BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Virksomheder
Bornholmerfirma går all-in på grøn omstilling
2
Virksomheder
Rådgiver: Det grønne skal tænkes ind i forretningen
Virksomheder
Bornholmerfirma går all-in på grøn omstilling
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Produktionsfirmaet Ole Almeborg, der producerer palleløftere, fik ti anbefalinger til at blive mere grønt. Firmaet er i fuld gang

“Den var jo spændende!” konstaterer ejerleder Michael Almeborg om den rapport, der for et år siden landede på hans skrivebord. “Det var alt lige fra at skifte til LED-lys til at sætte solceller på taget til at skifte maskiner ude i produktionen.”

Ejerlederen, der er anden generation i familiefirmaet Ole Almeborg, havde via det lokale initiativ Bæredygtig Bundlinje Bornholm fået tilskud til en screening af virksomheden, der producerer transportredskaber, f.eks. palleløftere til bl.a. medicinal- og fødevareindustrien. Rapporten indeholdt en liste med ti anbefalinger til, hvordan virksomheden kunne blive grønnere.

10 anbefalinger til grøn omstilling fik Ole Almeborg fra Niras’ screening

Krav fra kunder

Grøn omstilling er ellers ikke noget, der traditionelt har fyldt i Ole Almeborgs produktionshaller, hvor laserskærere og svejsearbejdere larmer om kap med P4 Bornholm.

Men Michael Almeborg, der i 2007 overtog firmaet fra sin far, ville gerne den vej. Dels fordi den 55-årige ejerleder vil gøre noget godt for sine børn og børnebørn. Men også fordi flere kunder har varslet, at de inden længe vil stille krav om grønne regnskaber.

“De vifter med et flag og siger: Nu har I tre til fire år til at komme ind på det her. Ellers er I ude som leverandører,” fortæller Michael Almeborg, der erkender, at han i starten var skeptisk over for opgaven.

Michael Almeborg ser også en potentiel konkurrencefordel i, at hans virksomhed bliver kendt for at arbejde med bæredygtighed. “Står en kunde og skal vælge mellem os og en konkurrent, er det måske det, der gør, at det tipper over,” siger han. Ole Almeborg bød f.eks. for nylig ind på en opgave om at producere rustfri stålvogne til Rigshospitalet til transport af linned, medicin o.l. Ole Almeborg leverede også den slags vogne i 2011, men der var nu brug for, at de blev redesignet. Her foreslog virksomheden at genbruge materialerne fra de gamle vogne. “Vi vandt ordren,” fortæller Michael Almeborg, der forventer, at netop offentlige kunder inden længe vil blive pålagt at samarbejde med leverandører, der kan fremvise grønne handlingsplaner eller regnskaber. Den sidste del håber han at lære mere om som en af 50 pilotdeltagere i Dansk Industris forløb “Klimaklar SMV”, der netop er gået i gang.

“Jeg tror ofte, at når man som chef ser på det her med grøn omstilling, så tænker man: Ej, shit mand, det er bare mere arbejde.”

Men da han læste anbefalingerne, så han, at meget af det var “sund fornuft”. En af anbefalingerne var bl.a. at skifte alle lysstofrør til LED – en investering på 300.000 kr., som resulterede i en årlig strømbesparelse på 65.000 kr.

“Man behøver ikke at have gået så længe i skole for at regne ud, at i løbet af fire-fem år er den hjemme,” siger han.

Lavthængende frugt

Ifølge Steffen Wissing, chefkonsulent ved ingeniørvirksomheden Niras, der samarbejder med Bæredygtig Bundlinje Bornholm om at screene virksomhederne, prioriteres anbefalingerne, så de tiltag, som giver mest bæredygtighed for pengene, står øverst.

Så sparer vi nogle penge på de “lavthængende frugter” Michael Almeborg, ejerleder, Ole Almeborg

Da han startede projektet med Ole Almeborg, var firmaet i gang med at etablere et større solcelleanlæg på marken ved siden af fabrikken.

