BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Debat: Overlever de bæredygtige strategier energikrisen?

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Der sket en bemærkelsesværdig revolution blandt verdens store virksomheder de seneste år. Flere og flere arbejder ikke længere alene for at skabe værdi for deres ejere, men også for at blive mere bæredygtige. Konceptet kaldes esg, og er en betegnelse for virksomhedernes arbejde med at forbedre miljø-, sociale- og ledelsesmæssige forhold.

Esg blev til med initiativ fra den tidligere FN-generalsekretær Kofi Annan tilbage i 2004. Han stod fader til en rapport med den håbefulde titel “Who Cares Wins”, som skabte et globalt fundament for bæredygtige investeringer, der senere hen har slået rod i mange virksomheder. I USA, eksempelvis, publicerer over 90 pct. af S&P 500-virksomhederne esg-rapporter med deres bæredygtighedsresultater. Særligt klimapolitikken er rykket op i hjørnekontoret. Mange virksomheder forstår alvoren i klimakrisen, og de indtager gerne rollen som dem, der leverer løsninger, der gør det muligt at løse den. Det er vigtigt, for historien er fuld af eksempler på store teknologiske gennembrud, der har bidraget til at løse samfundets store problemer. Tag bare covid-19-vaccinen.

Efter mange års medvind står esg nu over for sin største prøvelse. Inflationen har bidt sig fast, og der er mørke makroøkonomiske skyer i horisonten. Efter Ruslands invasion af Ukraine er den europæiske energikrise gået fra ondt til værre. Europa er ramt af eksplosivt stigende energipriser og i visse tilfælde en energiknaphed, der truer med at lukke produktionshallerne helt ned. Der fyres igen op i kulkraftværkerne, lng-terminalerne fyldes, og de fossile selskaber har rekordprofitter.

I anden række

Den nuværende krise, er den ultimative syretest for esg og parolen “Who Cares Wins”. Kan esg og de bæredygtige strategier overleve den perfekte storm? Nogle siger nej. En tidligere chef for bæredygtige investeringer i Blackrock erklærer esg bankerot. Han forventer, at virksomheder og investorer nu vender tilbage til et fokus på de mere basale behov i Maslows behovspyramide. Elon Musk skriver på Twitter, at han “hader at sige det, men vi er nødt til skrue op for produktionen af olie og gas med det samme”. Selv fra kongen af elbiler forlyder det nu, at klimaet må komme i anden række.

Kritikken har noget på sig. Der har været mange skåltaler og vidtløftige mål. Det er svært at gå fra ord til handling, ikke mindst når krisen kradser og ikke bare bundlinjen, men landes sikkerhed, er truet. Og så må man ikke undervurdere, hvor stor og svær en opgave det er at få styr på de grønne data. Ifølge Carbon Disclosure-projektet har mere end 60 pct. af de 13.000 deltagende virksomheder ikke ordentlig gennemsigtighed i esg-afrapporteringen. Og færre end 10 pct. af virksomhederne er i stand til at dokumentere, at de har reduceret deres udledninger.

For nogen virksomheder har esg dog vist sig som en styrke i den nuværende krise. Tag Danfoss som eksempel, som er langt, selvom der stadig er data, som skal forbedres, inden esg-rapporteringen er helt på plads. Danfoss arbejder med at sænke sin egen klimabelastning. I år bliver 250.000 kvm produktionsfaciliteter i Nordborg CO2-neutral, og et tilsvarende arbejde er i gang på fabrikker verden over. Det er bl.a. sket gennem et vedvarende fokus på kun at bruge den energi, der er højst nødvendig for produktionen og ved at genbruge energi, der ellers var gået til spilde. Det har reduceret energiforbruget dramatisk. Det holder driftsomkostningerne nede, ikke mindst i en periode med skyhøje energipriser, og så det er godt for klimaet.

Det er ikke nok at reducere udledninger fra eksempelvis produktion og opvarmning, så et andet led i Danfoss’ esg-strategi er at reducere klimabelastningen fra selve produkterne. Det kræver et blik på hele produktets livscyklus, og gør virksomheder i en leverandørkæde indbyrdes afhængige. Desto lavere klimabelastning din underleverance er, desto lavere bliver klimabelastningen på dit produkt. Og sådan går det hele vejen igennem fødekæden, inden produktet når ud til slutbrugeren.

Spiller stadig stor rolle

Sammen med pris og kvalitet, bliver bæredygtighed derfor i stigende grad et konkurrenceparameter. Den udvikling forsætter, så længe virksomhederne har klimamål, og de globale regler belønner bæredygtige valg. Begge dele er tilfældet.

Omkring 70 pct. af de 400 største nordiske virksomheder har eksempelvis skrevet under på det såkaldte Science Based Targets Initiative (sbti), der er en standardiseret måde at måle og planlægge en dekarbonisering af virksomhedens drift. Her er Danmark absolut førende, og blandt de lande med flest sbti-virksomheder pr. indbygger. Vi ser ikke tegn på, at det er ved at ændre sig.

Samtidig er de regler, der binder store dele af verdensøkonomi sammen, under forandring. Her bliver sporene lagt til de næste mange, mange år, og der er ikke noget, der tyder på, at politikerne ryster på hånden, i hvert fald i Vesten. En ny EU-taksonomi skal fastlægge om en økonomisk aktivitet er grøn eller ej. Mange vil skæve til den, når de handler eller investerer. Og i USA arbejder den amerikanske tilsynsmyndighed SEC på regler, der pålægger virksomhederne en grundig afrapportering af deres klimarelaterede risici og udledninger. Hvad angår eksempelvis Kina, Indien og Brasilien er det dog stadig uklart, om vinden blæser i en bæredygtig retning.

Juryen er stadig ude, men vi tror, at esg og de bæredygtige strategier overlever krisen. Vi håber det også. For klimakrisen forsvinder desværre ikke, selvom der er pandemi, krig og inflation.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
20. sep 2022