BØRSEN BÆREDYGTIG
CO2-regnskab
Pensiondanmark tager skridtet videre på grøn rapportering: “Du får, hvad du måler”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Det danske pensionsselskab udvider frivillig rapportering på sit klimaaftryk. Adm. direktør Torben Möger Pedersen opfordrer andre til at gå samme vej og arbejder som formand for klimapartnerskab parallelt på kommende standarder

For Torben Möger Pedersen giver det nærmest sig selv.

“Du får, hvad du måler,” siger den adm. direktør for Pensiondanmark, der er blandt toppen af danske pensionskasser.

“Det er let nok at have lidt mere fluffy tilkendegivelser og målsætninger, men det bliver først alvor, når man begynder at måle på de forskellige parametre, der indgår i de her esg-nøgletal. Hvis du ikke har styr på f.eks. din CO2-udledning, har du også svært ved at opgøre, om du bevæger dig i den rigtige retning.”

Derfor offentliggjorde pensionsselskabet på opfordring fra blandt andre Danske Revisorer for første gang i 2019 esg-nøgletal, der var godkendt af revisionshuset EY og bygger på standarder, som gør det muligt at sammenligne f.eks. udledning af drivhusgasser og følge udviklingen.

Vi håber, at andre gør som os og lader det blive revideret, så man har den højeste sikkerhed for, at den data, vi offentliggør, er valid Torben Möger Pedersen, adm. direktør, Pensiondanmark

Arbejdet er i 2020 blevet udvidet med flere nøgletal for bl.a. investeringer i virksomhedsobligationer, i ikkebørsnoterede selskaber og aftrykket fra porteføljen af ejendomme. I alt har Pensiondanmark i dag nøgletal for to tredjedele af porteføljen, fortæller Torben Möger Pedersen, der opfordrer andre til at følge samme rute, selvom det endnu ikke er et krav.

“Det er en forudsætning for, at vi får flyttet os i den ambitiøse retning, som Folketinget har vedtaget – at vi har så præcise måleværktøjer som muligt til rådighed. Vi håber, at andre gør som os og lader det blive revideret, så man har den højeste sikkerhed for, at den data, vi offentliggør, er valid.”

Godt momentum

Diskussionen om fælles standarder for virksomheders klimadata valideret af revisorer er ikke ny. En undersøgelse fra danske revisorers brancheorganisation FSR viste sidste år, at blot 18 virksomheder af de 100 undersøgte selskaber, havde fået blåstemplet resultaterne af en revisor. I den forbindelse efterspurgte Torben Möger Pedersen sammen med organisationen ensartede rapporteringsregler i Danmark.

Her et år efter er der ifølge ham “rigtig god momentum på den dagsorden”. I efteråret blev regeringens klimapartnerskab for finanssektoren, som Torben Möger Pedersen er formand for, udpeget til at koordinere arbejdet med at udvikle standarder for, hvordan virksomheder kan måle og rapportere på deres CO2-udledning. Både så virksomhederne selv kan følge udviklingen, men også for at give investorer og långivere indblik i situationen.

“I 2021 kommer der et første oplæg fra de 13 klimapartnerskaber om, hvordan en sådan rapportering kan se ud,” siger han og peger samtidig på den kommende lovgivning fra EU om fælles standarder for grønne investeringer, der bl.a. skal forhindre greenwashing.

“Vi håber, det bliver en del af regnskabsreglerne i de kommende år. Det vil skærpe virksomhedernes opmærksomhed på den del af forretningen.”

En nettoudleder

Selv udledte Pensiondanmarks samlede investeringer 886.894 ton CO2 sammenlignet med 861.220 ton i 2019. Det svarer til et fald i klimaaftrykket på 16 pct., når udledningen regnes om til ton udledt pr. millioner kroner investeret.

“Vores vindmølleparker har til gengæld sparet atmosfæren for 1,9 mio. ton CO2. Så vi er nok tæt på i vores investeringsportefølje at have et overskud. Selvom vores investeringer på nogle områder giver anledning til udledning, bliver det mere end kompenseret af de CO2-besparelser vores grønne infrastruktur repræsenterer og er dermed også i overensstemmelse med vores tilsagn om, at vi vil være en netto-zero-investor,” siger Torben Möger Pedersen med henvisning til ambitionen om, at den samlede portefølje i 2050 ikke må bidrage til udledning af drivhusgasser.

Pensiondanmark udledte for sin egen forretning, scope 1, 43 ton CO2e mod 79 ton i 2019. CO2-aftrykket på selskabets samlede investeringer er faldet fra 7,9 ton/mio. kr. i 2019 til 6,6 ton/mio. kr. i 2020 svarende til 16 pct. 78,2 pct. af selskabets eget forbrug af energi er vedvarende energi mod 73,3 pct. i 2019.

De kommende år bliver det dog sværere at bevare besparelserne på CO2, som investeringer i grøn infrastruktur som vindmøller og solceller i dag giver anledning til. Det skyldes kort fortalt, at fossile brændsler som kul bliver udfaset, hvilket gør effekten fra en vindmølle mindre i det store billede.

“Udfordringen er, at det bliver stadigt sværere at fastholde besparelserne, fordi vi er oppe imod en rigtig positiv global udvikling,” siger Torben Möger Pedersen.

Vores vindmølleparker har til gengæld sparet atmosfæren for 1,9 mio. ton CO2. Så vi er nok tæt på i vores investeringsportefølje at have et overskud Torben Möger Pedersen, adm. direktør, Pensiondanmark

Derfor har Pensiondanmark også fokus på at reducere udledningen fra den øvrige portefølje. Udledningen fra børsnoterede aktier er f.eks. faldet fra 575.430 absolutte ton i 2017 til 529.224 ton i 2020, selvom balancen vokser, noterer han.

De seneste uger har flere af landets største selskaber som Mærsk, Copenhagen Infrastructure Partners og Arla meldt sig på banen med klimaambitioner om et CO2-neutralt containerskib og en produktion af grøn ammoniak til både landbruget og transportsektoren i Esbjerg.

Alt sammen drevet af udviklingen mod at skulle måle klimaaftrykket, mener Torben Möger Pedersen og peger samtidig på reduktionen på 70 pct. i 2030, som Danmark går efter.

“For at kunne nå derhen skal vi være i stand til at måle fremskridtene på alle industrier og alle brancher. Derfor er det en forudsætning for at nå i mål med 70 pct. ambitionen, at vi har solide og troværdige måleværktøjer.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig