BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Debat: Tag grøn omstilling ved hornene og sig velkommen til CSRD

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Denne sommer blev der i EU-parlamentet foreløbig politisk enighed om CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), der skal sikre en ensartet bæredygtighedsrapportering i erhvervslivet. Det er en milepæl af dimensioner. For endelig synes grundstenen lagt til en række standardiserede krav, der kan medvirke til at drive den grønne omstilling op i et gear, som gør en forskel.

Men med de nye krav kommer også en enorm arbejdsbyrde, da en omkalfatring som denne kommer til at kræve ressourcer, viden og tid. Derfor kan jeg også godt forstå, at der flere steder i erhvervslivet bliver rejst bekymringsflag. For er tempoet for højt? Kan vi følge med?

Det er jeg fuldstændig overbevist om, at vi godt kan, for min tese er, at det er rettidig omhu at hilse det nye CSR-direktiv velkommen. For fremtiden er grøn – også i erhvervslivet.

Smv’er famler

Som virksomhedsleder i en smv, der designer og bygger kritisk infrastruktur til blandt andet datacenterindustrien og det offentlige, mærker jeg således en enorm interesse for de grønne og energieffektive løsninger samt høje ambitioner på det grønne område. En interesse der er kærkommen, al den stund at Energistyrelsen har vurderet, at databranchen alene vil stå for omtrent 17 pct. af det samlede nationale elforbrug i 2030.

Men det er samtidig min oplevelse, at der er et voldsomt behov for gennemsigtighed, retning og konkrete værktøjer, der for alvor kan hjælpe os i gang med at imødekomme efterspørgslen. Et standpunkt, jeg i øvrigt ikke står alene med. En nylig rapport udgivet af Tænketanken Mandag Morgen og Concito fremhæver, at særligt smv’erne famler, når det kommer til bæredygtighed, idet de savner viden og kompetencer inden for området. Derfor er det også åbenlyst, at en fælles EU-taksonomi og et rapporteringsdirektiv er den løftestang, vi små og mellemstore erhvervsdrivende har savnet.

De største som ledestjerne

Jeg er klar over, at det i første i omgang bliver de store virksomheders opgave at skulle leve op til de nye og skærpede rapporteringskrav – og jeg er klar over, at det kommer til at kræve umådelige ressourcer at nå dertil.

Så når jeg – selv i disse tider med stigende energipriser og urolige markeder – desuagtet hælder til, at vi ikke må forfalde til at hive i håndbremsen, så er det, fordi jeg oprigtigt tror på, at CSRD er en del af løsningen. For mig at se er det netop igennem kombinationen af compliance og de mest toneangivende og vidende aktører i det danske erhvervsliv, at vi får viden og redskaber til, hvordan vi bedst fastholder tempoet i den grønne omstilling. Det er herigennem, at vi på alle niveauer vil opleve, at bæredygtighed ikke længere er noget, vi taler om, men rent faktisk er noget, vi handler på og med.

Træder i karakter sammen

Men selvfølgelig skal vi danske smv’er også tage ansvaret på os og allerede i dag handle efter bedste beskub. Alle indsatser har deres berettigelse, og inden vi har set os om, så vil CSRD også have direkte indflydelse på os, idet de større virksomheder begynder at rapportere på esg på tværs af hele værdikæden.

Som mindre virksomhed kan man derfor spørge sig selv, om man ikke allerede i dag bør overveje at afsætte ressourcer og løfte ambitionsniveauet ved at orientere sig i det foreløbige direktiv? Om ikke andet så for at blive klogere på redskaberne, der skal medvirke til, at vi kommer i mål med den grønne omstilling. Det er det, jeg vil kalde at træde i karakter for klimaet. For kloden. For forretningen.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
6. dec 2022