BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Seneste
Pensam napper grøn førertrøje fra PFA med nye CO2-mål: “Dét, vi skal i gang med nu, er mere kompliceret”
2
Finans
Investorer: Data for klimabelastning er “behæftet med usikkerhed”
Seneste
Pensam napper grøn førertrøje fra PFA med nye CO2-mål: “Dét, vi skal i gang med nu, er mere kompliceret”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Pensam sætter nye mål for at nedbringe investeringernes CO2-aftryk og skal nu i gang med “kompliceret” øvelse, siger direktør

Efter at have ryddet gevaldigt ud af CO2-tunge investeringer i både aktie- og kreditporteføljen tidligere på året, er pensionskassen Pensam nu klar med sine CO2-mål for 2025.

“Vi har gennem lang tid arbejdet målrettet med at reducere vores CO2-aftryk og finde den rigtige måde at gøre det på, og nu sætter vi os så de her mål,” siger Torsten Fels.

Frem mod 2025 vil Pensam reducere sin aktieporteføljes CO2-aftryk med 50-60 pct., kreditporteføljens aftryk skal nedbringes med 30-40 pct., mens porteføljen af ejendomme skal udlede ca. 20 pct. mindre CO2. Det giver en samlet reduktion på de tre aktivklasser på 44 pct. i 2025 sammenlignet med 2019.

For knap tre uger siden lagde pensionskæmpen PFA sig i spidsen for pensionsselskaberne, når det kommer til at sætte sig mål for at reducere sine investeringers CO2-aftryk. PFA vil reducere CO2-aftrykket for de samme aktivklasser med 29 pct., men den førertrøje må topchef Allan Polack altså nu overrække til Torsten Fels.

Pensam annoncerede tidligere på året, at man havde solgt mere eller mindre alle fossile selskaber fra, da Pensam omlagde sin kreditportefølje, samtidig med at aktieporteføljen blev omlagt til MSCI's klimaindeks.

Pensam har ligesom en lille håndfuld andre pensionsselskaber sat sig mål for, hvor meget investeringernes CO2-aftryk skal reduceres med frem mod 2025.Aktieporteføljens aftryk skal reduceres med 50-60 pct., mens kreditporteføljens CO2-aftryk skal nedbringes med 30-40 pct., og den danske ejendomsportefølje skal bidrage med en CO2-reduktion på ca. 20 pct.Samlet skal CO2-aftrykket på de tre aktivklasser nedbringes med 44 pct. frem mod 2015 set i forhold til 2019.

Ifølge Torsten Fels bringer de beslutninger Pensam halvvejs mod de nye mål, men nu venter det seje træk.

“Dét, vi skal i gang med nu, er mere kompliceret. Det handler om at tage del i ansvaret om at sætte skub i CO2-reduktionerne, og det kan vi ikke gøre ved blot at ekskludere selskaber,” understreger han.

Over for Børsen advarede Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension, i sidste uge om, at klimarapportering bliver en skønhedskonkurrence mellem pensionsselskaberne, der i værste fald blot sælger de CO2-tunge investeringer fra.

“Virksomhederne holder jo ikke op med at forurene, blot fordi vi ekskluderer dem,” sagde han og påpegede, at pensionsselskaberne i stedet skal hjælpe virksomhederne med at omstille forretningsmodellen.

I praksis er det dog ikke muligt for pensionsselskaberne bare at sælge deres “sorte” investeringer fra, lyder det fra Christoffer Halken, senior investeringsspecialist i konsulenthuset Mercer, som specialiserer sig inden for arbejdsliv, pension og investeringer.

“Selskaberne har en forpligtelse til at levere det bedste afkast, de kan, og derfor kan de ikke bare sælge fra og få en CO2-neutral portefølje. Det må de simpelthen ikke,” siger han og tilføjer, at pensionsselskaberne netop derfor skal forsøge at præge de virksomheder, de sætter opsparernes penge i.

Nu har en håndfuld af de danske pensionsselskaber sat sig mål for, hvor meget de skal reducere deres investeringers CO2-aftryk med frem mod 2025 set i forhold til 2019. Ud over Pensam har både PFA, Danica, Pensiondanmark og Akademikerpension opstillet mål.PFA vil reducere CO2-aftrykket fra aktier, kreditobligationer og ejendomme med 29 pct.Danica vil reducere investeringernes CO2-aftryk med 15-35 pct. Det gælder for disse klimabelastende sektorer: energisektoren: 15 pct. reduktion, forsyningssektoren: 35 pct. reduktion, transportsektoren: 20 pct. reduktion, stålsektoren: 20 pct. reduktion og cementsektoren: 20 pct. reduktion.Pensiondanmark vil reducere CO2-aftryk fra aktier, virksomhedsobligationer og ejendomme med 20 pct.Akademikerpension vil reducere CO2-aftrykket fra aktier og kreditobligationer med 26,8 pct.

