interesse for, at det er nu er CO2, de vil spare på. Når det kommer til beslutningsstøtten, er virksomhederne begyndt at tage klima med i beslutninger f.eks. i deres materialevalg. Pludselig skal der information om, hvor meget en gipsplade har kostet i udledning, eller hvad en ekspreslevering koster i CO2. Se det som konkrete løsninger på konkrete problemer Mikkel Bardram, direktør, EG

For det tredje oplever vi, at virksomhederne selv skal lave handlingsplaner for at kunne reducere deres forbrug og få et overblik over deres energiforbrug på tværs af forsyningsarter. Der går digitaliseringen ind og giver mulighed for at indsamle data, finde muligheder for energibesparelse og rapportere eksternt.”

Hvilke brancher er digitalisering mest relevant for som klimaredskab?

“Vi arbejder i 20 forskellige brancher og alle steder er det relevant, men byggeriet er et af de områder, hvor vi har fokuseret gennem forskellige opkøb og ser et stort behov. F.eks. i form af opsamling og behandling af data, der kan føre til mindre spild, og at man kan lave en beregning på materialerne og deres vej fra idéen om byggeriet til færdiggørelsen.

På transport ser vi også en stor udvikling, fordi alle de mindre transportvirksomheder skal til at forholde sig til at undgå tomme kilometer. Hvordan kan de reducere brændstofforbruget og ruteoptimere. Vi oplever interesse, men det er ikke altid, folk kommer med klimavinklen. Det er i højere grad besparelsesvinklen.”

Hvad er udfordringerne ved at koble digitalisering og klimabesparelser?

“Vi mangler fælles standarder for, hvordan man måler og opgør klimaaftryk. Der er nu en række krav på vej, både lovgivningsmæssigt og fra investorer, som jeg håber vil gøre en forskel f.eks. i forhold til at opsamle data.”

Hvilken risiko er der for at stirre sig blind på digitalisering som grøn løftestang?

“For mig er det vigtigt ikke at se digitalisering som noget abstrakt, men som noget konkret. Derfor tror jeg ikke, vi kommer til at stirre os blinde på det hos EG. Men det bliver farligt med to store ord som klima og digitalisering, hvis man ikke gør det helt konkret. Man skal passe på med ikke at gøre det for uhåndgribeligt som fænomen, men se det som konkrete løsninger på konkrete problemer.”

Hvor har I i EG været med til gennem jeres digitale løsninger at gøre store konkrete forskelle på klimaområdet?

“Det har jeg ikke en konkret case på, men det får vi med vores opkøb af Enerkey, som har mange eksempler på, at virksomheder kan reducere klimaaftrykket ved hjælp af ny teknologi f.eks. gennem monitorering af virksomheders energiforbrug og konkret forslag til, hvor energiforbruget kan reduceres baseret på data og kunstig intelligens.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig