BØRSEN BÆREDYGTIG
Debat
Debat: Hvordan skal vi forholde os til principperne, Rasmus?
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Få timer efter, at landbrugsminister Rasmus Prehn (S) i februar afsluttede sin online konference om fremtidens landbrug med alle aktører fra erhvervet, meldte han syv nye principper ud.

“Vi skal udvikle; ikke afvikle. (…)""Dansk landbrug skal omstilles til at være mere klima- og miljøvenligt samtidig med, at det skal være økonomisk bæredygtigt. (..)" og “Udledningen af drivhusgasser fra landbruget, der udgør ca. en tredjedel af Danmarks drivhusgasudledning, skal nedbringes mest muligt under hensyn til en fortsat bæredygtig udvikling af erhvervet, dansk landbrugs konkurrenceevne, sunde offentlige finanser, beskæftigelse, sammenhængskraft og social balance. " De syv principper efterlader os med flere spørgsmål end svar. Det største er: Hvad skal alle os, der vil investere i erhvervet, bruge principperne til? Carina Christine Skovmøller, Syngenta, Head of Business Sustainability Nordic

Ovenstående er uddrag af ministeriets principper. På overfladen er det flot og fint, men i virkeligheden er de vage og abstrakte – måske ligefrem symbolske. Det er meningen, at principperne skal skabe retning for forhandlingerne, der netop nu er i gang. Men konferencens eftermæle er uklart, eftersom de syv principper efterlader os med flere spørgsmål end svar. Det største er: Hvad skal alle os, der vil investere i erhvervet, bruge principperne til?

Landbrugserhvervet kan ikke stå stille, mens principperne bliver til lov. For der er behov for konkret handling og innovation i landbruget nu, og så længe at vi, der ønsker at udvikle erhvervet gennem konkrete handlinger, ikke kan tolke principperne, sker der intet. Vi skal vide, hvordan den nationale landbrugspolitik kan stykkes sammen, så den konkret støtter landmændene økonomisk, og hvilke investeringer regeringen ser som udvikling af dansk landbrug i deres ønskede retning?

Vi skal kunne handle langsigtet

De, der sætter en retning, er ikke de, der omsætter den til konkret handling. I landbruget kommer vi ikke uden om, at landmændene skal handle. Men landbruget tager år at ændre og ændrer sig ikke på baggrund af løst beskrevne principper. Landmænd, der omstiller, laver langsigtede investeringer i ofte dyrt materiel eller bygninger, hvor løsningerne er bygget ind i selve fundamentet. Derfor kan det være dødsstødet for en landmand, hvis han laver en investering i et produktionsanlæg eller en produktionsform, som skal betales af over 20 år, men er irrelevant om fem år. Landmænd har ikke en Research & Development-afdeling, hvor de kan kaste mio. efter innovationsprojekter, som måske eller måske ikke bliver til noget. Derfor er det vigtigt, at der lyttes til landbruget, at landmændene inddrages, og at de, der beslutter deres fremtid, forstår landmændene og deres udfordringer. For landmændene er parate til at udvikle sig, men de kan ikke udvikle sig i blinde.

Hos Syngenta står vi dog klar til at investere i løsninger til landbruget, og mange andre virksomheder gør det samme. For i industrien ved vi, at de danske landmænd er omstillingsparate og gerne vil den grønne omstilling. Vi står klar og har i højere grad et setup med kapaciteten til at udvikle, og vi er allerede i fuld gang. Men principperne er også for os meget brede og giver så lidt retning, at vi, der skal hjælpe landmanden med innovative og fremtidssikrede løsninger, ikke kan fokusere vores indsats. Vi skal ligesom landmanden kende retningen lidt mere, før vi kan innovere landbruget i Danmark.

Løsningerne skal derfor skabes på baggrund af dialog på tværs af politik, industri, landbrug og NGO’er. Før industrien kan skabe innovative, grønne løsninger til et bæredygtigt landbrug, bør landbrugsministeren give os indsigt i, hvordan vi konkret skal forholde os til de syv nye principper. Og så skal han fortsætte dialogen og inddragelsen af alle aktører, da vi på den måde fortsat kan producere fødevarer i verdensklasse, uden at vi taber hinanden og vores konkurrencedygtighed på vejen.

Forsiden af Børsen Bæredygtig