BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Betonproducent slår ind på klimakurs
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Selvfølgelig blev han provokeret.

Jan Søndergaard Hansen, direktør for Unicon, Danmarks største producent af fabriksbeton, husker tydeligt sammenligningen, tegnet op af en bekendt og samarbejdspartner fra arkitektbranchen. Et fortidslevn blev han og branchen indirekte kaldt af vedkommende. Det var en øm tå, der igen blev trådt på.

“Betonbranchen er lidt som en Marlboro-mand. Står der og blafrer i vinden og minder om en fortid, der ikke er mere,” faldt ordene dengang ifølge Jan Søndergaard Hansen.

Og det er en irriterende kommentar. Det vil Jan Søndergaard Hansen ikke lægge skjul på i dag, fortæller han over en hakkende Teams-forbindelse.

Væk fra defensiven

Som betonmand er han stolt af de byggerier, han og virksomheden med en markedsandel på 40 pct. har leveret beton til. Fabriksbeton, også kaldet færdigbeton, skaber fundamenterne for en lang række byggerier i Danmark.

“Folk vil gerne bo i de her bygninger, og bæredygtighed er altså tre ting: klima, økonomi og den sociale side. Men jeg blev nok lidt træt af at sidde og forsvare, at vi var gode på to af dem, men ikke på den miljømæssige,” siger Jan Søndergaard Hansen.

Derfor og i takt med de politiske 2030-planer for klimaet gik han i foråret sammen med sin ledelsesgruppe i gang med en bæredygtighedsstrategi inspireret af Bæredygtig Beton-initiativet, der har sat mål om en reduktion på 50 pct. i 2030.

Troværdighed

Processen mod en konkret plan kørte ikke fuldstændig roligt. Tværtimod var der rigtigt mange og store diskussioner om, hvad bæredygtighed og beton egentlig handler om. Og meningerne var vidt forskellige fra salgsafdelingen til den tekniske del af selskabet.

“Vi lever af vores troværdighed. Vi ved, at vores kunder kun støber en gang, og der skal det være i orden. Og det var der frygt for, om vi kunne love, hvis vi begyndte at arbejde med andre typer af beton,” siger Jan Søndergaard Hansen.

Stille i lokalet

Ledelsesgruppen bevægede sig ind i diskussioner, der blev stadig mere komplicerede og problematiserende. Direktøren syntes også, det var relativt komplekst, men samtidig nærmede man sig efter et par måneders snak i foråret et tidspunkt, hvor der skulle træffes en beslutning.

“Jeg kan huske, da jeg første gang sagde 25 pct. CO2-besparelse 1. januar 2021. Der blev der altså stille i lokalet, og vores teknikere blev lidt frustrerede. Men måske skal man have modet til at slå fast, at det ikke nytter noget at sidde og fedte med 16 eller 17 pct. Vi skal have noget, vi kan kommunikere, og så må man lægge kompleksiteten til side,” siger han.

Kunne løses

Og der gik heller ikke længe, så kom der meldinger fra de forskellige afdelinger. De tænkte nok, de kunne løse det. En produktionsdirektør fortalte, at nogle af nye og grønnere løsninger ikke engang blev dyrere. Sidenhen meldte salgsdirektøren, at der var interesse for at købe andet end de traditionelle betonprodukter.

Diskussionerne førte til et roadmap for mere bæredygtig beton i Unicon med tre punkter.

Det første er et mål om op til 25 pct. reduktion CO2 i betonen fra 2020 i forhold til branchegennemsnittet og en reduktion på 50 pct. i 2030.

Derudover skal Unicon genanvende 200.000 ton beton i 2030 mod 20.000 ton på nuværende tidspunkt.

Endelig har Unicon en målsætning om i 2030 at have en grøn transportflåde.

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
23. feb 2021