BØRSEN BÆREDYGTIG
Debat
“Husk grøn digitalisering i kommuneaftalerne”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

For godt et år siden afleverede de 13 klimapartnerskaber deres anbefalinger om grøn omstilling til regeringen. På grund af covid-19 fik anbefalingerne ikke den politiske opmærksomhed, det gode offentligt-private samarbejde fortjente.

Men snart lyder startskuddet til regeringens forhandlinger med KL om kommuneaftalerne for 2022. Tiden er derfor inde til at omsætte anbefalingerne til handling i kommunerne. Lad os genopfriske de relevante anbefalinger.

Datadrevne grønne byer

Klimapartnerskabet for service, it og rådgivning anbefaler at fremme grønne datadrevne byer i kommuneaftalerne. Et godt eksempel er datadrevet styring af energiforbruget i den kommunale byggemasse. Løsninger og teknologi klar, og Energistyrelsen har dokumenteret en besparelse på 2-16 pct. Det er bare at sætte i gang.

Enkelte kommuner rykker, men det er nødvendigt med et samlet politisk fokus. Det kan sikres via kommuneaftalerne. Regeringen og KL må aftale, at kommunerne efter eget valg skal indføre velafprøvede digitale løsninger, som f.eks. Dansk Standard peger på i sin nye guide til bæredygtig, digital omstilling i Danmark.

Ophæv anlægsloftet

Det kommunale anlægsloft kan være en barriere for omstillingen. Ofte kan løsningerne dog leveres af private virksomheder som en service, der ikke belaster det kommunale anlægsbudget. I andre tilfælde er offentlig finansiering nødvendig, og partnerskabet anbefaler derfor, at smarte klimaløsninger undtages fra anlægsloftet i 2022.

Grønne krav i kommunale udbud

Kommunerne skal endelig stille grønne krav i deres indkøb. Det gælder bl.a. indkøb af grønne datacenter- og cloudløsninger. Mange virksomheder kan i dag levere grønne services, men der stilles sjældent grønne krav i udbud. De grønne virksomheder får altså ikke fordel af deres investeringer. Kommunerne skal have de fornødne rammer og forpligtes til at stille grønne krav.

Regeringen er på vej med en strategi for grønne offentlige indkøb. Så langt så godt, men lad os også få de grønne indkøb forankret i kommuneaftalerne. Der er ingen grund til at vente endnu et helt år på at realisere anbefalingerne.

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
21. sep 2021