BØRSEN BÆREDYGTIG
Debat
Er Danmark kun et land for de frelste?
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

For to år siden holdt jeg og mine kollegaer i Tænketanken Frej et oplæg for en masse griseproducenter i Ringkøbing. Formålet med oplægget var at få landmændene til at sætte ambitiøse klimamål og udvikle deres produktion i en mere bæredygtig retning.

“I kan godt gøre det endnu bedre og gøre det til en forretning at passe på klimaet,” sagde vi til dem.

Efterfølgende kom en landmand hen til mig. Han mente, at den bedste strategi for griseproducenter var at lave “strudsen”:

At blande sig udenom den offentlige debat, at stoppe med at kommunikere med danskerne og producere grise til verdensmarkedet, uden nogen bemærker det. Han var uenig i Tænketanken Frejs budskab om, at landmændene skulle lave bæredygtighedsstrategier og indgå i dialog med borgerne.

“Selv hvis vi griseproducenter bliver mere klimavenlige og bæredygtige, så vil vi aldrig være gode nok til det grønne parnas i København. Så vi kan lige så godt tie stille og satse på, at de glemmer os,” sagde han til os.

Jeg modsagde landmanden og sagde, at landbruget bare skulle være mere ambitiøse og fortælle os danskere om, hvilken rejse som erhvervet er på. Så skulle borgerne nok bakke landmændene op.

Måske havde landmanden ret

Desværre har jeg i denne uge måttet sande, at landmanden fra Ringkøbing måske havde ret. Det bedste, landbruget kan gøre, er åbenbart at tie stille og forsøge at blive glemt.

I weekenden kom det nemlig frem, at Klimabevægelsen, Den Grønne Studenterbevægelse og Dansk Vegetarisk Forening truer med at hive Danish Crown i retten, for at skrive at deres grisekød er “klimakontrolleret” og “mere klimavenligt, end du tror”.

Hvis ikke Danish Crown inden for en uge lever op til tre krav om bl.a. aldrig igen at skrive “klimakontrolleret gris”, så bliver det rettens gang.

Organisationerne har allerede crowdfundet næsten 200.000 kr. til at dække sagsomkostninger. Jo, der er skam handling bag ordene.

Herudover er der en ny klage på vej til Forbrugerombudsmanden fra Greenpeace, der også anklager Danish Crown for greenwashing. Begge anklager har vi kunnet læse om i denne avis.

En ting er metoderne, hvor retssager ikke er hverdagskost i politisk interessevaretagelse. Desuden ses en tendens til, at Forbrugerombudsmaden oftere og oftere bringes i spil, når det gælder greenwashing.

I 2019 modtog Forbrugerombudsmanden 19 klager om greenwashing, mens Forbrugerombudsmanden modtog hele 64 klager i 2020.

Inviterer med på rejsen

Kigger vi på indholdet af sagen, så kan vi starte med det første udsagn, som Danish Crown stævnes for at have sagt.

De tre organisationer mener, at det er vildledende, at Danish Crown skriver, at deres grisekød er “klimakontrolleret”.

At kødet er klimakontrolleret, betyder, at 90 pct. af Danish Crowns grise kommer fra gårde, hvor der føres uvildig klimakontrol, og hvor at landmanden opstiller konkrete klimamål og arbejder aktivt for at nedsætte gårdens klimaaftryk.

Danish Crown satte i 2019 – bl.a. efter stærk opfordring fra Tænketanken Frej – et mål om at blive CO2-neutrale og passe bedre på klimaet.

Herunder et mål om at reducere CO2-udledningen med 50 pct. allerede i 2030.

For at gøre dette bliver landmændene jo nødt til at måle klimabelastningen på grisen og konstant arbejde på at nedbringe CO2-belastningen i produktionen. Det kræver hårdt arbejde, investeringer, vilje og en stærk strategi at reducere sin klimaudledning. Ved at skrive at noget er klimakontrolleret, inviterer Danish Crown os med på rejsen mod en mere bæredygtig produktion.

I forhold til det andet udsagn fra Danish Crown, ”dansk gris er mere klimavenlig, end du tror”, så havde det – så vidt jeg er informeret og selv opfatter det – til hensigt at fortælle, at hvis du skal have kød, så er det ikke en dum idé at vælge gris. Gris udleder ifølge Concitos klimabarometer tre gange mindre CO2e pr. kilo end oksekød.

Dialog er vejen frem

Efter dialog med grønne organisationer og særligt en konstruktiv dialog med Concito valgte Danish Crown at fjerne dette udsagn i deres markedsføring, da de accepterede, at det kunne misforstås, som at gris er klimavenligt. Endnu et tegn på, at dialog er vejen frem.

Jeg kunne reelt være ligeglad med, at giganten Danish Crown slæbes i retten af tre små organisationer. Men jeg holder med Goliat i en David-mod-Goliat-kamp, for det ærgrer mig, at vi straffer virksomheder, der udleder meget CO2, for at have klimaambitioner om at udlede mindre CO2.

Det ærgrer mig, at vi kun giver plads til at kommunikere for dem, som allerede er 100 pct. grønne. De ærgrer mig, at vi ikke går i dialog og finder klimahandlinger, men i stedet kritiserer alt, der ikke er på dydens grønne, vegetariske stil.

Jeg kommer til at spise grillpølser til sommer – også mere end én gang – og jeg vil da hellere spise en pølse, som er produceret af landmænd, der har ambitioner om at blive klimaneutrale, end af landmænd, hvor klima og bæredygtighed rager dem en papand.

Danmark skal være et foregangsland. Vi skal have bæredygtighed som præmis og løftestang for erhvervsudvikling, arbejdspladser, en sund klode og et godt samfund. Men Danmark bør ikke være et land, hvor vi hiver virksomheder i retten for at sætte klimamål og fortælle omverden, at de kontrollerer, hvorvidt de lever op til egne og samfundets klimaambitioner. Vi bør ikke være et land kun for de frelste.

Forsiden af Børsen Bæredygtig