Af samme grund har Pensam også haft risikobrillerne på, da man tog beslutningen om de nye mål, siger Torsten Fels.

Dataproblemet

Den helt store udfordring for pensionsselskaberne er dog fortsat at indhente de relevante data fra virksomhederne for rent faktisk at vide, hvor stort et CO2-aftryk investeringerne bidrager til, konstaterer Christoffer Halken:

“Man kan godt sætte sig reduktionsmål for den andel af f.eks. aktierne, som man har valid information om. Men hvad med resten? Og hvad er værdien så?”

Til Børsen lød det eksempelvis fra investeringsdirektør i PFA Kasper A. Lorenzen, at det kun er ca. 59 pct. af virksomhederne i MSCI, som offentliggør brugbare data for deres CO2-aftryk.

Spurgt til, hvorvidt Pensam reelt kan lave en CO2-reduktionsøvelse med alle de ubekendte, der fortsat er, svarer Torsten Fels:

“Hvad er alternativet? Bare fordi der er tåget på skibakken, er det ikke bedre at lukke øjnene. Man må navigere ud fra det, man har. Det er vilkårene.”

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Finans
Investorer: Data for klimabelastning er “behæftet med usikkerhed”

Vi er fortsat ikke i mål, når det kommer til eksakte data for, hvor meget CO2 forskellige virksomheder sender ud i atmosfæren. Alligevel er pensionsselskaberne nødt til at gøre et forsøg, når det kommer til at opgøre deres investeringers CO2-aftryk.

Det er meldingen fra den kommercielle pensionskæmpe PFA og Danmarks største investor ATP.

“De her data er jo behæftet med usikkerhed. Men i stedet for at finde hullerne i osten, sidde med korslagte arme og gøre ingenting, så synes jeg, det er bedre, at vi tager diskussionen og arbejder med de data, vi nu engang har,” siger Kasper A. Lorenzen, investeringsdirektør i PFA.

29 pct. vil PFA reducere sine aktier- og kreditinvesteringers CO2-aftryk med frem mod 2025

Budskabet leverer han, i forbindelse med at brancheorganisationen Forsikring & Pension lancerer en guide til, hvordan forsikrings- og pensionsselskaber skal opgøre bl.a. deres samlede investeringers CO2-aftryk og løbende sætte mål for at reducere det.

Selv har PFA i slutningen af august meddelt, at man vil nedbringe aktie- og kreditinvesteringernes CO2-udledning med 29 pct. inden 2025.

Bruger data fra MSCI

PFA bruger CO2-data fra udbyderen MSCI, og ifølge Lorenzen er det ca. 59 pct. af selskaberne i MSCI’s indeks, der opgør tal for deres CO2-aftryk.

“Men manglen på data kan ikke retfærdiggøre, at man ikke kommer ind i kampen,” siger han. Vi er store tilhængere af CO2-rapportering, og det er vigtigt, at selskaber gør sig umage Ole Buhl, vicedirektør, ATP

Selvom ATP ikke er en del af Forsikring & Pension og dermed ikke et af de selskaber, der nu tager den nye guide i brug, understreger vicedirektør med ansvar for bæredygtighed Ole Buhl, at dagsordenen er lige så vigtig hos dem.

“Vi er store tilhængere af CO2-rapportering, og det er vigtigt, at selskaber gør sig umage med deres CO2-rapportering,” siger han.

Alligevel adskiller ATP sig en smule ved, at selskabet hellere vil sætte CO2-mål for de enkelte selskaber, ATP investerer i, end for en samlet portefølje.

“Sætter man mål for porteføljen som helhed, får man et stærkt incitament til blot at sælge de selskaber fra, som er i sektorer, der pr. automatik udleder meget CO2. Det rykker ikke meget ved den globale udledning, selvom man som investor ser bedre ud.”

Samtidig er der mange af dets aktiver, ATP ikke kender det reelle CO2-aftryk for.

“Så kan man springe hurtigt frem og lave nogle meget heroiske antagelser om, hvad CO2-aftrykket er pr. branche, men vi mener ikke, det giver den effekt, vi gerne vil have, nemlig at sætte pres på de enkelte virksomheder,” siger Ole Buhl og fortsætter:

“Vi vil gerne sørge for, at vores indsats sikrer, at det er de reelle udledninger, der faktisk sker ude i virkeligheden, som rapporteres.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig