BØRSEN BÆREDYGTIG
Virksomheder
Danish Crown første kødproducent med godkendte mål

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Den anerkendte standard SBTI har godkendt klimamål fra Danish Crown. Det er et vigtigt skridt, men det er vigtigt, at landbrugssektoren kan mindske udledninger trods vækst, påpeger ekspert

Fødevaregiganten Danish Crown har som den første store europæiske kødproducent fået godkendt klimamål af den anerkendte standard Science Based Targets (SBTI), der blåstempler realismen i klimaplaner og validerer, at de er i tråd med Paris-aftalens klimamål.

“Vi vil være den virksomhed inden for kød og processeret kød, der er mest bæredygtige. Vi ser det som en mulighed for at stå stærkest – og vi har internationale kunder, hvor det også har betydning,” siger Morten Pedersen, bæredygtighedschef i Danish Crown.

“Ingen paralleller”

De nye mål offentliggøres, mens Danish Crown er på vej ind i en greenwashing-retssag om virksomhedens kampagne ‘klimakontrolleret gris’, og mens virksomheden argumenterer mod en CO2-afgift på sektoren. Men der er ikke et modsætningsforhold mellem de forhold og at betragte sig som frontløber, argumenterer Morten Pedersen.

Science Based Targets Initiative tilbyder en standardiseret, videnskabeligt baseret metode til at måle og rapportere CO2-udledninger i virksomheder. FN’s Global Compact, World Resources Institute, CDP (Carbon Disclosure Project) og WWF står bag SBTI. Klimamål i SBTI skal være forenelige med Parisaftalens mål om højst 2 graders global opvarmning, men varierer fra sektor til sektor afhængig af sektorens muligheder for omstilling.

“Jeg ser ingen paralleller mellem det. Dette her er en transformation og en ny overordnet tilgang til produktionen, mens det andet handler om en markedsføringssag. Og vores globale strategi er ikke baseret på nationale klimaafgifter,” siger han.

For Danish Crown er SBTI-målene at reducere udledningerne på virksomhedens egne fabrikker, slagterier og kontorer – det såkaldte scope 1 og 2 – med 42 pct. i 2030 i forhold til 2020. Hertil kommer et mål om at reducere udledningerne i scope 3 med 20 pct. pr. produceret kilo kød. Det dækker over virksomhedens værdikæde, hvor husdyrhold hos landmænd står for 91 pct. af udledningerne.

Usikre omkostninger

Reduktionsmålene i SBTI er ofte højere, men tilgangen hos SBTI er sektorspecifik og afhænger derfor af, hvilke muligheder sektoren har for omstilling. Danish Crowns klimamål falder derfor i den mere ambitiøse kategori, der understøtter FN’s 1,5-gradersmål. Da over 90 pct. af Danish Crowns udledning ifølge virksomheden stammer fra husdyrhold, er den svær at reducere. Af samme grund mener virksomheden at have virkemidler til at opfylde SBTI-målene.

91 pct. af CO2-udledningerne i leverandørkæden hos Danish Crown sker hos landmændene

“Vi har et forholdsvis stærkt virkemiddelkatalog efterhånden. Selvfølgelig kan nogle teknologier levere mere eller mindre end forventet, men vi er ret rolige omkring omstillingen frem til 2030. Vi har også indikationer på omkostningerne, men de er stadig ved at blive verificeret,” siger Morten Pedersen.

Indsatsen fra Danish Crown består af en række initiativer, der skal sikre reduktioner inden 2030. Blandt de væsentlige er at udnytte mere gylle til biogas og at skaffe foder med mindre klimabelastning, blandt andet ved at sikre, at sojaleverandører ikke er skyld i afskovning. I 2050 har Danish Crown en vision om at nå nuludledning. Her bliver det imidlertid nødvendigt med klimakompensation for at nå i mål.

Selv om det er svært umiddelbart at vurdere de konkrete målsætningers størrelse, er det et positivt skridt, at kødproducenten nu har validerede klimamål, mener Michael Minter, programchef for fødevarer hos den grønne tænketank Concito.

“Det er godt, at den type mål kommer ind i et system, hvor man kan kommunikere ens, på samme forudsætninger og med samme metoder. Det gør, at man kan sammenligne virksomheder og have hele deres værdikæde med i vurderingen,” siger han.

Mulighed for stigning

Når virksomhedens mål for leverandørerne på gårde i blandt andet Danmark, Tyskland og Polen er målt pr. produceret enhed, understøtter det imidlertid ikke nødvendigvis de nationale klimamål, indvender han.

“Det er en udfordring, som vi også kender fra Arlas klimaarbejde. Det er godt med en forbedret effekt pr. enhed, men vi skal reducere i absolutte størrelser,” påpeger han og fremhæver, at landbrugsaftalen netop stiller krav om reduktioner i absolutte størrelser – også hvis virksomhedernes oplever vækst.

Vi er ret rolige omkring omstillingen frem til 2030 Morten Pedersen, bæredygtighedschef, Danish Crown

Hos Danish Crown medgiver Morten Pedersen, at man med et relativt frem for et absolut 20 pct.-mål reelt kan øge udledningerne. Han vurderer imidlertid, at det er usandsynligt, da udledningerne i dag er faldende.

Danish Crown vurderer selv, at de nye klimamål svarer til de hidtidige klimamål for virksomhedens scope 1 og 2, som stadig står ved magt. Her vil Danish Crown reducere sine udledninger med 50 pct. fra 2005-2030, mens det nye SBTI-mål lyder på 42 pct. fra 2020-2030.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
31. jan 2023