Her anbefalede Steffen Wissing at sætte projektet på pause for i stedet at starte med nogle af de tiltag, der havde kortere tilbagebetaling og større grøn gevinst. Denne tilgang gør ifølge Michael Almeborg, at omstillingen langt hen ad vejen kan finansiere sig selv:

“Så sparer vi nogle penge på de “lavthængende frugter”, som vi så kan bruge der, hvor der ikke er en lige så stor økonomisk gevinst.”

Får på vej

Ud over LED-projektet planlægger Michael Almeborg at udskifte firmaets oliefyr med varmepumper, ligesom han er begyndt at tænke bæredygtighed ind, når han køber nye maskiner. F.eks. investerede han for nylig 7 mio. kr. i tre nye maskiner, der bruger mindre energi og sparer ham op til 25.000 kr. i el om måneden.

Michael Almeborgs råd er at få hjælp udefra, f.eks. hos din lokale pendant til Business Center Bornholm, at involvere hele virksomheden og at få det sat i system. Hos Ole Almeborg følger ledergruppen f.eks. op på den grønne omstilling på det månedlige ledermøde. Steffen Wissings råd er at fokusere på de grønne tiltag, som har betydning for kunderne, at få hjælp til at skabe overblik og prioritere og at arbejde systematisk med løbende forbedringer, både økonomiske og grønne.

Ikke bare i firmaet men også i smv-lederens sindelag er der sket en omstilling ifølge Steffen Wissing: “Det her har han jo købt 100 pct. ind på.”

Helt hippie er ejerlederen dog ikke blevet. En af anbefalingerne lød på at plante blomster på Ole Almeborgs græsplæner for at styrke biodiversiteten.

“Det gider jeg ikke,” fastslog Michael Almeborg.

I stedet har han inviteret en lokal landmands får til at komme og agere naturlige “græsslåmaskiner”. Fårene ankommer i næste uge.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Virksomheder
Rådgiver: Det grønne skal tænkes ind i forretningen

Få et nyt sæt øjne på, tænk bæredygtighed ind i forretning og følg med i ny lovgivning og nye trends, lyder rådene til smv’er med grønne drømme

Nøglen til at få smv og grøn omstilling til at rime er ifølge Nicholas Mohr Krøyer, der dagligt rådgiver smv’er i bæredygtighed ud fra Erhvervshus Hovedstaden, at tænke det ind i forretningen.

“Det handler mere om at prøve at integrere bæredygtigheden i forretningen, end det handler om, at man lægger det ovenpå, som en slags ekstra lag. Fordi så fylder det meget mere og tager mere tid for virksomheden,” fortæller han.

Dette kan eksempelvis være abonnements-, låne- eller leasingordninger, f.eks. har virksomheden Nethire lavet en deleøkonomisk platform for udlejning af værktøj.

“I sig selv betyder det, at man bliver nødt til at købe en højere kvalitet af produkter, både kunden og virksomheden, som har med bedre kvalitet at gøre, plus man har med genbrug at gøre,” siger Nicholas Mohr Krøyer.

“Det går rigtig stærkt”

Han råder smv’er til at søge hjælp – f.eks. hos dit erhvervshus, dit netværk eller hos en rådgiver – til en ekstern vurdering og afdække, hvor det giver bedst mening at gå i gang.

“Jeg snakkede f.eks. med nogle bygherrer, som ville se, hvordan de kunne begrænse CO2-udslippet fra deres lille kontor til 15 mand. Så sagde jeg: Hvis I bygger til en halv milliard, og I gør det fornuftigt, så har I altså sparet CO2’en fra jeres kontor de næste 100 år,” fortæller Nicholas Mohr Krøyer, der også råder til, at man går sin leverandørkæde efter i sømmene og overvejer om, der er et grønnere alternativ til de leverandører, du har nu.

Slutteligt anbefaler han også, at smv-ledere holder sig ajour med lovgivning og trends inden for din branche, f.eks. via din brancheorganisation.

“Der kommer hurtigere og hurtigere lovgivning inden for bæredygtighed, og lige pludselig kan man blive fanget af et eller andet. Følg også gerne tendenser i din branche, fordi lige pludselig kan man blive overhalet af et eller andet. Det går rigtig stærkt på bæredygtighed i øjeblikket,” siger han.

Forsiden af Børsen Bæredygtig