BØRSEN BÆREDYGTIG
Debat
Indkøbsafdelingen spiller en hovedrolle i kampen for et bedre klima

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Vi er grønne! Forestil dig, hvor skønt det kunne være, hvis din virksomhed var CO2-neutral. Og ikke bare jer. Men også jeres lange række af leverandører.

En stor del af landets virksomheder sætter mål op for, hvor ren for kulstof den luft, de udleder, bør være (dekarbonisering). Mange har indset og derfor besluttet, at de mål ikke kun bør gælde deres egen CO2-udledning, men også omfatte de udledninger, som deres leverandører – og deres underleverandører – udleder, dvs. hele forsyningskæden.

De ønsker at foretage klimabæredygtige indkøb, og det ønske går gennem indkøbsafdelingen. Medarbejderne her skal motivere og engagere deres leverandører til at nedbringe CO2-udledninger med klare krav og forventninger.

At få banket de globale udledninger af CO2 i bund er et langt, sejt træk. Det nyligt overståede COP26 i Glasgow har taget forskellige skridt i den retning. Mere end 100 lande har lovet at stoppe med at fælde skov, mens mere end 80 lande har lovet at skære en tredjedel af deres udledninger af drivhusgassen metan i løbet af de næste cirka ni år. Flere lande vil kæmpe for at udfase olie og gas, ligesom kul skal nedtrappes.

Beslutningerne i Glasgow bygger videre på den seks år gamle klimaaftale i Paris, hvor 196 lande lovede hinanden og deres befolkninger, at de ville arbejde for at hindre klodens temperatur i at stige mere end 2 grader. EU har på vegne af Danmark og de andre EU-lande sagt, at vi samlet vil sænke vores udledning af drivhusgasser med 55 pct. i 2030. Men klodens lande har svært ved at levere resultater i klimakampen. Siden Paris-aftalen har vi kun leveret 1/3 af de reduktioner, som er nødvendige for at undgå, at temperaturen stiger 2 grader.

Hvordan, ikke hvorfor

Sideløbende stiller mange interessenter krav til virksomheder om, at de også reducerer deres CO2. Finansieringsmuligheder er i stigende grad bundet op på det. Og så er det ofte også en god forretning på flere forskellige parametre. Det mest åbenbare er mindre energiforbrug, der alt andet lige betyder lavere omkostninger.

Mange virksomheder betræder nyt land i deres bestræbelser på at reducere CO2. Det gælder både deres egne og direkte udledninger, men også de udledninger, deres underleverandører foretager på moderselskabets vegne. Ifølge tal fra CDP's Global Supply Chain Report 2020 stiger antallet af virksomheder, der går deres leverandører gennem med en tættekam for at reducere CO2 udslip. Og ikke nok med det. Virksomheder forventer at skulle fravælge leverandører baseret på utilstrækkelig performance på klimafronten.

Standardløsningerne findes endnu ikke. Langt de fleste virksomheder stiller ikke længere sig selv spørgsmålet om, hvorfor de skal foretage grønne indkøb men i stedet hvordan, de bedst stiller grønne indkøbsmål op, så de og deres underleverandører når deres mål for reduktion af CO2.

Det lyder nemt, indtil rækken af svære spørgsmål melder sig: Hvilke underleverandører er de vigtigste at få helt med på vognen? Hvilke underleverandører har overhovedet tal for deres CO2-udledninger? Og når de vigtigste underleverandører er identificeret til at få med på klimavognen, har de så overhovedet evnerne og ressourcerne til at ændre på deres CO2-udslip? Hvordan bliver de bedst støttet?

Finansielle gulerødder

Virksomheder som Tesco, Walmart og SEB har vist én måde, hvorpå de skubber på processen hos deres underleverandører.

I erkendelse af at langt fra alle underleverandører kan leve op til Tescos klimamål, har den engelske supermarkedskæde sat et finansieringsprogram op, så underleverandører kan låne penge på favorable vilkår, hvis de foretager positive ændringer, for så vidt angår at måle, tracke og reducere deres CO2-udslip. Samt at sende deres data til Tesco, så Tesco kan regne dem ind i Tescos klimaregnskab.

En anden kæde, amerikanske Walmart, har teamet op med banken HSBC. Sammen giver de Walmarts leverandører mulighed for bedre lånemuligheder, hvis de viser fremskridt i forhold til at reducere CO2-mål eller øger bæredygtighed og leverer data på dette til Walmarts klimaregnskab.

Herhjemme var SEB den første bank til at tilbyde lånemuligheder, der var koblet op på bæredygtige forsyningskæder. I modsætning til grønne, mere traditionelle lån, hvor pengene er øremærkede til særlige miljømæssige og klimaprojekter, så er bæredygtighedslån mere performance-baserede lån. Grundprincippet er, at virksomheder får en fastlagt discount, hvis de når deres strategiske bæredygtighedsmål, og en højere pris hvis de ikke gør det.

Fra gulerødder til pisk

Finansielle gulerødder er blot ét værktøj, virksomheder kan gøre brug af. Den velkendte pisk er en anden. For det er nødvendigt også at overveje og beslutte, hvor lang tid leverandørerne har til at ændre adfærd. Og ikke mindst: hvilke konsekvenser det skal have, hvis leverandører ikke formår at følge de klimamål, der bliver stillet op.

Alt med samme mål for øje: at nedbringe vores CO2-udledning og blive CO2-neutrale.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
4. okt 2022