BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Danica kortlægger ejendomme og sætter klimamål
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Det seneste halvandet år har en række eksperter gennemtrevlet 85 ejendomme i porteføljen hos Danica Ejendomme for at finde de eksakte CO2-aftryk for hver enkelt ejendom. De har kigget på el, vand, varme, affald og regnet på, hvad fremtidige mindre ombygninger vil betyde for klimaaftrykket.

Arbejdet er sket som led i en ny bæredygtighedsstrategi for pensionskassens ejendomsben, fortæller adm. direktør for Danica Ejendomme Michael Nielsen.

“Ejendomme er noget af det, der belaster vores klima i stor stil. Vi tror også på, at vi kan få et bedre afkast ved at have en fornuftig ESG-strategi, der går lidt bredere end bare klima,” siger han og peger på, at det også er et krav blandt lejere og beboere, at der er fokus på bæredygtighed.

Ifølge tal fra Dansk Byggeri knytter 30 pct. af Danmarks udledning af CO2 sig til bygninger. Danica Ejendomme udleder i dag 7,7 mio. kg CO2, viser kortlægningen, der betyder, at pensionskassen nu kan sætte konkrete mål for porteføljen frem mod 2030.

Vi tror også på, at vi kan få et bedre afkast ved at have en fornuftig ESG-strategi, der går lidt bredere end bare klima Michael Nielsen, adm. direktør, Danica Ejendomme

Her skal udledningen af CO2 være sænket med mindst 69 pct. sammenlignet med 2019. Danica køber allerede grøn strøm til alle ejendomme. For at nå ambitionen skal der ses endnu mere på forbruget af energi, hvor bl.a. omlægning til fjernvarme skal hjælpe til, mens affaldssortering i erhvervsejendomme også er på dagsordenen. Hvert år skal udslippet pr. ejendom gøres op for at sikre, at udviklingen går den rette vej.

“Vi skal igennem en del omlægninger de kommende år for at imødekommende målene,” siger Michael Nielsen.

En sværere øvelse

Pres fra kunder og medlemmer de seneste år har betydet, at pensionsbranchen over en bred kam arbejder med bæredygtighed, forklarer Søren Andersen, selvstændig aktuar hos FPension og med mange års indsigt i branchen. Derfor er det kun naturligt, at det samme begynder at ske på ejendomsinvesteringerne.

Selvom det i mange år har været velkendt, at bygninger er en klimabelastning, er det ikke så underligt, at pensionsbranchen først kigger på det nu, mener han.

“Det er nemmere at gøre noget i forhold til børsnoterede investeringer, fordi de er likvide. Det er ikke helt det samme for illikvide investeringer, og det er ikke sådan lige at lave sin portefølje om. Jeg synes ikke, det er så mærkeligt, at man ikke har gjort det i stor stil tidligere. Det er en svær øvelse,” siger Søren Andersen.

Danicas ejendomme udleder i dag 7,7 mio. kg CO2. Det skal i 2023 være sænket med 30 pct., i 2025 med 37 pct. og i 2030 med mindst 69 pct. Alle Danicas byggepladser skal i 2030 være CO2-neutrale. Det vil være et krav i stedet for en opfordring i dag. I 2025 skal mindst 25 pct. af porteføljen være DGNB-certificeret. 30 pct. i 2030. Alt nybyg skal have guld. Strategien indeholder også mål for biodiversitet og sociale forhold. Kilde: Danica Ejendomme

Michael Nielsen fra Danica Ejendomme understreger, at pensionskassen har arbejdet strategisk med bæredygtighed i mange år. Bl.a. med byggeriet af Postbyen i København.

Gevinst på længere sigt

Miljøkrav til valg af byggematerialer samt CO2-frie byggepladser i fremtiden er også en del af strategien, mens alle nybyggede ejendomme i fremtiden skal have guld i bæredygtighedscertificeringen DGNB. Et andet element er CO2-frie byggepladser, så entreprenører ikke længere må bruge dieseldrevne maskiner, mens strømmen også skal være grøn. Det skal gerne være begyndt om to-tre år, lyder forhåbningen.

Danica har ikke lagt et decideret budget for arbejdet på området, men forventer, at noget vil være neutralt investeringsmæssigt, fordi lejen er højere på en certificeret ejendom med et lavt energiforbrug, men besparelsen på energi også tæller i regnestykket.

“Selvom et nybyggeri får 2-3 pct. mere i byggeomkostninger for at få de her ting med, er vi helt sikre på, at det giver mening. Hvis vi på kort sigt får et lidt lavere afkast, er jeg sikker på, at vi på længere sigt får det indhentet,” siger Michael Nielsen.

Forsiden af Børsen Bæredygtig